Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

Самостійна робота. Вуглеводи: сахароза. Фізичні властивості та хімічні властивості. Застосування.

Завдання 1. Напишіть молекулярні формули глюкози і сахарози:

С6Н12О6 і C12H22O11

 

Завдання 2. Обчисліть масову частку Карбону у складі глюкози.

Відомо: С6Н12O6  Знайти: ω(С)-? 

Розв'язування:

Mr( С6Н12O6)=6•Ar(С)+12•Ar(Н)+6•Ar(O)=6•12+12•1+6•16=180

ω(С)=6•Ar(С)/Mr(С6Н12О6)=6•12:180=0,4, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 40%

Відповідь: ω(С)=40%

 

Завдання 3. Визначте, які з речовин, поданих формулами, вступатимуть у реакцію зі свіжоосадженим купрум (ІІ) гідроксидом.

а) СН3—СН2  СН2—О—СН3

б) СН2(ОН)—СHOH—COOH

в) СН2(ОН)—(СНОН)4—СОН - вуглеводи: глюкоза

г) СН  С—СН2—СН2—СН3

ґ) СН2ОН—СНОН—СН2ОН - багатоатомний спирт: гліцерол

Чому? Наявність у молекулі двох і більше гідроксильних груп.

Укажіть характерну ознаку реакцій: утворюється розчин синього кольору.

Відповідь: в), ґ)

 

Завдання 4. Укажіть правильні відповіді:

1.Позначте назву вуглеводу, якого особливо багато у цукровому буряці:

А. Глюкоза. Б. Лактоза. В. Сахароза. Г. Мальтоза.

Відповідь: __В__

2. Укажіть назву легкоплавкої речовини, що під час застигання утворює карамель:

А. Лактоза. Б. Целюлоза. В. Крохмаль. Г. Сахароза.

Відповідь: __Г__

3. Укажіть вуглевод, що належить до дисахаридів:

А. Крохмаль. Б. Сахароза. В. Глюкоза. Г. Целюлоза.

Відповідь: __Б__

4. Установіть відповідність між формулами і відносними молекулярними масами вуглеводів:

А. С6Н12О6 1. 342.
Б. С12Н22О11 2. 150
  3. 180

Відповідь: __А-3; Б-1__

Mr(С6Н12О6)= 6Ar(С)+12Ar(H)+6Ar(О)=612+12 1+616=180

Mr(С12Н22О11)= 12Ar(С)+22Ar(H)+11Ar(О)=1212+22 1+1116=342

 

Завдання 5. Обчисліть та позначте маси глюкози та фруктози, якщо повністю піддали гідролізу сахарозу кількістю речовини 2 моль:

A. 720 г глюкози

Б. По 180 г глюкози

    і 540 г фруктози

B. По 360 г глюкози

    і 360 фруктози

Г. 720 г фруктози

Відповідь:  __В__

Дано: y(C12Н22О11)=2 моль

Знайти: m(глюкоза С6Н12О6)-?,  m(фруктоза С6Н12О6)-?

Розв'язання

Записуємо рівняння реакції:

   2 моль                            х г                         у г

    C12Н22О11  +   Н2O —>  C6Н12О6(глюкоза) + С6Н12О6(фруктоза)   

   1 моль                           180 г                      180 г  

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль сахарози  C12Н22О11   з утворенням 1 моль глюкози  C6Н12О6  і 1 моль фруктози  C6Н12О6Обчислюємо молярну масу (Mrг/моль=М) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Формули і кількості речовин обох сполук однакові, тому достатньо проводити обчислення для однієї з них. 

Mr( C6Н12О6 )= 6Ar(С)+12Ar(H)+6Ar(О)=1212+221+616=180

M( C6Н12О6 )=180 г/моль. Маса 1 моль=180 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо маси глюкози і фруктози:

2  моль / 1 моль= х г / 180 г, звідси х=2 моль 180 г/1 моль=360 г

Аналогічно, у=360 г

Відповідь:  по 360 г глюкози і 360 г фруктози. 

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... 

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...