ВАРІАНТ 1

1 Продовжити твердження.

За метою висловлювання речення бувають...

А розповідні, неокличні, окличні

Б розповідні, питальні, спонукальні

В розповідні, окличні, поширені

2.Вибрати рядок, у якому всі наведені слова - прикметники.

А золоте, срібло, різнобарв'я    (золоте/яке? срібло/що?  різнобарв'я/що?) 

Б високий, ширина, довге    (високий/який?  ширина/що?  довге/яке?)

В широкі, срібні, кольорова   (широкі/які срібні/які?  кольорова/яка?)

3.Вибрати рядок, у якому всі слова записано правильно.

А кажеш, клеїмо, побачите

Б кажиш, клеїмо, побачите

В кажеш, клеїмо, побачете

4.Вибрати суфікс, за допомогою якого можна утворити прикметник від слова Запоріжжя.

А -ськ-

Б -зьк-

В -цьк-

5.Записати подані числівники словами.

60 - шістдесят                                         

14 - чотирнадцять

600 - шістсот    

7. Скласти і записати текст-розповідь "Ранок" (5-7 речень).

 

ВАРІАНТ 2

1 Продовжити твердження.

За інтонацією речення бувають...

А окличні, розповідні, питальні

Б окличні, неокличні

В розповідні, питальні, спонукальні

2.Вибрати рядок, у якому всі наведені слова - прислівники.

А веселий, широкий, гора

Б весело, широко, угорі

В весело, ширина, угорі

3.Вибрати рядок, у якому всі слова записано правильно.

А недочувати, не думати, неозоре

Б недочувати, недумати, неозоре

В недочувати, не думати, не озоре

4.Вибрати суфікс, за допомогою якого можна утворити прикметник від слова козак.

А -ськ-

Б -зьк-

В -цьк-

5.Записати подані числівники словами.

16 - шістнадцять                                         

50 - п'ятдесят

500 - п'ятсот   

7. Скласти і записати текст-розповідь "Після дощу" (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...