Загрузка...

Домашнє завдання.

І-ІІ рівні

Завдання 1. Опишіть застосування крохмалю і целюлози з огляду на власний життєвий досвід. Яке значення цих речовин для людини?

                        Крохмаль            Целюлоза                                  

Застосування

з огляду на

життєвий

досвід

Накрохмалення 

білизни 

(утворюється

щільна плівка,

що охороняє

тканину від

швидкого заб-

руднення),

випічка конди-

терських виро-

бів

 

Користуємося ватою

(це чиста целюлоза),

столярними виробами

(дошка, стілець і т.д.),

папером, нитками,

тканиною (з бавовни,

льону)

Значення

для

людини

Основний

вуглевод

нашої їжі

Споживання у складі круп,

овочів, висівкового хлібу  -

 необхідна умова здорового

 харчування.  Клітковина

целюлози,попадаючи у 

шлунково-кишковий

тракт, вбирає накопичені

токсини, активно адсорбує

холестерин і виводить це

 все з організму.

 

Завдання 2. Обчисліть масову частку Оксигену у складі структурної ланки целюлози.

Формула структурної ланки целюлози: - С6Н10О5-

Mr(C6H10O5)=6Ar(C)+10Ar(H)+5Ar(O)=612+101+516=72+10+80=162

W=5Ar(O)/Mr(C6H10O5)= 516/162=0,4938,

або, помноживши знайдений результат на 100%, одержимо 49,38 %.

Відповідь: 49,38%.

 III рівень

Завдання 3. Під час гідролізу деревини отримали глюкозу масою 1260 кг. Обчисліть, яку масу деревини з масовою часткою целюлози 0,7 витратили, якщо вважати, що вся целюлоза гідролізувала.

Відомо: m(C6H12O6)=1260 кг=1260 000 г, W(С6Н10О5)=0,7.

Знайти: m((деревини)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

   x г                          1260 000 г  

C6H10O5      +  Н2О C6H12C6

  162 г                       180 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль целюлози С6Н10О5 з утворенням 1 моль глюкози С6Н12О6.

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль

Mr(C6Н10О5)=6Ar(C)+10Ar(Н)+5Ar(О)=612+101+516=72+10+80=162.  

M(C6Н10О5)=162 г /моль. Маса 1 моль=162 г.

Mr(C6Н12О6)=6Ar(C)+12Ar(Н)+6Ar(О)=612+121+616=72+12+96=180.  

M(C6Н12О6)=180 г /моль. Маса 1 моль=180 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси целюлози і розв'язуємо її.

х г/162 г=1260000 г/180 г, звідси х=1260000 г162 г/180 г=1134000 г.

Знаходимо масу сполуки (деревини) за формулою:

m(сполуки)=m(речовини)/W(речовини)

m(деревини)=m(С6Н10О5) / W(С6Н10О5)=1134000 г / 0,7=1620000 г=

= 1620 кг.

Відповідь: m(деревини)=1620 кг.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:  C6H10O52ОC6H12C6      

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин

Mr(C6Н12О6)=6Ar(C)+12Ar(Н)+6Ar(О)=612+121+616=72+12+96=180.

M(C6Н12О6)=180 г /моль.

Mr(C6Н10О5)=6Ar(C)+10Ar(Н)+5Ar(О)=612+101+516=72+10+80=162. 

M(C6Н10О5)=162 г /моль. 

Обчислюємо кількість речовини глюкози С6Н12О6 масою 1260000 г за формулою y=m/M.

y((С6Н12О6)=1260000 г : 180 г/моль=7000 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль целюлози С6Н10О5 з утворенням 1 моль глюкози С6Н12О6, кількості речовин однакові, тому  y(С6Н10О5)=y6Н12О6)=7000моль

Знаходимо масу целюлози  кількістю речовини 7000 моль за формулою m=yM.

m(С6Н10О5)=7000 моль 162 г/моль=1134000 г.

Знаходимо масу сполуки (деревини) за формулою:

m(сполуки)=m(речовини)/W(речовини)

m(деревини)=m(С6Н10О5)/W(С6Н10О5)=1134000 г/0,7=1620000 г=

= 1620 кг.

Відповідь: m(деревини)=1620 кг. 

IV рівень

Завдання 4. 3 глюкози, добутої з зерен кукурудзи, отримали етанол масою 1840 кг. Обчисліть, яку масу кукурудзи з масовою часткою крохмалю 0,6 потрібно взяти. Який об'єм карбон (ІV) оксиду (н. у.) утворився під час спиртового бродіння глюкози?

