Інші ГДЗ дивись тут...

Вправа 199. Прочитайте. Визначте лексичне та граматичне значення виділе­них слів.

Держава Україна розташована в центрі Європи. Хвиляста лінія окреслює її землі на карті. Площа українських земель становить понад шістсот тисяч квадратних кілометрів. Могутній Дніпро, мов голуба стрічка в русій косі, плине посеред розкішних степів і широких ланів. Ясне сонце відбивається в його синій воді. (З підручника «Літературне читання»)

 

Держава – апарат політичної влади в суспільстві (іменник, ж.р., одн., Н.в.).

Шістсот тисяч – назва числа 600 та його цифрового позначення, кількість із 600 одиниць (кількісний числівник).

Могутній – має велику владу, силу, великий вплив (якісний прикметник).

Відбивається – відокремити частину від цілого, порушити щось (дієслово, теперішній час).

Визначте в реченнях слова, що означають предмет і відповідають на пи­тання хто? що? До яких частин мови вони належать?

Держава, Україна, центрі, Європи, лінія, землі, карті, площа, земель, кілометрів, Дніпро, стрічка, косі, степів, ланів, сонце, воді.

ІМЕННИК.

• Назвіть слова, які вказують на предмет або ознаку, але не називають їх. Які це частини мови?

Її, його.

ЗАЙМЕННИК.

• Визначте слова, що означають ознаки предметів і відповідають на питан­ня який?яка?яке? До яких частин мови вони належать?

Хвиляста, українських, квадратних, могутній, голуба, русій, розкішних, широких, ясне, синій.

ПРИКМЕТНИК.

• Які слова вказують на кількість предметів? На яке питання вони відповідають? Які це частини мови?

Шістсот тисяч.

ЧИСЛІВНИК. 

• Які слова означають дію предмета і відповідають на питання що робить предмет? До яких частин мови вони належать?

Розташована, окреслює, становить, плине, відбивається.

ДІЄСЛОВО.

• Визначте службові частини мови.

Сполучник понад, мов, і.

Прийменник в, на.

СЛУЖБОВІ слова. 

Інші ГДЗ дивись тут...