Загрузка...

Самостійна робота. Вуглеводи: сахароза. Фізичні властивості та хімічні властивості. Застосування.

Завдання 1. Укажіть правильні відповіді:

1.Позначте назву вуглеводу, якого особливо багато у цукровому буряці:

А. Глюкоза. Б. Лактоза. В. Сахароза. Г. Мальтоза.

Відповідь: __В__ .

2. Укажіть назву легкоплавкої речовини, що під час застигання утворює карамель:

А. Лактоза. Б. Целюлоза. В. Крохмаль. Г. Сахароза.

Відповідь: __Г__

3. Укажіть вуглевод, що належить до дисахаридів:

А. Крохмаль. Б. Сахароза. В. Глюкоза. Г. Целюлоза.

Відповідь: __Б__

4. Установіть відповідність між формулами і відносними молекулярними масами вуглеводів:

А. С6Н12О6 1. 342.
Б. С12Н22О11 2. 150
  3. 180

Відповідь: __А-3; Б-1__

Mr(С6Н12О6)= 6Ar(С)+12Ar(H)+6Ar(О)=612+12 1+616=180

Mr(С12Н22О11)= 12Ar(С)+22Ar(H)+11Ar(О)=1212+22 1+1116=342

5. Обчисліть та позначте маси глюкози та фруктози, якщо повністю піддали гідролізу сахарозу кількістю речовини 2 моль:

A. 720 г глюкози.

Б. По 180 г глюкози

    і 540 г фруктози.

B. По 360 г глюкози

    і 360 фруктози.

Г. 720 г фруктози.

Відповідь:  __В__.

Дано: y(C12Н22О11)=2 моль.

Знайти: m (глюкоза С6Н12О6)-?,  m (фруктоза С6Н12О6)-?,

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

   2 моль                            х г                         у г

    C12Н22О11  +   Н2O —>  C6Н12О6(глюкоза) + С6Н12О6(фруктоза)   

   1 моль                           180 г                      180 г  

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль сахарози  C12Н22О11   з утворенням 1 моль глюкози  C6Н12О6  і 1 моль фруктози  C6Н12О6.

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Формули і кількості речовин обох сполук однакові, тому достатньо проводити обчислення для однієї з них. 

Mr( C6Н12О6 )= 6Ar(С)+12Ar(H)+6Ar(О)=1212+221+616= =180

M( C6Н12О6 )=180 г/моль. Маса 1 моль=180 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси і розв'язуємо її.

2  моль / 1 моль= х г / 180 г, звідси х=2 моль 180 г/1 моль=360 г.

Аналогічно, у=360 г.

Відповідь:  m(глюкози)=360 г, m(фруктози)=360 г . 

 

 

Загрузка...