Інші завдання дивись тут...

БЕЗ ЧОГО НЕ МОЖНА ЖИТИ (Євген Перм'як)

Виконай завдання.

1. Вкажи жанр тексту.

А народна казка       В легенда

Б оповідання            Г літературна казка

 

2. Якось ведмідь задумався, ...

А де знайти їжу                    В де влаштувати лігво

Б на чому життя тримається      Г як перехитрити лисицю

 

3. Дятел ствердив, що тварина гине без ...

А житла    Б житла та їжі     В їжі           Г гнізда

 

4. Що сказав ведмедеві селянин?

А життя міцне ученням       В життя міцне працею і ученням

Б життя міцне працею        Г життя міцне працею і любов’і

 

 

5. Вкажи прислів’я, яке виражає головну думку казки.

А Людей питай, а свій розум май.

Б Життя ученням міцне.

В Дерево міцне корінням, а людина — знанням.

Г Знання — то велика сила

 

6. Що означає вислів «вухом не веде»?

А дрімає   Б спить    В не чує     Г не слухає

 

7. Запиши за порядком, з ким зустрічався ведмідь.

Ведмедиця, лисиця, вовк, кріт, дятел, селянин.

 

8. Поясни значення слів та вислову.

Зметикуй — догадайся, поміркуй:

Надоумлює — дає настанови, пояснює, радить, навчає.

Голова пухнути почала — напружено думати про щось 

 

9. Запиши, що сказав селянин ведмедеві.

Життя не тільки на їжі, житлі та одязі тримається — воно й ученням міцне.


10. Запиши, без чого не може жити людина.

Людина не може жити без учення та праці.11. Склади і запиши план твору.

1. На чому життя тримається?

2. Життя тримається на їжі.

3. Без житла й сита тварина гине.

4. Людині треба працювати.

5. Життя міцне ученням.

 

1. Ведмідь задумався про життя.

2. Відповідь ведмедиці й лисиці.

3. Пояснення вовка й дятла.

4. Розмова з селянином.

5. Життя ученням міцне.

 

 

8. Склади і запиши міркування з 5-6 речень "Для чого людині потрібні знання?"

Інші завдання дивись тут...