Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

Домашнє завдання. Білки. Склад і будова.

І-ІІ рівні. 

Зміни 2017 року Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними:

1 Білки - це високомолекулярні органічні сполуки

2 До складу білків входять залишки α-амінокислот

α-амінокислоти - це речовини, що проявляють амфотерні властивості

4 Між залишками α-амінокислот утворюється пептидний зв'язок

5 Денатурація білка - це руйнування білка до первинної структури під впливом високої температури, рентгенівських променів, солей важких металів

Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1 Під час взаємодії а-амінокислот між собою утворюються білки.

2 Зв'язок між залишками амінокислот називають пептидним.

3 У будові білків розрізняють первинну, вторинну, третинну і четвертинну структури.

4 За сильного нагрівання, білки згортаються або денатуруються.

III рівень

Зміни 2017 року Завдання 2. Позначте правильне твердження утворення поліпептидного ланцюга:

А Певна просторова конфігурація поліпептидного ланцюга

Б Утворення глобули із поліпептидної спіралі

В. Послідовність розташування залишків а-амінокислот

Г. Структура, утворена з двох або більше поліпептидних ланцюгів.

Відповідь: В 

Завдання 2. Поясніть, що відображає ланцюжок перетворень, поданий нижче:

білок —> поліпептид —> дипептид —> а-амінокислоти.

Найважливішою хімічною властивістю білків є їхня здатність до гідролізу. Під час гідролізу молекули води приєднуються за місцем пептидних зв'язків, останні руйнуються, замість пептидних груп утворюються карбоксильні й аміногрупи. Таким чином білок розчеплюється на окремі амінокислоти, з яких він побудований.

 

Зміни 2017 року Завдання 3. Позначте умови денатурації білка:

А Дія рентгенівських променів

В Дія солей важких металів

Б Дія лугів

Г Дія води за підвищення температури

Відповідь: А,В

Завдання 3. Випишіть окремо формули спиртів, карбонових кислот та амінокислот із запропонованих формул сполук: НСОН, СН3СООН, С6Н13ОН, С6Н6, NH(CH3)2, H2NCH2COOH, С2Н5ОН, (C2H5)3N, NH2(CH2)5COOH, C11H24, C17H35COOH, C2H5COH.

Спирти: С6Н13ОН, С2Н5ОН.

Карбонові кислоти: СН3СООН, C17H35COOH.

Амінокислоти: H2NCH2COOH, NH2(CH2)5COOH.

 

Завдання 4. Поясніть, які процеси відбуваються з білком під час:

а) варіння яєць.

Денатурація білка

б) доливання розчину кальцій хлориду до киплячого молока.

Осадження білка у вигляді осаду

IV рівень

Зміни 2017 року Завдання 5. Напишіть рівняння реакції утворення трипептида, маючи аміноетанову кислоту:

Завдання 5. Поясніть, як розпізнати, не використовуючи жодні реактиви: а) натуральну шкіру і штучну; б) вовну і бавовну; в) натуральний шовк і синтетичний.

а) капнути краплю води, натуральна шкіра вбере вологу і потемніє в тому місці, а штучна - залишиться без змін;    

б) клаптики тканини білкового походження можливо розпізнати шляхом спалювання, яке можна здійснити на підставці з вогнетривкового матеріалу або якщо закріпити клаптик тканини у тримачі для пробірок чи металевих щипцях. Під час спалювання матеріалу білкового походження (вовни) відчувається запах паленого пір'я.

в) натуральний шовк горить, а синтетичний - плавиться.

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... 

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...