Інші завдання дивись тут...

ЦВІРКУН (Антоніма Литвин).

Виконай завдання.

1. Твір Антоніни Литвин "Цвіркун" — це...

А казка                  В літературна казка

Б оповідання           Г легенда

 

2. Усі люди любили хлопчика, бо він...

А поважав людей           В умів працювати

Б умів співати              Г умів танцювати

 

3. Що допомагало хлопчикові складати пісні?

А Любов до рідного краю         В любов до квітів, птахів

Б людська повага                      Г природа рідної землі

 

4. Коли вороги викрали хлопчика?

А увечері, після денної роботи

Б темної ночі, коли він слухав пісню місячного сяйва

В удень, коли він співав про сонце і квіти

В удень, коли він відпочивав

 

5. Про що співають веселі цвіркуни?

А про небо                          Б про квіти-трави

Б про красу рідної землі      В про сонце, небо і квіти

 

6. Яке прислів’я висвітлює головну думку тексту?

А Людина без Батьківщини, що соловей без пісні.

Б Та земля мила, де мати народила.

В У рідному краю і сонце ясніше світить.

 

Г У чужій стороні й весна не красна.

 

7. Випиши з тексту речення, в якому сказано, що славила кожна пісня хлопчика.

І кожна його пісня славила рідний край. 

 

8. Запиши, про що співав хлопчик вечорами під час відпочинку.

Співав хлопець про сонце, про квіти-трави, про землю. 

 

9. Які почуття передавав полонений хлопчик у своїй пісні? Запиши.

Полоненй хлопчик у своїй пісні передавав свою тугу від розлуки за рідною стороною. Адже своїми піснями він прославляв свій край. Його захоплювала його краса. Хлопчик співав про сонце, про квіти-трави, про землю. Без батьківщини залишилися тільки туга та смуток.  

 

10. Коли з’явилися на нашій землі веселі цвіркуни? Запиши.

Коли вороги вирішили вбити хлопця та його не стало, з’явилися на нашій землі веселі цвіркуни.  

 

11. Склади і запиши план твору.

1. Ріс собі на світі хлопчик.

2. Пісні хлопця про рідну землю.

3. У край прийшло лихо.

4. Викрадення хлопця.

5. Тужна-тужна пісня.

6. Повернення на рідну землю.

7. Цвіркуни на нашій землі.

 

12. Поміркуй і запиши, як ти розумієш вислів "Там земля мила, де мати народила".

Інші завдання дивись тут...