ВАРІАНТ 1

1. Вибрати вислів, яким можна замінити слово дрімати.

А клювати носом

Б водити носом

В не бачити під носом

2. Вибрати рядок, у якому записано тільки займенники.

А ми, до, їх             (займенник,прийменник,займенник)

Б він, я, під             (займенник,займенник,прийменник)

В вони, нею, мене  (займенник,займенник,займенник)

3. Визначити, які літери треба дописати у виділеному слові.

Через поле в'є... стежка.

А -ться

Б -ця

В -тьця

4. Визначити, у якому реченні виділене слово є прикметником.

А Літак швидко піднявся вгору.              (швидко/як? - прислівник)

Б До перону прибув швидкий поїзд.   (швидкий/який? - прикметник)

В Олег пробіг дистанцію швидше, ніж Роман.  (швидше/як? - прислівник)

5.Записати словосполучення у формі давального відмінка.

Директор Дмитро Степанович, учень Петренко, друг Андрій.

Директорові Дмитру Степановичу (або Директору Дмитрові Степановичу), учневі Петренку (або учню Петренкові), другові Андрію (або другу Андрієві).   

7. Скласти і записати текст-опис дерева, яке росте в саду (5-7 речень)

 

ВАРІАНТ 2

1. Вибрати вислів, яким можна замінити слово вередувати.

А задирати носа

Б крутити носом

В клювати носом

2. Вибрати рядок, у якому записано тільки займенники.

А його, вона, один   (займенник,займенник,числівник)

Б їй, нами, тобі     (займенник,займенник,займенник)

В ним, її, біля         (займенник,займенник,прийменник)

3. Визначити, які літери треба дописати у виділеному слові.

На зорі лелеки піднімаю... з гнізда й злітають високо в небо.

А -ться

Б -ця

В -тьця

4. Визначити, у якому реченні виділене слово є прикметником.

А У дуба міцніше коріння, ніж у верби.   (міцніше/яке? - прикметник)

Б Петрик почав міцніше налягати на весла.    (міцніше / як? - прислівник)

В Щоб міцніше спати, треба добре провітрити кімнату перед сном. (міцніше/як? - прислівник)

5. Записати словосполучення у формі давального відмінка однини.

Учитель Сергій Васильович, брат Євген, майор Остапчук.

Учителю Сергієві Васильовичу (або учителеві Сергію Васильовичу), брату Євгенові (або братові Євгену)майору Остапчукові (або майорові Остапчуку).

7. Скласти і записати текст-опис дерева, яке росте в лісі (5-7 речень). 

Інші завдання дивись тут...