Інші завдання дивись тут...

ПАПЕРОВИЙ ЗМІЙ (Дональд Біссет)

Виконай завдання.

1. Байка — це ...

А короткий влучний народний вислів повчального характеру, часто римований;

Б невеликий, найчастіше віршований твір повчального змісту;

В короткий поетичний твір, поділений на рядки, які римуються.

Г влучний вислів з повчальним змістом

 

2. Визнач жанр прочитаного твору.

А Легенда                     В оповідання 
Б літературна казка      Г народна казка

 

3. Куди хотів злетіти паперовий змій?

А До хмар                       В вище сонця

Б вище за всіх у світі      Г вище хмар

 

4. Хто головний герой твору Дональда Біссета "Паперовий змій"?
А Хлопчик                      В вітер

Б паперовий змій            Г мишеня

 

5. Ким мріяв стати паперовий змій?

А володарем світу     Б чарівником   В льотчиком   Г туристом

 

6. Які слова вигукнув паперовий змій, коли здійнявся майже до самого сонця?

А Які ми щасливі!              В Які ми прекрасні!

Б Які ми розумні!            Г Які ми винахідливі!  

 

7. Запиши, що означають подані вислови.

Ляпнувся на землю - впав.

Здійматися до хмар - високо літати, високо злетіти.

 

8. Добери синоніми до слова "мовив".

Сказав, промовив, повідомив. 

 

9. Запиши основну думку твору.

Твір закликає прислухатись до слушної думки, не бути самовпевненим, пихатим та зарозумілим.

 

10. Поєднай відповідні частини прислів'їв.

Хочеш бути щасливим —                        а людина працею.

Дерево міцне корінням,                          та інших питай.

Легко втратити,                                    не будь лінивим.

Свій розум май,                                   тяжко заробити.
Хочеш бути щасливим —  не будь лінивим.

Дерево міцне корінням, а людина працею.

Легко втратити, тяжко заробити.

Свій розум май, та інших питай.

 

11. Встанови послідовність подій у творі Дональда Біссета "Паперовий змій".

3. Мишеня перегризло нитку.

2. Хочеться бути вільним.
1. Був собі паперовий змій.

6. Хлопчик полагодив змія.
4. Паперовий змій не знявся з землі без нитки.

5. Нитка не літатиме без вітру і хлопчика. 

 

12. Поміркуй і запиши, як ти розумієш прислів'я "Свій розум май, та інших питай".

Інші завдання дивись тут...