Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

Домашнє завдання. Фізичні та хімічні властивості аміноетанової кислоти.

Завдання 1. Позначте правильні відповіді:

1. Укажіть назви характеристичних груп, що входять до складу амінокислот:

A. Карбоксильна і нітрогрупи. Б. Альдегідна і гідроксильна групи.
B. Карбоксильна і амінна групи. Г. Кетонна і амінна групи.

Відповідь:   В 

2.Укажіть формулу аміноетанової кислоти:

A. H2N—СН2— СООН Б. H2N—CH(NH2)—СООН
B. H2NCH2COO—СН3 Г. H2N—СООН

Відповідь:    А 

3. Укажіть характерні властивості аміноетанової кислоти, що зумовлені аміногрупою:

А. Амфотерні. Б. Основні. В. Кислотні. Г. Інші.

Відповідь:   Б  

4. Позначте ряд, у якому всі речовини, подані формулами, взаємодіють з аміноетановою кислотою:

A. Zn(OH)2, С2Н5ОН, СН3СОН Б. С3Н7ОН, Al2O3, Сu(ОН)2
B.Ag2О, НСl, СН3СОН Г. С2Н5ОН, НСl, КОН

Відповідь:   Г  

 

Зміни 2017 року видання. Завдання 2 Пвторіть тему "Білки" з курсу біології. Знайдіть інформацію про біологічні функції білків і висловіть власне судження щодо їх ролі у живих організмах.

Біологічні функції білків: будівельна, запасна, транспортна, каталітична та енергетична.

Білки - структурно-будівельний матеріал будь-якого живого організму.

Завдання 2. Напишіть рівняння реакцій між аміноетановою кислотою та речовинами, що з нею взаємодіють з попереднього завдання.

1. H2NCH2COOH + HOC2H5->H2NCH2COOC2H5 + H2O

2. H2NCH2COOH + HCl -> [H3NCH2COO]Cl-

3. H2NCH2COOH + KOH -> H2NCH2COOK + H2O

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... 

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...