Інші завдання дивись тут...

Завдання 490 Порядок дій

51 : 17 • 27 : 9 • 54  18 =  468

1) 51 : 17 = 3 (методом добору, бо 17 • 3 = 51)

2) 3 • 27 = 3 • (20 + 7) = 60 + 21 = 81

3) 81 : 9 = 9

4) 9 • 54 = 9 • (50 + 4) = 450 + 36 = 486

5) 486 – 18 = 468

 

Завдання 491

Одна майстриня петриківського розпису за 3 год розписала 24 тарілки, а інша за цей час — 18. За скільки годин вони разом роз­пишуть 84 такі тарілки?

Яка майстриня за цей час розпише більше тарілок і на скільки? Перевір обчисленням.

Короткий запис

І м.  3 год — 24 т.

ІІ м.  3 год — 18 т.

Разом — ? год — 84 т.

 

Розв'язання

1) 24 : 3 = 8 (т.)  І майстриня за 1 год
2) 18 : 3 = 6 (т.) 
 ІІ майстриня за 1 год
3) 8 + 6 = 14 (т.) 
 разом за 1 год
4) 84 : 14 = 6 (год) 
 час розписання 84 тарілок
5) 8 - 6 = 2 (т.)
Відповідь: за 6 годин вони разом розпишуть 84 такі тарілки. Перша майстриня за цей час розпише на 2 тарілки більше.

 

Завдання 492

За текстом і схемою рівняння склади та  розв'яжи задачу.

Невідоме число помножи­ли на 3, до результату додали 57 і одержали 90. Знайди невідоме число.

Розв'язання
х • 3 + 57 = 90
х • 3 = 90 - 57
х • 3 = 33
х = 33 : 3
х = 11
Відповідь: невідоме число 11.

 

Завдання 493 Прочитай вирази за останньою дією.

Прочитай вирази за останньою дією.

354  (240  36) ― різниця чисел 354 і 204

350 : (63 : 9) ― частка чисел 350 і 7

250 : 10 • 5 ― добуток числа 25 на 5

 

Завдання 494 Розв'яжи рівняння з перевіркою за зразком.

х  6 • 9 = 35

х  54 = 35

х = 35 + 54

х = 89

89  (6 • 9) = 35

35 = 35 

х + (37  9) = 67

х + 28 = 67

х = 67  28

х = 39

39 + (37  9) = 67

67 = 67 

45  29 + х = 34

16 + х = 34

х = 34  16

х = 18

45  29 + 18 = 34

34 = 34 

(54 : 9) • х = 30

6 • х = 30

х = 30 : 6

х = 5

(54 : 9) • 5 = 30

30 = 30

(82 + 14) : х = 6

96 : х = 6

х = 96 : 6

х = 16

(82 + 14) : 16 = 6

6 = 6

Завдання 495

68 : 17 = 64 : 16, бо 4 = 4

360 : 6 < 720 : 8, бо 60 < 90

70 : 14 < 90 : 15, бо 5 < 6

350 : 70 < 480 : 60, бо 5 < 8

Завдання 496* У рівнобедреному трикутнику одна сторона дорівнює 5 см і у 2 рази менша за іншу сто­рону. Знайди периметр цього трикутника.

Короткий запис

 5 см, це у 2 р. менше, ніж II

II  ?

Периметр  ?

Розв'язання

1) 5 • 2 = 10 (см)  більша сторона

2) 5 + 5 + 10 = 20 (см)

Відповідь: периметр трикутника 20 см.

 

Завдання 497 На фестивалі митців виставили для продажу вироби з порцеляни. Продали 96 таких виробів, що у 3 рази більше, ніж їх залиши­лося. Скільки виробів з порцеляни було на фестивалі спочатку?

Короткий запис

Продали  96 в., це у 3 р. більше, ніж залишилося

Залишилося  ? в.

Було - ? в.

Розв'язання

1) 96 : 3 = 32 (в.)  залишилося

2) 96 + 32 = 128 (в.)

Відповідь: на фестивалі спочатку було 128 виробів з порцеляни.

 

Завдання 498

68 : 17 • 12 = 4 • 12 =4 • (10 + 2) = 40 + 8 = 48

80 : 16 • 10 = 80 : (8 • 2) • 10 = 80 : 8 : 2 • 10 = 10 : 2 • 10 = 5 • 10 = 50

380 : 2 + 60 = (200 + 180) : 2 + 60 = 100 + 90 + 60 = 190 + 60 = 250

510 : (17 • 10) = 510 : 10 : 17 = 51 : 17 = 3 (методом добору, бо 17 • 3 = 51)

80 : 20 • 70 = 4 • 70 = 280

65 : (13 : (13 • 1)) = 65 : (13 : 13) = 65 : 1 = 65

 

Завдання 499 Досліди, як змінюється добуток внаслідок зміни одного з множників у кілька разів. Зроби висновок. Чи збігається твій висновок з правилом?

a

3

3

3

3

b

2

4

6

8

a • b

6

12

18

24

 

a

3

6

9

12

b

2

2

2

2

a • b

6

12

18

24

Вправа 500

1) 12 • 3 = 36

12 • 18 = 12 • (3 • 6) = 36 • 6 = 216

2) 3 • 17 = 51
15 • 17 = (5 • 3) • 17 = 5 • (3 • 17) = 5 • 51 = 255
13 • 4 = 52
130 • 4 = (13 • 10) • 4 = 10 • (13 • 4) = 10 • 52 = 520
25 • 6 = 150
25 • 18 = 25 • (6 • 3) = (25 • 6) • 3 = 150 • 3 = 450
26 • 3 = 78
260 • 3 = (10 • 26) • 3 = 10 • (26 • 3) = 10 • 78 = 780

 

Завдання 501 Досліди за виразом 24 • 6, як зміниться добу­ток, коли:

а) множник 24 зменшити у 2 рази, а множник 6 збільшити у 2 рази; Не зміниться

24 • 6 = 144

(24 : 2) • (6 • 2) = 12 • 12 = 144

144 = 144

б) множ­ник 24 збільшили у 2 рази, а множник 6 зменшити у 2 рази. Не зміниться

24 • 6 = 144

(24 • 2) • (6 : 2) = 48 • 3 = 144

144 = 144

 

Завдання 502 Обчисли за зразком та зроби висновок про спосіб множення на 5.

