ВАРІАНТ 1

1. Прочитай текст.

Софійський собор — найбільша споруда давнього Києва.

«Софія» грецькою мовою означає мудрість. Князь Ярослав, прозваний Мудрим, над усе цінував розум, знання, книжки.

Колись у Софійському соборі писали книги. Ярослав Мудрий створив і зберігав тут свою бібліотеку. В ній бу­ло понад тисячу книжок. Це було величезне зібрання. Це були величезні скарби, бо книги писалися вручну. Оправи книг прикрашали золотом і коштовним камін­ням. Паперу в той час ще не знали і сторінки робили з тонесенької шкіри тварин. На книжку йшли шкури шістдесяти телят. Тому книги мали тільки князі й най- багатші люди. (З журналу.)

Визнач тему тексту.

а) Ярослав Мудрий — славетний українець;

б) перша бібліотека;

в) споруди давнього Києва.

2. Вибери речення, у якому однорідні члени виражені дієсловами.

а) Князь Ярослав, прозваний Мудрим, над усе ціну­вав розум, знання, книжки.

б) Ярослав Мудрий створив і зберігав тут свою біблі­отеку.

в) Оправи книг прикрашали золотом і коштовним камінням.

3. Познач рядок, у якому всі слова відповідають схемі корінь+суфікс+закінчення.

а) Тонесенької, Софійському, книжковий;

б) прикрашали, книжок, камінням;

в) грецькою, давнього, вручну.

4. Визнач рядок, у якому дієслово означає стоїть у по­чатковій формі (що робити?).

а) Означають;

б) означати;

в) означав.

5. Визнач рядок, у якому всі прикметники записані пра­вильно.

а) Грецькою, уманьською, запорізькою;

б) грецькою, уманскою, запорізкою;

в) грецькою, уманською, запорізькою;

6. Добери прикметники до поданих іменників. Постав утво­рене словосполучення у форму відповідного відмінка.

Зібрання (М. в.)  -   на великому зібранні                                     

папір (Д. в.) - форматному паперу

мудрість (Ор. в.) – народною мудрістю                      

книги (Р. в.) - цікавої книги            

7. Установи зв'язок між членами речення за допомогою питань.

Князь славився великою любов'ю до книг.

Князь (що робив?) славився. Славився (чим?) любов'ю. Любов'ю (якою?) великою. Любов'ю (до чого?) до книг.

8. Склади й запиши текст (6—7 речень) на тему «У шкіль­ній бібліотеці».

 

ВАРІАНТ 2

1. Прочитай текст.

Хрещатик — головна вулиця столиці. Під час вій­ни Хрещатик був зруйнований. У післявоєнні роки йо­го відбудували і відновили. Хрещатик став ще кращим. Мальовничості вулиці надає бульвар із каштанами. А в давнину Хрещатик був долиною, вкритою лісом. На дні долини протікав струмок. Кияни ловили тут диких звірів, птахів. А для цього розвішували перевіси, або сі­ті. Звідси і давня назва Хрещатика — Перевісище. До­лину називали також Хрещатою, бо її перехрещували яри. Потім почалася забудова Хрещатика дерев'яними будівлями.

А зараз на цій вулиці відбуваються святкові та уро­чисті заходи. (З журналу.)

Визнач тему тексту.

а) Київ — столиця України;

б) історія головної вулиці столиці;

в) як забудовували Хрещатик.

2. Вибери речення, у якому однорідні члени виражені прикметниками.

а) А зараз на цій вулиці відбуваються святкові та урочисті заходи.

б) У післявоєнні роки його відбудували й відновили.

в) Кияни ловили тут диких звірів, птахів.

3. Познач рядок, у якому всі слова відповідають схемі корінь+суфікс+залишок

а) Лісом, струмок, святкові;

б) головна, каштановий, пташина;

в) давнину, протікав, забудова.

4. Визнач рядок, у якому дієслово з'єднує стоїть у по­чатковій формі (що робити?).

а) З'єднав;

б) з'єднується;

в) з'єднувати.

5. Визнач рядок, у якому всі прикметники у називному відмінку записані правильно.

а) Київський, український, чернівецькій;

б) київський, український, чернівецький;

в) київській, українській, чернівецький.

6. Добери прикметники до поданих іменників. Постав утворене словосполучення у форму відповідного від­мінка.

Вулиця — головною вулицею (Ор. в.);

ліс — темного лісу (Р. в.);                               

Хрещатик — давньому Хрещатику (Д. в.);    

звірі — на хижому звірові (М. в.).                   

7. Установи зв'язок між  речення за допомогою питань.

На дні мальовничої долини протікав струмок.

Струмок (що робив?) протікав. Протікав (на чому?) на дні. На дні (чого?) долини. Долини (якої?) мальовничої.

8. Склади й запиши текст (6—7 речень) на тему «Голов­на вулиця мого міста (села)».