Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 1
Дослідіть фізичні властивості сахарози і заповніть таблицю даними дослідження:

а) розгляньте зразок сахарози і впишіть дані про агрегатний стан, колір, смак цієї речовини;

б) розчиніть сахарозу в холодній та гарячій воді та порівняйте розчинність її за підвищення температури;

в) помістіть у посудину одну ложку сахарози і нагрійте до її розплавлення.

Охолодіть отриманий продукт. Опишіть ваші спостереження.

Досліди Властивості Спостереження

Дослід 1.

 

 

 

Агрегатний стан.

Колір.

Смак.

 

Тверда 

(кристалічна

речовина). 

Безбарвна.

Солодка.

Дослід 2

 

 

 

Розчинність у холодній воді.

Розчинність у гарячій воді.

 

 

Розчинність

за підвищення

температури

зростає.

Дослід 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура плавлення.

Продукт застигання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час на-

грівання до 

190-2000С

кристали 

плавляться,

розплавлена

маса після

застигання

утворює

карамель.

Завдання 2

У людському організмі під час повного окиснення глюкози вивільняється велика кількість енергії, водяна пара та вуглекислий газ. Обчисліть маси кінцевих продуктів, якщо окиснилася глюкоза масою 117 г.

Дано: m(C6H12О6)=117 г

Знайти: m(CO2)-? m(H2O)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  117 г                 х г          у г

 C6Н12О6  +  6O2 = 6CO2  +  6H2O

  180 г                264 г       108 г                            

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль глюкози  C6Н12О6 з утворенням 6 моль карбон (IV) оксиду СО2 і 6 моль води H2O. Обчислюємо молярні маси (Mr г/моль=M) речовин  й, відповідно, масу 1 моль глюкози та 6 моль карбон (IV) оксиду  і 6 моль води.

Mr(C6Н12О6)=6Ar(С)+12Ar(Н)+6Ar(О)=612+121+616=180,

M(C6Н12О6)=180 г/моль. Маса 1 моль=180 г

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 г/моль.

Маса 1 моль=44 г, а маса 6 моль=264 г 

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18M(H2O)=18 г/моль.

Маса 1 моль=18 г, а маса 6 моль=108 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу карбон (IV) оксиду:

117 г/180 г= х г/264 г, тому х г • 180 г = 117 г • 264 г, звідси

х=117 г • 264 г : 180 г=171,6 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу води:

117 г/180 г= у г/108 г, тому у г • 180 г = 117 г • 108 г, звідси

у=117 г • 108 г : 180 г=70,2 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:  C6Н12О6+6O2=6CO2+6H2O  

Обчислюємо молярні маси (Mr г/моль=M) речовин.

Mr(C6Н12О6)=6Ar(С)+12Ar(O)+6Ar(О)=612+121+616=180,

M(C6Н12О6)=180 г/моль

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 г/моль

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18M(H2O)=18 г/моль

Обчислюємо кількість речовини глюкози масою 117 г за формулою y=m/M

y(C6Н12О6)=m(C6Н12О6):M(C6Н12О6)=117 г: 180 г/моль=0,65 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.  Прореагувало 1 моль глюкози  C6Н12О6 з утворенням 6 моль карбон (IV) оксиду СО2 і 6 моль води H2O, кількість речовини карбон (IV) оксиду і кількість речовини води є у 6 разів більшою, ніж глюкози, тому  y(2)=у(Н2О)=6y(C6Н12О6)=60,65=3,9 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=yM

Обчислюємо масу карбон (IV) оксиду  кількістю речовини 3,9 моль:

m(2)=y(2)M(2)=3,9 моль44 г/моль=171,6 г

Обчислюємо масу води кількістю речовини 3,9 моль:

m(H2O)=y(H2O)M(H2O)=3,9 моль18 г/моль=70,2 г

Відповідь:  m(CO2)=171,6 г; m(H2O)=70,2 г.

 

Завдання 3

Обчисліть у скільки разів відносна молекулярна маса сахарози більша за відносну молекулярну масу глюкози. 

Розв'язання

Mr(C12Н22О11)=12Ar(С)+22Ar(Н)+11Ar(О)=1212+221+1116=342

Mr(C6Н12О6)=6Ar(С)+12Ar(Н)+6Ar(О)=612+121+616=180

Mr(C12Н22О11):Mr(C6Н12О6)=342 : 180 = 1,9

Відповідь: у 1,9 разів.

 

Завдання 4

У процесі фотосинтезу зелені листки рослин увібрали вуглекислий газ кількістю речовини 20 моль. Обчисліть масу глюкози і об'єм (н.у.) кисню, що утворилися.

Дано: у(2)=20 моль

Знайти: m(C6H12O6)-?, V(O2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

20 моль                 х г          у л

6CО2  +  6H2O = C6H12O6  +  6O2

6 моль                  180 г       134,4 л                            

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 6 моль вуглекислого газу CO2 з утворенням 1 моль глюкози C6Н12О6 і 6 моль кисню О2 (за н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 6 моль займуть у 6 разів більший об'єм, тобто 134,4 л.).  Обчислюємо молярну масу (Mr г/моль=M) глюкози й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(C6Н12О6)=6Ar(С)+12Ar(Н)+6Ar(О)=612+121+616=180,

M(C6Н12О6)=180 г/моль. Маса 1 моль=180 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу глюкози:

20 моль/6 моль= х г/180 г, тому х г • 6 моль = 180 г • 20 моль, звідси

х=m(C6H12O6)=180 г • 20 моль : 6 моль=600 г

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм кисню:

20 моль/6 моль= х л/134,4 л, тому х л • 6 моль = 134,4 л • 20 моль, звідси

у=V(O2)=134,4 л • 20 моль : 6 моль=448 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 6CО2+6H2O=C6H12O6+6O2 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 6 моль вуглекислого газу CO2 з утворенням 1 моль глюкози C6Н12О6 і 6 моль кисню О2, тому

y(C6Н12О6)=y(2):6=20:6=3,34 моль

y(О2)=y(2)=20 моль

Обчислюємо масу глюкози кількістю речовини 40 моль за формулою m=yM, де

Mr г/моль=M.

Mr(C6Н12О6)=6Ar(С)+12Ar(O)+6Ar(О)=612+121+616=180,

M(C6Н12О6)=180 г/моль

m(C6Н12О6)=y(C6Н12О6)M(C6Н12О6)=3,33 моль180 г/моль=600 г

Обчислюємо об'єм кисню кіль кістю речовини 20 моль за формулою: V=yVm, де

Vm=22,4 л/моль за н.у.

V(О2)=y(О2)Vm=20 моль22,4 л/моль=448 л

Відповідь:  m(C6Н12О6)=600 г; V(O2)=448 л.

Інші завдання дивись тут...