Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1 Укажіть правильні відповіді:

1.Позначте назву вуглеводу, якого особливо багато у цукровому буряці:

А. Глюкоза. Б. Лактоза. В. Сахароза. Г. Мальтоза.

Відповідь: __В__

 

2. Укажіть назву легкоплавкої речовини, що під час застигання утворює карамель:

А. Лактоза. Б. Целюлоза. В. Крохмаль. Г. Сахароза.

Відповідь: __Г__

 

3. Укажіть вуглевод, що належить до дисахаридів:

А. Крохмаль. Б. Сахароза. В. Глюкоза. Г. Целюлоза.

Відповідь: __Б__

 

4. Установіть відповідність між формулами і відносними молекулярними масами вуглеводів:

А. С6Н12О6 1. 342.
Б. С12Н22О11 2. 150
  3. 180

Відповідь: __А-3; Б-1__

Mr(С6Н12О6)= 6Ar(С)+12Ar(H)+6Ar(О)=612+12 1+616=180

Mr(С12Н22О11)= 12Ar(С)+22Ar(H)+11Ar(О)=1212+22 1+1116=342

Інші завдання дивись тут...