Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоперевірки. 

Завдання 1. Текст — це

А кілька слів

Б кілька речень, об'єднаних спільною думкою 

В два й більше речень

 

Завдання 2. Однією з ознак тексту є

А зв'язність 

Б стислість 

В уривчастість

 

Завдання 3. Для тексту НЕ характерна

А завершеність 

Б незв'язність 

В тема

 

Завдання 4. Речення в тексті пов'язані

А спільним присудком 

Б спільною думкою 

В однаковим початком

 

Завдання 5. Основна думка тексту — це

А те, про що розповідається в тексті 

Б головне, що хотів сказати автор 

В зміст останнього речення

 

Завдання 6. Тема тексту — це

А слово, що повторюється 

Б те, про що розповідається в тексті 

В перше речення

 

Завдання 7. Тематичне речення — це речення,

А яким закінчується абзац 

Б яким починається абзац

В яке передає основну думку, висловлену в абзаці

 

Завдання 8. У тексті розрізняють

А мікротеми 

Б мікросхеми 

В мікроклімат

 

Завдання 9. Слово складається з послідовності

А малюнків, які відображають явища природи 

Б звуків, які на письмі зображуються буквами 

В чисел і букв

 

Завдання 10. Речення складаються з

А послідовності букв і звуків

Б одного або кількох слів, які належать до службових частин мови

В одного або кількох слів, об'єднаних змістом, що виражають закінчену думку

 

Завдання 11. У кінці речення можуть стояти

А крапка, знак питання, знак оклику, крапки 

Б крапка, двокрапка, знак оклику, тире 

В крапка, лапки, тире, крапки

 

Завдання 12. Текст-розповідь за одним із поданих малюнків.

Інші завдання дивись тут...