ПАПЕРОВИЙ ЗМІЙ

  Був собі в давнину великий блакитний паперовий змій. Він був зовсім новий і літав високо над землею на довгій нитці, яку тримав у руках маленький

хлопчик.

  Дмухне вітер щосили — і змій здіймається високо-високо в небо.

—Дивіться на мене! Дивіться на мене! — гукав він пташкам. — Я літаю вище за вас! Дивіться всі на мене! Я можу здійматися до хмар. Якби не оця нікчемна нитка, я злетів би вище сонця!

— Овва! — свиснув вітер. — Ти б тоді взагалі нікуди не злетів.

— Дурниці, — мовив паперовий змій. — Ти ще скажи, що цей хлопчисько зі своєю ниточкою допомагає мені літати! О, якби він тільки відпустив мене, я б

усім показав, на що здатний!

  Та ось хлопчик опустив змія додолу, кинув нитку й побіг додому пити чай."О, як хочеться бути вільним!" — думав паперовий змій.

Саме тоді бігло тудою мишеня.

— Гей! — гукнув паперовий змій. — Іди-но сюди. Допоможи мені. Слухай, я злетів би вище за всіх у світі. Але мене не пускає оця нитка. Перегризи її, і я злечу до сонця й стану володарем світу!

  І мишеня перегризло нитку.

— Нарешті! — зрадів паперовий змій. — Отепер я полечу! Ну, вітре, дмухни як слід.

  Вітер дмухнув, та паперовий змій навіть не знявся з землі. Він розсердився.

— Це не моя провина! Якби мені тільки знятись із землі, я б полетів у височінь!

  Тоді саме повернувся хлопчик. Він не знав, що мишеня перегризло нитку, підняв паперового змія і підкинув у повітрі. Вітер дмухнув щосили. Паперовий змій спробував злетіти, та відразу ляпнувся на землю.

— Ну, тепер зрозумів? — запитав вітер. — Це нитка допомагає тобі. Без неї

ти не злетиш.

— Та як же це? — сказав паперовий змій. — Адже нитки не літають.

— Це правда, — мовив вітер. — Нитка не літатиме без мене чи без хлопчика, який тримає тебе на нитці.

  Коли хлопчик полагодив змія, а вітер дмухнув щосили, паперовий змій злетів високо в небо, майже до самого сонця. Тепер він почувався справді щасливим.

— Подивіться на нас! — гукав він. — Подивіться на нас! Які ми розумні!      Дональд Біссет

Виконай завдання.

1. Байка — це ...

А короткий влучний народний вислів повчального характеру, часто римований;

Б невеликий, найчастіше віршований твір повчального змісту;

В короткий поетичний твір, поділений на рядки, які римуються.

Г влучний вислів з повчальним змістом

 

2. Визнач жанр прочитаного твору.

А Легенда                     В оповідання 
Б літературна казка      Г народна казка

 

3. Куди хотів злетіти паперовий змій?

А До хмар                       В вище сонця

Б вище за всіх у світі      Г вище хмар

 

4. Хто головний герой твору Дональда Біссета "Паперовий змій"?
А Хлопчик                      В вітер

Б паперовий змій            Г мишеня

 

5. Ким мріяв стати паперовий змій?

А володарем світу     Б чарівником   В льотчиком   Г туристом

 

6. Які слова вигукнув паперовий змій, коли здійнявся майже до самого сонця?

А Які ми щасливі!              В Які ми прекрасні!

Б Які ми розумні!            Г Які ми винахідливі!  

 

7. Запиши, що означають подані вислови.

Ляпнувся на землю - впав.

Здійматися до хмар - високо літати, високо злетіти.

 

8. Добери синоніми до слова "мовив".

Сказав, промовив, повідомив. 

 

9. Запиши основну думку твору.

Твір закликає прислухатись до слушної думки, не бути самовпевненим, пихатим та зарозумілим.

 

10. Поєднай відповідні частини прислів'їв.

Хочеш бути щасливим —                        а людина працею.

Дерево міцне корінням,                          та інших питай.

Легко втратити,                                    не будь лінивим.

Свій розум май,                                   тяжко заробити.
Хочеш бути щасливим —  не будь лінивим.

Дерево міцне корінням, а людина працею.

Легко втратити, тяжко заробити.

Свій розум май, та інших питай.

 

11. Встанови послідовність подій у творі Дональда Біссета "Паперовий змій".

3. Мишеня перегризло нитку.

2. Хочеться бути вільним.
1. Був собі паперовий змій.

6. Хлопчик полагодив змія.
4. Паперовий змій не знявся з землі без нитки.

5. Нитка не літатиме без вітру і хлопчика. 

 

12. Поміркуй і запиши, як ти розумієш прислів'я "Свій розум май, та інших питай".