УКРАЇНСЬКА МОВА. І комбінація. І варіант   
Відповідь.                         Інші КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ дивись тут ...
Хто з вас бачив мурашиний будиночок? Ця складна споруда прикрита зверху листям, хвоєю, гілочками. Під купою рослинних решток містяться підземні лабіринти з великою кількістю камер і ходів. Більшість мешканців мурашника - робочі мурашки. Вони шукають їжу годують личинок і самку. Є розвідники, які знаходять здобич і повідомляють про це іншим. Мурашки-воїни охороняють житло від ворогів. Не чіпай мурашник! Мурашки - корисні комахи. 
1. Здобич.
2. Вас.
3. Їжу [й і ж у] [= О - О]
[В о н и] [ш у к а й у т'] [й і ж у] [г о д у й у т'] [л и ч и н о к] і [с а м к у]
4. Не чіпай мурашник!
5. Опис власних спостережень за мурашником (5-7 речень).УКРАЇНСЬКА МОВА. І комбінація. ІІ варіант

Відповідь.
Безмежний, роздольний степ пролягає на півдні України. У минулому вся ця величезна рівнина була вкрита степовим різнотрав'ям, сивою ковилою. Навесні вона яскріла різнобарвними квітами. Трави були такими високими, що в них з головою ховалися вершники. У синьому небі ширяли орли, шуліки, заливалися піснями жайворонки. Вовки, лисиці полювали на зайців, ховрашків, тушканчиків. Куточок цього первісного степу зараз у заповіднику «Асканія-Нова». 
1. Сивою.
2. Навесні.
3. Цього [ц' о г о] [=О-О]
[К у т о ч о к] [ц' о г о] [п е р в´і с н о г о] [с т е п у] [з а р а з] у [з а п о в і д н и к у] «[А с к а н' і й а]-[Н о в а]». 
4. Вовки, лисиці полювали на зайців, ховрашків, тушканчиків.
5. Текст - опис природи мого рідного краю (5-7 речень). 

  

УКРАЇНСЬКА МОВА. І комбінація. ІІІ варіант

Відповідь.
Джерельна вода - справжнє диво. Ковток прозорої джерельної води зціляє мандрівника. Вода з криниці поновлює сили хліборобам у спекотливі жнив'яні днини. Біля криниць завжди росте зелень. Люди висаджують обіч них калину. Це дерево не лише прикрашає місце. Воно оберігає воду від спеки. З ранньої весни духмяніють тут квіти. Над ними гудуть бджоли, витьохкують солов'ї, а восени на гілках багровіють соковиті ягоди. 
1. Витьохкують.
2. Восени.
3. бджоли [б дж о л и] [--О-О]
4. Люди, висаджуйте обабіч них калину!
5. Чому люди називають книгу «джерелом знань»? Запиши свої міркування (4-5 речень).  УКРАЇНСЬКА МОВА. І комбінація. ІV варіант 
Відповідь.
Старі гори Карпати славляться на всю Україну. Вони приваблюють мандрівників квітучими полонинами, зеленими лісами та цілющими джерелами. З одних джерел витікає холодна вода. З інших - тепла. В одних джерелах вона кислувата. В інших - солона або гірка. Люди здавна помітили, що джерельна вода дуже корисна. Вона зцілювала від різних недугів. Тепер у санаторії «Карпати» воду призначають для лікування дорослих і дітей. 
1. Цілющими джерелами.
2. Цілющими.
3. Україну [У к р а й і н у] [О- -О=О-О]
4. Люди здавна помітили, що джерельна вода дуже корисна.
5. Чи мрієш ти побувати на екскурсії або вирушити в похід до Карпат? Що саме хочеш там побачити? Напиши текст-розповідь (4-5 речень). 
 

УКРАЇНСЬКА МОВА. І комбінація. V варіант

Відповідь.
Горобчики не відлітають у вирій. Цих невеличких пташок можна побачити всюди і в будь-яку пору року. Узимку переселяються вони ближче до житла людини, бо там легше знайти поживу. Дорослі птахи дбають про пташенят. Батьки годують малят, захищають від ворогів, навчають літати і добувати їжу. Живляться вони плодами і насінням, комахами і личинками. Горобці знищують багато шкідників. Це дуже корисні птахи.
1. Дбають.
2. У.
3. Знищують  [з н и ш ч у й у т'] -  8 букв, 9 звуків.
[Ж и в л' а т' с' а] [в о н и] [п л о д а м и] і [н а с і н': а м], [к о м а х а м и] і [л и ч и н к а м и]. [Г о р о б ц' і] [з н и ш ч у й у т'] [б а г а т о] [ш к´ і д н и к´ і в]. Це [д у ж е] [к о р и с н' і] [п т а х и].
4. Батьки годують малят, захищають від ворогів, навчають літати і добувати їжу.
5. Склади текст-розповідь про те, як ти допомагаєш пташкам узимку (4-5 речень).