Відомо: m(C2H5OH)=1840 кг=1840 000 г, W(С6Н10О5)=0,6.

Знайти: y(С6Н12О6) -? V(CO2)-? m((кукурудзи)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

   x моль          1840 000 г       у л

C6H12O6       2C2H5OН      + 2СO2 

   1 моль           92 г             44,8 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль глюкози С6Н12О6 з утворенням 2 моль етанолу С2Н5ОН і виділенням 2 моль газу карбон (IV) оксиду СО2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 2 моль - займуть об'єм у два рази більший, тобто 44,8 л)

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) етанолу й, відповідно, масу 2 моль

Mr(C2Н5ОН)=2Ar(C)+6Ar(Н)+Ar(О)=212+61+16=46. 

M(C2Н5ОН)=46 г /моль. Маса 1 моль=46 г, а маса 2 моль=92 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення об'єму етанолу.

у л / 44,8 л г= 1840 000 г / 92 г, 

звідси у = 1840 000 г44,8 л / 92 г= 896000 л.

Пропорція для обчислення кількості речовини глюкози.

х моль/1 моль=1840 000 г/92 г,

звідси х=1840 000 г1 моль/92 г=20000 моль.

Для знаходження маси крохмалю записуємо рівняння реакції:

    х г                         20000 моль

C6H10O5      +  Н2О C6H12C6 

   162 г                       1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі і знайдені.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль крохмалю С6Н10О5 з утворенням 1 моль глюкози С6Н12О6

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) крохмалю й, відповідно, масу 1 моль

Mr(C6Н10О5)=6Ar(C)+10Ar(Н)+5Ar(О)=612+101+516=72+10+80=162. 

M(C6Н10О5)=162 г /моль. Маса 1 моль=162 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси крохмалю і розв'язуємо її.

х г/162 г=20000 моль/1 моль, звідси х=20000 моль162 г/1 моль=

=3240000 г

Знаходимо масу сполуки (кукурудзи) за формулою:

m(сполуки)=m(речовини)/W(речовини)

m(кукурудзи)=m(С6Н10О5)/W(С6Н10О5)=3240000 г/0,6=5400000 г=

= 5400 кг.

Відповідь: m(кукурудзи)=5400 кг; V(CO2)=896000 л.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:  C6H12O62C2H5OН+2СO2     

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) етилового спирту.

Mr(C2Н5ОН)=2Ar(C)+6Ar(Н)+Ar(О)=212+61+16=46,  

M(C2Н5ОН)=46 г /моль.

Обчислюємо кількість речовини етилового спирту С2Н5ОН масою 1840000 г за формулою y=m/M.

y((C2Н5Он)=1840000 г : 46 г/моль=40000 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль глюкози С6Н12О6 з утворенням 2 моль етанолу С2Н5ОН і виділенням 2 моль газу карбон (IV) оксиду СО2 , кількість речовини глюкози є у 2 рази менше, ніж етанолу, тому

y(С6Н12О6)=y2Н5ОН):2= 40000 моль:2= 20000 моль, а кількість речовини етанолу і карбон (IV) оксиду СО2 є однакова,  тому y(СО2)=y2Н5ОН)=40000 моль.

Знаходимо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 40000 моль за формулою V=y•Vм, де Vм - постійна величина і рівна 22,4 л/моль за н.у.

V (СО2)=40000 моль 22,4 л/моль=896000 л.

Для знаходження маси крохмалю записуємо рівняння реакції:

C6H10O52ОC6H12C6

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль крохмалю С6Н10О5 з утворенням 1 моль глюкози С6Н12О6, кількості речовин однакові, тому 

y(С6Н10О5)=y6Н12О6)=20000 моль

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) крохмалю

Mr(C6Н10О5)=6Ar(C)+10Ar(Н)+5Ar(О)=612+101+516=72+10+80=162.  

M(C6Н10О5)=162 г /моль.

Знаходимо масу крохмалю  кількістю речовини 20000 моль за формулою m=yM.

m(С6Н10О5)=20000 моль 162 г/моль=3240000 г.

Знаходимо масу сполуки (кукурудзи) за формулою:

m(сполуки)=m(речовини)/W(речовини)

m(кукурудзи)=m(С6Н10О5)/W(С6Н10О5)=3240000 г/0,6=5400000 г=

= 5400 кг.

Відповідь: m(кукурудзи)=5400 кг; V(CO2)=896000 л.

 

Загрузка...