Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І-ІІ рівні

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними:

1 Під час взаємодії а-амінокислот між собою утворюються білки.

2 Білок курячого яйця розчиняється у воді у будь-яких пропорціях.

3 Казеїн молока можна осадити кальцій хлоридом або етановою кислотою.

4 За сильного нагрівання білки зсідаються або денатуруються.

5 Денатурація відбувається за дії температури та рентгенівських променів.

III рівень

Завдання 2

Поясніть, що відображає ланцюжок перетворень, поданий нижче:

білок  поліпептид  дипептид  а-амінокислоти.

Найважливішою хімічною властивістю білків є їхня здатність до гідролізу. Під час гідролізу молекули води приєднуються за місцем пептидних зв'язків, останні руйнуються, замість пептидних груп утворюються карбоксильні й аміногрупи. Таким чином білок розчеплюється на окремі амінокислоти, з яких він побудований.

 

Завдання 3

Випишіть окремо формули спиртів, карбонових кислот та амінокислот із запропонованих формул сполук: НСОН, СН3СООН, С6Н13ОН, С6Н6, NH(CH3)2, H2NCH2COOH, С2Н5ОН, (C2H5)3N, NH2(CH2)5COOH, C11H24, C17H35COOH, C2H5COH.

Спирти:

Карбонові кислоти:

Амінокислоти:

С6Н13ОН

С2Н5ОН

СН3СООН

C17H35COOH

H2NCH2COOH

NH2(CH2)5COOH

Завдання 4

Поясніть, як ви розумієте виконання в організмі таких фукцій білків як будівельна та енергетична.

 

Завдання 5

Складіть рівняння реакції гідролізу трипептиду, і використовуючи довідник, назвіть утворені продукти:

              NHO  H                     O  H          

              |    ||                    ||  |

H2NCH2―CHCNCH2―CH―CH2CNCHCH2COOH + 2H2

                               |                  |

                               CH3               NH2

                 NHO                                    O          

                 |    ||                                 ||  

 H2NCH2―CHC―OH + H2NCH2―CH―CH2C―OH + 

                                                |

                                            CH3

+ H2NCHCH2COOH

          |

         NH2

Завдання 6

Поясніть, як розпізнати, не використовуючи жодні реактиви:

а) натуральну шкіру і штучну;

Капнути краплю води, натуральна шкіра вбере вологу і потемніє в тому місці, а штучна  залишиться без змін.

б) вовну і бавовну;

Клаптики тканини білкового походження можливо розпізнати шляхом спалювання, яке можна здійснити на підставці з вогнетривкового матеріалу або якщо закріпити клаптик тканини у тримачі для пробірок чи металевих щипцях. Під час спалювання матеріалу білкового походження (вовни) відчувається запах паленого пір'я.

в) натуральний шовк і синтетичний.

Натуральний шовк горить, а синтетичний  плавиться.

 

----------------------- у виданнях інших років ---------------

Завдання 5 Напишіть рівняння реакції утворення трипептида, маючи аміноетанову кислоту:

Інші завдання дивись тут...