ВАРІАНТ 1

1.Продовжити твердження.Спільна частина споріднених слів називається...

А основою  

Б коренем

В синонімом

2.Прочитати речення. Вибрати антонім до виділеного слова.

У лютому часто бувають жорстокі морози.

А сильні     

Б злі

В лагідні

3.Вибрати закінчення, яке матимуть подані іменники в орудному відмінку однини.

Вежа, круча, тиша.           (вежею, кручею, тишею)

А -ею                               

Б -ою

В -єю

4.Вибрати рядок, у якому всі дієслова подано у формі майбутнього часу.

А стрибав, відпочивати, граюся

Б стрибатиму, відпочиватиму, гратимуся   (що робитиму?, що буду робити?)

В стрибаю, відпочиватиму, буду гратися

5.Від поданих кількісних числівників утворити порядкові.

Два - другий  

Шістнадцять — шістнадцятий     

Тридцять один — тридцять перший 

7. Скласти і записати текст-розповідь "Моє місто (село)" (5-7 речень).

 

ВАРІАНТ 2

1.Продовжити твердження. За родами змінюються дієслова у ...

А теперішньому часі

Б майбутньому часі

В минулому часі

2.Прочитати речення. Вибрати синонім до виділеного слова.

Зашуміла буйним гіллям верба.

А розкішним

Б тонким

В товстим

3.Вибрати закінчення, яке матимуть подані іменники в орудному відмінку.

Край, гай, Андрій.

А -ем

Б -єм

В -ом

4.Вибрати рядок, у якому всі дієслова подано у формі минулого часу..

А ходив, думала, розповіли        (що робив? що робила? Що зробили?)

Б ходжу, думав, розповідатимуть

В ходитиму, думаю, розповіла

5.Від поданих порядкових числівників утворити кількісні.

Перший —  один

Одинадцятий — одинадцять   

П'ятдесят третій — п'ятдесят три

7. Скласти і записати текст-розповідь про людину, іменем якої названо вулицю в твоєму місті (селі) (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...