18 • 5 = (18 : 2) • (5 • 2) = 9 • 10 = 90

14 • 5 = (14 : 2) • (5 • 2) = 7 • 10 = 70

24 • 5 = (24 : 2) • (5 • 2) = 12 • 10 = 120

46 • 5 = (46 : 2) • (5 • 2) = 23 • 10 = 230

28 • 5 = (28 : 2) • (5 • 2) = 14 • 10 = 140

Щоб помножити парне число на 5, досить це число поділити на 2 і до одержано результату дописати справа нуль.

 

Завдання 503

В авіаційному училищі 320 курсантів. 80 курсантів літають з інструктором, у 2 рази менше курсантів — самостійно, а решта ще вчиться на тренажерах. Скільки курсантів вчиться на тренажерах?

Короткий запис

Усіх  320 к.

З інструктором  80 к.

Самостійно  ?, у 2 р. менше, ніж з інструктором

На тренажерах  ? к., решта

Розв'язання

1) 80 : 2 = 40 (к.)  літають самостійно

2) 80 + 40 = 120 (к.)  літають з інструктором і самостійно разом

3) 320  120 = 100 (к.)

Відповідь: на тренажерах вчиться 200 курсантів.

Заміни слово «менше» словом «більше». Чи зміниться план розв'язування задачі?

План розв'язування не зміниться, тільки в 1 дії потрібно буде знаходити добуток, а не частку.

 

Завдання 504

Курсанти авіаційного училища вчилися стрибати з парашутом. 24 з них уже стриб­нули по 5 разів, а п'ятеро — по 6 разів. Скільки всього стрибків зробили курсанти?

Короткий запис

24 стр.  по 5 р.

5 стр.  по 6 р.

Разом  ? стр.

Розв'язання

1) 24 • 5 = 120 (стр.)  стрибки 24 курсантів

2) 5 • 6 = 30 (стр.)  стрибки 5 курсантів

3) 120 + 30 = 150 (стр.)

Відповідь: курсанти зробили всього 150 стрибків.

Обернена задача

Курсанти авіаційного училища вчилися стрибати з парашутом. 24 з них уже стриб­нули по 5 разів, а п'ятеро — по декілька разів. Скільки стрибків зробили п'ятеро курсантів, якщо всього було зроблено 150 стрибків?

Коротка схема

24 стр. — по 5 р.

5 стр. — по ? р.

Всього — 150 стр.

Розв'язання

1) 24 • 5 = 120 (стр.)  стрибки 24 курсантів

2) 150  120 = 30 (стр.)  стрибки 5 курсантів

3) 30 : 5 = 6 (р.)

Відповідь: по 6 разів стрибнули п'ятеро курсантів.

 

Завдання 505

х • 14 + 140 = 210

х • 14 = 210 – 140

х • 14 = 70

х = 70 : 14

х = 5

19 • (х – 8) = 95

(х – 8) = 95 : 19

х – 8 = 5

х = 5 + 8

х = 13 

(180 – х) : 5 = 12

180 – х = 12 • 5

180 – х = 60

х = 180 – 60

х = 120 

350 : (х + 15) = 7

х + 15 = 350 : 7

х + 15 = 50

х = 50 – 15

х = 35 

Завдання 506*

12 курсанток училища брали участь у зма­ганнях з бігу, 10 — зі стрибків, а 5 з них — і з бігу, і зі стрибків. Скільки всього курсан­ток брало участь у змаганнях?

Розв'язання

1) 12  5 = 7 (к.)  змагалися тільки з бігу

2) 7 + 10 = 17 (к.)

Відповідь: 17 курсанток брало участь у змаганнях.

 

Завдання 507

На військовому летовищі були літаки й гелікоптери. Після того як полетіло 12 літа­ків, а гелікоптерів — у 4 рази менше, на летовищі залишилося 16 літаків і 2 гелікоп­тери. Скільки всього літаків і гелікоптерів було на летовищі спочатку?

Коротка схема

Літаків — 12 шт.

Гелікоптерів — ?, у 4 р. менше, ніж літаків

Залишилося — 16 літаків і 2 гелікоптери

Разом — ?

Розв'язання

1) 12 : 4 = 3 (шт.)  штук гелікоптерів

2) 12 + 3 = 15 (шт.)  штук гелікоптерів і літаків разом

3) 15 + 16 + 2 = 33 (шт.) 

Відповідь: на летовищі було спочатку всього 33 літаків і гелікоптерів.

 

Завдання 508

46 • 5 = (46 : 2) • (5 • 2) = 23 • 10 = 230

32 • 5 = (32 : 2) • (5 • 2) = 16 • 10 = 160

94 + 5 = 99

78 + 5 = 83

4 • 24 – 38 : 2 = 4 • (20 + 4) – (20 + 18) : 2 = 80 + 16 – 10 – 9 = 77

5 • 26 + 48 • 5 = 5 • (26 + 48) = 5 • 74 = 5 • (70 + 4) = 350 + 20 = 370

36 • 10 = 360

72 • 5 = (72 : 2) • (5 • 2) = 36 • 10 = 360

Інші завдання дивись тут...