Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Лишенко Г."

Завдання 26  Складена задача на збільшення суми на деяке число

Діти відпочивали 10 днів на морі, у горах — 14 днів, а на дачі — на 11 днів більше, ніж всього на морі й у горах. Скільки днів діти відпочивали на дачі?

Короткий запис

На морі й у горах — ?, 10 днів і 14 днів

На дачі — ?, на 11 днів більше

Розв’язання

1) 10 + 14 = 24 (дн.) – всього днів діти відпочивали на морі й у горах.

2) 24 + 11 = 35 (дн.) – днів діти відпочивали на дачі.

Відповідь: на дачі діти відпочивали 35 днів.

 

Завдання 27

1) Складена задача на віднімання суми від числа

В автобусі їхало 26 пасажирів. На зупинці вийшло 6 жінок і 4 чоловіки. Скільки пасажирів залишилося в автобусі?

Короткий запис

Було (їхало) — 26 пасажирів

Вийшло — ?, 6 пасажирів і 4 пасажири

Залишилось — ?

Розв'язання

1) 6 + 4 = 10 (п.) – всього пасажирів вийшло на зупинці.

2) 26 – 10 = 16 (п.) – пасажирів залишилося в автобусі.

2 спосіб

Нехай спочатку вийшли жінки, а потім чоловіки, тоді

Короткий запис

Було (їхало) — 26 пасажирів

Вийшли жінки — 6 пасажирів

Залишились (Було) — ?

Вийшли чоловіки — 4 пасажири

Залишилось — ?

1) 26 – 6 = 20 (п.) – пасажирів залишилось, коли вийшло 6 жінок.

2) 20 – 4 = 16 (п.) – пасажирів залишилося в автобусі. 

Відповідь: в автобусі залишилось 16 пасажирів.

2) Складена задача на додавання суми до числа

В автобусі їхали 23 пасажири. На зупинці зайшло — 7 жінок і 3 чоловіків. Скільки пасажирів стало в автобусі?

Короткий запис

Було (їхало) — 23 пасажири

Зайшло — ?, 7 пасажирів і 3 пасажири

Стало — ?

Розв’язання

1) 7 + 3 = 10 (п.) – всього пасажирів зайшло в автобус.

2) 23 + 10 = 33 (п.) – пасажирів стало в автобусі.

2 спосіб

Оскільки спочатку зайшли жінки, а потім чоловіки, тоді

Короткий запис

Було — 23 пасажири

Зайшли жінки — 7 пасажирів

Стало (Було) — ?

Зайшли чоловіки — 3 пасажирів

Стало — ?

1) 23 + 7 = 30 (п.) –  пасажирів стало після того, коли зайшли жінки.

2) 30 + 3 = 33 (п.) – пасажирів стало в автобусі.

Відповідь: в автобусі стало 33 пасажирів.

 

Завдання 28   Спільна частина цих фігур:

чотирикутник       квадрат     п'ятикутник

 

Завдання 29 Порівняння чисел

6 + 6 > 11   (12 > 11)        

6 + 6 < 13   (12 < 13)

32 – 2 < 41  (30 < 41)

14 – 5 > 8    (9 > 8)

13 – 8 < 6    (5 < 6)

47 + 2 < 51  (49 < 51)

Завдання 30 Скільки треба всього цифр, щоб пронумеру­вати 100 сторінок книги?

У книзі сторінок з одноцифровою нумерацією від 1 до 9, 9 – 1 + 1 = 9 – це кількість  одноцифрових чисел, тобто буде 9 цифр.

У книзі сторінок з двоцифровою нумерацією від 10 до 99, 99 – 10 + 1 = 90 – це кількість двоцифрових чисел, тобто буде 90 • 2 = 180 цифр. У книзі сторінок з трицифровою нумерацією маємо 100, тобто буде 3 цифри.

9 + 180 + 3 = 192 (ц.)

2 спосіб

У книзі сторінок з одноцифровою нумерацією 1 – 9, двоцифровою нумерацією 10 – 99, трицифровою нумерацією 100, враховуючи кількість цифр у числах матимемо 9 + (90 + 90) + (1 + 1 + 1) = 192 (ц.) – всього цифр треба.

Відповідь: треба 192 цифри.

 

Завдання 31

14 – 7 = 7

12 – 9 = 3

17 – 3 = 14

6 + 6 = 12

7 + 9 = 16

8 + 9 = 17

18 – 10 = 8

3 + 7 = 10

16 – 7 = 9

9 + 2 = 11

11 – 5 = 6

10 + 8 = 18

Завдання 32 Складена задача на збільшення суми на деяке число

У вагоні швидкісного експресу «Київ — Борис­піль» на авіарейс до Туреччини їхало 25 дорос­лих і 13 дітей, а до Греції — на 32 пасажири більше. Скільки пасажирів їхало на авіарейс до Греції?

Короткий запис

До Туреччини — ?, 25 пасажирів і 13 пасажирів

До Греції — ?, на 32 пасажири більше

Розв’язання

1) 25 + 13 = 38 (п.) – всього пасажирів їхало на авіарейс до Туреччини.

2) 38 + 32 = 70 (п.) – пасажирів їхало на авіарейс до Греції.

Відповідь: на авіарейс до Греції їхало 70 пасажирів.

