Інші завдання дивись тут...

Завдання 251. Склади і розв'яжи задачу за таблицею.

Ціна

Кількість

Вартість

Однакова

7 кг

9 кг

21 грн

?

Розв’язання:

Софійка купила 7 кг борошна і заплатила за покупку 21 грн. Скільки буде коштувати 9 кг такого борошна ?

21 : 7 = 3 (грн.) - коштує один кілограм борошна.

3 • 9 = 27 (грн.) - буде коштувати 9 кг такого борошна.

Відповідь: 27 грн.

  

Завдання 252. 18 л томатного соку розлили в шість банок. Скільки треба таких банок, щоб розлити ще 24 л соку?

Розв’язання:

18 : 6 = 3 (л.) - літрів соку містить одна банка.

24 : 3 = 8 (б.) - треба таких банок, щоб розлити ще 24 л соку.

Відповідь: 8 банок.

 

Завдання 253.

56:7+22=8+22=30     22-56:7=22-8=14        63:7:3=9:3=3   

(14+28):7=42:7=6     14+28:7=14+4=18      (35+7):7=42:7=6

42:6-7=7-7=0            56-28:7=56-4=52      (28+14):7=42:7=6

 

Нагадаємо, що квадрат – прямокутник, у якого всі сторони мають однакову довжину.

Периметр прямокутника – сума довжин усіх сторін прямокутника.

Завдання 254*. Побудуй прямокутник, ширина якого 3 см і який можна поділити на 4 рівних квадрати. Знайди периметр цього прямокутника.

Розв’язання:

3 • 4 = 12 (см) - довжина висоти прямокутника.

(12 + 3) • 2 = 30 (см) - периметр прямокутника.

Відповідь: 30 см.

  

Завдання 255°. Семеро хлопчиків поділили між собою порівну

35  горіхів. Скільки горіхів одержали двоє хлопчиків?

Розв’язання:

35 : 7 = 5 (г.) - горіхів одержав кожний хлопчик.

5 • 2 = 10 (г.) - горіхів одержали двоє хлопчиків.

Відповідь: 10 горіхів.

 

Завдання 256°. Знайди неправильні рівності, виправ помилки і запиши.

65 - 3 = 35               90 - 9 = 99                    21 - 8 = 3

35 : 5 + 2 = 9             35 : (5 + 2) = 5           20 - 6 : 2 = 7

100 - 0 = 10                60 - 3 = 67                 21 - 5 = 16

Розв’язання:

65 – 3 = 62                     90 – 9 = 81             21 – 8 = 13

35 : 5 + 2 = 9                 35 : (5 + 2) = 5       20 - 6 : 2 = 17

100 - 0 = 100                  60 - 3 = 57              21 - 5 = 16

 

Завдання 257. Спиши, вставляючи потрібні знаки дій.

7 □ 6 = 42                    63 □ 7 = 56                   48 □ 6 = 8

7 □ 6 = 13                    63 □ 7 = 9                     48 □ 6 = 54

Розв’язання:

7 • 6 = 42                    63 - 7 = 56                    48 : 6 = 8

7 + 6 = 13                   63 : 7 = 9                     48 + 6 = 54

 

Завдання 258. Склади рівняння і розв'яжи їх.

1)   Яке число треба збільшити на 6, щоб дістати 30?

2)   Яке число треба збільшити в 6 разів, щоб дістати

30?

Розв’язання:

1) х + 6 = 30

х = 30 – 6

х = 24

24 + 6 = 30

2) х • 6 = 30

х = 30 : 6

х = 5

5 • 6 = 30

 

Завдання 259. Склади і розв'яжи задачу за таблицею.

Маса 1 ящ.

Кількість

Загальна маса

Однакова

7 ящ.

9 ящ.

35 кг

?

Розв’язання:

У 7 ящиків розклали 35 кг помідорів, порівну у кожний ящик. Скільки кілограмів помідорів можна розкласти у 9 таких ящиків?

35 : 7 = 5 (кг) кілограмів помідорів у одному ящику.

9 • 5 = 45 (кг) кілограмів помідорів можна розкласти у 9 таких ящиків.

Відповідь: 45 кг.

  

Завдання 260.

5 • 6 - 5 > 20                   56 : 7 - 7 < 5

27 : 3 + 2 < 10                 63 : 7 + 7 > 14

42 : 7 • 3 = 18                  48 : 6 : 2 = 4

 

Завдання 261*. Накресли коло радіусом 3 см. Побудуй у ньо­му два трикутники зі спільною стороною, а вершина­ми на колі.

  

Завдання 262°.

63:7–5=9–5=4       6•7+7–6=42+7-6=43       (18+36):6=54:6=9

48:6:4=8:4=2        50-20:5=50-4=46           73-(13-8)=73-5=68

  

Завдання 263°. На лісопильню привезли 40 соснових колод, дубових — у 5 разів менше і 24 кленові колоди. Скіль­ки всього колод привезли?

Розв’язання:

40 : 5 = 8 (к.) - привезли дубових колод.

40 + 8 + 24 = 72 (к.) - всього колод привезли.

Відповідь: 72 колоди.

