Варіант 4.

                         ОСІННІЙ КЛОПІТ.

Осінні місяці — це місяці, коли більшість на­ших птахів стає мандрівниками. Вони летять у теплі краї — вирій. Летять, звісно, без компаса, але ніко­ли не зіб'ються із свого маршруту. Ці перельоти три­вають уже тисячі років, і кожен птах мандрує своїм шляхом.

Голоду бояться пташки, тому й покидають нас. Бага­то з них спокійнісінько й пережили б холодну зиму, та їм нема чого їсти. Зникають різні комахи, зелені стеб­линки рослин. Сніг заносить смачне насіння.

Чи звертав ти увагу на те, що пташки, які приліта­ють до нас першими, відлітають від нас останніми? Зозуля, соловейко, іволга, а також і ластівка зни­кають, ледве відчувши першу прохолоду осінніх но­чей.

А жайворонки, перепілки, зяблики, шпаки — цих можна у нас ще зустріти й тоді, коли вже біла паморозь падає на луг.

Може, думаєте, що всі птахи обов'язково летять у теп­лі краї? Ні, не всі летять.

Є й такі, що мандрують пішки, а інші пливуть. Ось живе в нас такий чудовий, невтомний пішохід. Може, ти чув його крик, хоч насправді це його спів, улітку на луках, біля боліт і річок. Він «дере» свою піс­ню майже весь день, вечір і всю ніч. Навіть дивуєшся — коли ж відпочиває співак? Чи в нього й горлянка не бо­лить? А зветься цей птах — завбільшки з перепілку, тіль­ки на довгих ногах — деркач. Деркач вирушає у свою далеку путь пішки. Лише ко­ли зустрічає на шляху воду — тоді летить. Бо він бігає краще, ніж літає. Проте деркач часто зимує у далекій Африці — значить, і через море перелітає. Навесні птахи радо повертаються назад. (За О. Копиленком)

1. До якого розділу ти віднесеш даний твір?

а) Літературні казки.

б) Життя тварин.

в) Пори року.

2. Визнач тему твору.

а) Знайомство з птахами нашого краю.

б) Осінні роботи в полі.

в) Відліт птахів у теплі краї.

3. Який із цих птахів відлітає першим?

а) Шпак;

б) іволга;

в) перепілка.

4. Хто з цих птахів бігає краще, ніж літає?

а) Ластівка;

б) перепілка;

в) деркач.

5. Які пташки прилітають до нас першими?

а) Ті, що відлітають від нас останніми;

б) ті, що відлітають першими;

в) ті, що відлітали в другу чергу.

6. Яка головна причина відльоту деяких птахів у теплі краї?

Голоду бояться пташки, тому й покидають нас. Зникають різні комахи, зелені стеб­линки рослин. Сніг заносить смачне насіння.

7. Чому деркач отримав таку назву?

Деркач отримав таку назве через свій спів. Улітку на луках, біля боліт і річок він «дере» свою піс­ню майже весь день, вечір і всю ніч.

 

8. Чому навесні птахи радо повертаються до нас на­зад?