 

Завдання 33

16 – 7 = 16 – 6 – 1 = 9

9 + 9 = 9 + 1 + 8 = 18

18 – 10 = 8

3 + 10 = 13

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 6

6 + 9 = 9 + 1 + 5 = 15

14 – 8 = 14 – 4 – 4 = 6

6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 11

11 – 9 = 11 – 1 – 8 = 2

12 – 5 = 12 – 2 – 3 = 7

7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 13

13 – 8 = 13 – 3 – 5 = 5

Завдання 34 

Додавання числа до суми: 23 + 7 = (20 + 3) + 7 = 20 + (3 + 7) = 30

Віднімання числа від суми: 70 – 6 = (60 + 10) – 6 = 60 + (10 – 6) = 64

 

Завдання 35 Виписали вирази зі значеннями: 30, 47, 60, 88

27 + 3 = 30    50 – 3 = 47     55 + 5 = 60    90 – 2 = 88

    

Завдання 36 Складена задача на збільшення на деяке  число і зменшення на деяке число

Для озеленення нового мікрорайону привезли 12 хвойних дерев, листяних — на 8 більше, а кущів — на 5 менше, ніж листяних дерев. Скільки кущів привезли?

Короткий запис

Хвойні — 12 дерев

Листяні — ?, на 8 дерев більше, ніж хвойних

Кущі — ?, на 5 дерев менше, ніж листяних

Розв'язання

1) 12 + 8 = 20 (д.) – листяних дерев привезли.

2) 20 – 5 = 15 (к.) – кущів привезли.

Відповідь: привезли 15 кущів.

 

Завдання 37  

1) Складена задача на збільшення на деяке число і зменшення на деяке число

У парку посадили 16 кленів, а беріз – на 4 більше. Лип посадили – на 6 менше, ніж беріз. Скільки лип посадили в парку?

Короткий запис

Клени — 16 дерев

Берези — ?, на 4 дерева більше, ніж кленів

Липи — ?, на 6 дерев менше, ніж беріз

Розв’язання

1) 16 + 4 = 20 (б.) – беріз посадили в парку.

2) 20 – 6 = 14 (л.) – лип посадили в парку.

Відповідь: у парку посадили 14 лип.

2) Складена задача на зменшення на деяке число і збільшення на деяке число

У парку посадили 30 кленів, а беріз – на 8 дерев менше. Лип посадили – на 5 більше, ніж беріз. Скільки лип посадили в парку?

Короткий запис

Клени — 30 дерев

Берези — ?, на 8 дерев менше, ніж кленів

Липи — ?, на 5 дерев більше, ніж беріз

Розв’язання

1) 30 – 8 = 22 (б.) – беріз посадили в парку.

2) 22 + 5 = 27 (л.) – лип посадили в парку.

Відповідь: у парку посадили 27 лип.

 

Завдання 38 «Круговий приклад»

95 – 70 = 25   25 + 4 = 29    29 + 40 = 69   69 – 50 = 19  

19 – 5 = 14     14 + 80 = 94   94 + 5 = 99   99 – 4 = 95

 

Завдання 39 Побудуй відрізок АВ завдовжки 1 дм (10 см) і відрі­зок KM, на 2 см коротший від АВ

1 дм – 2 см = 10 см – 2 см = 8 см

Завдання 40 Різниця менша від зменшуваного на 12. Сума зменшуваного, від'ємника й різниці до­рівнює 50. Запиши відповідну рівність.

Міркуємо так.

Різниця менша від зменшуваного на 12, якщо від зменшуваного відняти різницю, то отримаємо від’ємник 12.

Сума зменшуваного, від'ємника й різниці до­рівнює 50, тоді

50 – 12 = 38 – сума зменшуваного і різниці.

Оскільки різниця менша від зменшуваного на 12, тому

38 – 12 = 26 – два рази взято різницю, тоді

26 : 2 = (20 + 6) : 2 = 20 : 2 + 6 : 2 = 10 + 3 = 13 – різниця.

13 + 12 = 25 – зменшуване.

Отже, отримали рівність на віднімання 25 – 12 = 13.

2 спосіб (рівнянням)

Різниця менша від зменшуваного на 12, якщо від зменшуваного відняти різницю, то отримаємо від’ємник 12.

Нехай різниця х, тоді зменшуване х + 12, складемо рівняння

(х + 12) + 12 + х =  50

х + 12 + 12 + х = 50

2 • х + 24 = 50

2 • х = 50 – 24

2 • х = 26

х = 26 : 2

х = 13  – різниця.

х + 12 = 13 + 12 = 25 – зменшуване.

Отже, отримали рівність на віднімання 25 – 12 = 13

Відповідь: 25 – 12 = 13

 

Завдання 41 Складена задача на зменшення на деяке число і збільшення на деяке число

Для трояндової алеї привезли 32 кущі черво­них троянд, жовтих — на 15 кущів менше, а білих — на 5 кущів більше, ніж жовтих. Скільки кущів білих троянд привезли?

Короткий запис

Червоні — 32 кущі

Жовті — ?, на 15 кущів менше, ніж червоних

Зошити — ?, на 5 кущів більше, ніж жовтих

Розв’язання

1) 32 – 15 = 17 (к.) – кущів жовтих троянд привезли.

2) 17 + 5 = 22 (к.) – кущів білих троянд привезли.

Відповідь: привезли 22 кущі білих троянд.

 

Завдання  42 «Круговий» приклад (найвідоміший у світі сорт троянд)

(Г)   34 + 6 – 8 = 40 – 8 = 32

(Л)  32 + 8 – 9 = 40 – 9 = 31

(О)  31 – (2 + 9) = 31 – 11 = 20

(Р)  20 + 6 – 10 = 26 – 10 = 16

(І)   16 – 6 + 44 = 10 + 44 = 54

(Я)   54 – (6 + 14) = 54 – 20 = 34 

Інші завдання дивись тут...