Загрузка...

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

Домашнє завдання. Глюкоза.

Завдання 1. Укажіть правильні відповіді.

1. Позначте загальну формулу вуглеводів:

А. СnН2n-2. Б. СnН2n+2. В. СnН2n. Г. Сn2О)m.

Відповідь: __Г__

2. Позначте назву вуглеводу, якого особливо багато у стиглому винограді: 

А. Лактоза. Б. Глюкоза. В. Мальтоза. Г. Сахароза.

Відповідь: __Б__

3. Позначте хімічну властивість глюкози, що доводить наявність у молекулі гідроксильних груп:

A.Взаємодія з етановою кислотою.  Б. Взаємодія з купрум (ІІ) гідроксидом.

B.Бродіння під дією ферментів.       Г. Відновлення до шестиатомного спирту.

Відповідь: _ Б__

4. Позначте ознаку реакції взаємодії глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом:

A.Випадання синього осаду.    Б. Утворення яскраво-синього розчину.

B.Випадання червоного осаду. Г. Утворюється «срібне» дзеркало.

Відповідь: __Б__

Зміни 2017 року.  5. Позначте назву реакції біосинтезу глюкози:

А. Фотосинтез. Б. Бродіння. В. Гідроліз. Г. Естерифікація.

Відповідь: __А__

5. Позначте назву реакції розщеплення глюкози під дією ферментів:

А. Фотосинтез. Б. Бродіння. В. Гідроліз. Г. Естерифікація.

Відповідь: __Б__

Завдання 2. Розв'яжіть задачу. Процес окиснення глюкози в організмі людини відбувається через низку стадій, проте кінцевий результат можна подати рівнянням С6Н12О6 + 6О2 —> 6СО2 + 6Н2О. Обчисліть кількість речовини кисню, що витратиться на окиснення глюкози кількістю речовини 5 моль.

Дано: y(C6Н12О6)=5 моль. Знайти: y(O2)-?

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

   5 моль           х моль

    C6Н12О6  +   6O2 —>  6CO2 + 6Н2О   

   1 моль           6 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Оскільки біля О2 є коефіцієнт 6, то кисню вступило в реакцію 6 моль, а глюкози С6Н12О6 лише  1 моль. Зазначені кількості речовин підписуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

5 моль / 1 моль=х моль / 6 моль, звідси

х=5 моль 6 моль : 1 моль

х=30 моль.

Відповідь. y(O2)=30 моль.

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... 

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...

Загрузка...