Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 1 Укажіть правильні відповіді.

1. Позначте загальну формулу вуглеводів:

А. СnН2n-2. Б. СnН2n+2. В. СnН2n. Г. Сn2О)m.

Відповідь: __Г__

2. Позначте назву вуглеводу, якого особливо багато у стиглому винограді: 

А. Лактоза. Б. Глюкоза. В. Мальтоза. Г. Сахароза.

Відповідь: __Б__

3. Позначте хімічну властивість глюкози, що доводить наявність у молекулі гідроксильних груп:

A.Взаємодія з етановою кислотою.  Б. Взаємодія з купрум (ІІ) гідроксидом.

B.Бродіння під дією ферментів.       Г. Відновлення до шестиатомного спирту.

Відповідь: _ Б__

4. Позначте ознаку реакції взаємодії глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом:

A.Випадання синього осаду.    Б. Утворення яскраво-синього розчину.

B.Випадання червоного осаду. Г. Утворюється «срібне» дзеркало.

Відповідь: __Б__

 

Завдання 2 Розв'яжіть задачу.

Процес окиснення глюкози в організмі людини відбувається через низку стадій, проте кінцевий результат можна подати рівнянням С6Н12О6 + 6О2 —> 6СО2 + 6Н2О. Обчисліть кількість речовини кисню, що витратиться на окиснення глюкози кількістю речовини 5 моль.

Дано: y(C6Н12О6)=5 моль

Знайти: y(O2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

5 моль        х моль

C6Н12О6  +   6O2 —>  6CO2 + 6Н2О   

1 моль        6 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Оскільки біля О2 є коефіцієнт 6, то кисню вступило в реакцію 6 моль, а глюкози С6Н12О6 лише  1 моль. Зазначені кількості речовин підписуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомого пропорції обчислюємо кількість речовини кисню:

5 моль / 1 моль=х моль / 6 моль, тому х моль • 1 моль = 5 моль • 6 моль, звідси

х=у(О2)=5 моль 6 моль : 1 моль=30 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: C6Н12О6+6O2—>6CO2+6Н2О   

За рівнянням реакції у(С6H12O6):y(O2)=1:6, звідси

у(О2)=6у(С6Н12О6)= 65 моль=30 моль

Відповідь: y(O2)=30 моль.

Інші завдання дивись тут...