Загрузка...

Домашнє завдання. Фізичні та хімічні властивості аміноетанової кислоти.

Завдання 1. Позначте правильні відповіді:

1. Укажіть назви характеристичних груп, що входять до складу амінокислот:

 

A. Карбоксильна і нітрогрупи. Б. Альдегідна і гідроксильна групи.
B. Карбоксильна і амінна групи. Г. Кетонна і амінна групи.

Відповідь:   В  .

2.Укажіть формулу аміноетанової кислоти:

A. H2N—СН2— СООН Б. H2N—CH(NH2)—СООН
B. H2NCH2COO—СН3 Г. H2N—СООН

Відповідь:    А    .

3. Укажіть характерні властивості аміноетанової кислоти, що зумовлені аміногрупою:

А. Амфотерні. Б. Основні. В. Кислотні. Г. Інші.

Відповідь:   Б   .

4. Позначте ряд, у якому всі речовини, подані формулами, взаємодіють з аміноетановою кислотою:

A. Zn(OH)2, С2Н5ОН, СН3СОН Б. С3Н7ОН, Al2O3, Сu(ОН)2
B.Ag2О, НСl, СН3СОН Г. С2Н5ОН, НСl, КОН

Відповідь:   Г   .

Завдання 2. Напишіть рівняння реакцій між аміноетановою кислотою та речовинами, що з нею взаємодіють з попереднього завдання.

1. H2NCH2COOH + HOC2H5  H2NCH2COOC2H5 + H2O

2. H2NCH2COOH + HCl  [H3NCH2COO]Cl-

3. H2NCH2COOH + KOH  H2NCH2COOK + H2O

 

 

Загрузка...