 

Завдання 264. Заміни додавання множенням. Знайди добуток і склади рівність з діленням на 8 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8)

Розв’язання:

8 • 7 = 56

56 : 8 = 7

56 : 7 = 8

 

Завдання  265. Поясни, як склали таблицю множення числа 8 і таблицю ділення на 8.

Розв’язання:

8 • 2 = 16                           16 : 8 = 2

8 • 3 = 24                           24 : 8 = 3

8 • 4 = 32                           32 : 8 = 4

8 • 5 = 40                           40 : 8 = 5

8 • 6 = 48                           48 : 8 = 6

8 • 7 = 56                           56 : 8 = 7

8 • 8 = 64                           64 : 8 = 8

8 • 9 = 72                           72 : 8 = 9

 

Завдання 266.

8 • 9 + 28 = 72 + 28 = 100

64 : 8 – 8 = 8 – 8 = 0

 

12 + 8 • 5 = 12 + 40 = 52 

48 - 16 : 8 = 48 – 2 = 46

60 – 8 • 4 = 60 – 32 = 28

48 - 24 : 8 = 48 – 3 = 45

 

24 : 4 • 8 = 6  8 = 48  

32 : 8 • 2 = 4 • 2 = 8

 

Завдання 267.  Маса лисиці 8 кг, а маса леопарда в 9 разів більша. Яка маса вовка, якщо вона менша від маси леопарда на 30 кг?

Розв’язання:

8  • 9 = 72 (кг) - маса леопарда.

72 – 30 = 42 (кг) - маса вовка.

Відповідь: 42 кг.

  

Завдання 268. У п'ять кошиків розклали порівну 30 кг ви­шень. Скільки потрібно таких кошиків, щоб розклас­ти 54 кг вишень?

Розглянь схему і склади план розв'язування задачі. Розв'язання запиши окремими діями.

Розв’язання:

1) Скільки вишень поклали в один кошик?

2) Скільки потрібно таких кошиків, щоб розклас­ти 54 кг вишень?

30 : 5 = 6 (кг) - кілограмів вишень поклали в один кошик.

54 : 6 = 9 (к.) - потрібно кошиків, щоб розкласти 54 кг вишень.

Відповідь: 9 кошиків.

  

Завдання 269. На 30 грн купили 5 однакових іграшок. Скіль­ки таких іграшок можна купити на 18 грн?

Розв’язання:

5 ігр. — 30 грн

? ігр. — 18 грн

30 : 5 = 6  (грн.) - коштує одна іграшка (ціна) .

18 : 6 = 3 (іг.) - можна купити таких іграшок.

Відповідь: 3 іграшки.

 

Завдання 270*. Побудуй квадрат і трикутник, щоб їх спіль­ною частиною був: 1) чотирикутник; 2) п'ятикутник

 

 

Завдання 271°.

х • 8 = 56

х = 56 : 8

х = 7

7 • 8 = 56

х : 8 = 6

х = 6 • 8

х = 48

48 : 8 = 6

24 : х = 8

х = 24 : 8

х = 3

24 : 3 = 8

х + 8 = 56

х = 56 – 8

х = 48

48 + 8 = 56

х – 8 = 6

х = 6 + 8

х = 14

14 – 8 = 6

24 – х = 8

х = 24 – 8

х = 16

24 – 16 = 8

  

Завдання 272°. 56 л квасу розлили порівну у 8 банок. Скільки потрібно таких банок, щоб розлити порівну 42 л квасу?

 Розв’язання:

8 б.  — 56 л

? б.  — 42 л.

56  : 8 = 7  (л) - літрів квасу в одній банці.

42 : 7 = 6 (б.) - потрібно таких банок.

Відповідь: 6 банок.

 

Завдання 273. (Усно.)

8 • 6 = 48           56 : 8 = 7        72 : 8 = 9       8 • 4 = 32

48 – 24 = 24       7 • 4 = 28        9 + 36 = 45    32 + 32  = 64

24 : 4 = 6           28 : 7 = 4        45 : 5 = 9       64 : 8 = 8

 

Завдання 274. У сім ящиків розклали порівну 42 кг слив. Скільки кілограмів слив у трьох таких ящиках?

Розв’язання:

42 кг  — 7 ящ.

? кг    — 3 ящ.

42  : 7 = 6  (кг) - кілограмів слив в одному ящику.

6 • 3 = 18 (кг) - кілограмів слив у трьох таких ящиках.

Відповідь: 18 кг.

  

Завдання 275. У сім ящиків розклали порівну 42 кг слив. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 18 кг слив? (Порівняй цю задачу з попередньою.)

7 ящ.  — 42 кг.

? ящ.  — 18 кг.

Розв’язання:

42  : 7 = 6  (кг) -  кілограмів слив в одному ящику.

18 : 6  = 3 (ящ.) - потрібно таких ящиків.

Відповідь: 3 ящики.

Склади обернену задачу, у якій треба знайти число 42.

У три ящики розклали порівну 18 кг слив. Скільки кілограмів слив у семи таких ящиках?

18 кг — 3 ящ.

? кг   — 7 ящ.

Розв’язання:

18  : 3 = 6  (кг) - кілограмів слив в одному ящику.

7 • 5 = 42 (кг) - кілограмів слив у семи таких ящиках.

Відповідь: 42 кг.

Інші завдання дивись тут...    

  • veronika2000
    am мені дуже сподобалось
    9 листопада 2015 19:11