Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді до підручника «Українська мова 6 клас" Глазова О. П.

ГДЗ НОВА ПРОГРАМА 2014 року

ВСТУП

Сторінка 6 – 13  Краса і багатство української мови.  

      5       8  9    10   11   12   13   14   15   16  

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Сторінка 13 – 17 § 1 Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення.

17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Сторінка 17 – 20 § 2 Звертання. Вставні слова та сполучення слів.  

27   28   29   30   31   32   33   34

Сторінка 20 – 23 § 3 Пряма мова. Діалог.

35   36   37   38   39   40   41   42

Сторінка 24 – 33 § 4 Тема і головна думка тексту. Мікротема, тематичне речення. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Стилі і типи мовлення.

43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

Сторінка 35 – 43 § 5 Групи слів за їхнім походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова.

58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73

Сторінка 43 – 48 § 6 Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.

74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84

Сторінка 49 – 54 § 7 Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова.

85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96

Сторінка 55 – 56 § 8 Просторічні слова.

97   98   99   100   101

Сторінка 56 – 60 § 9 Офіційно-ділова лексика.

102   103   104   105   106   107   108   109

Сторінка 61 – 64 §10 Фразеологія.

110   111   112   113   114   115   116   117   118

Поняття про фразеологізм, його лексичне значення

Сторінка 64 – 66 §11 Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів.

119   120   121   122   123

Сторінка 67 – 68 §12 Фразеологізми в ролі членів речення.

124   125   126   127

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

Сторінка 69 – 78 §13 Змінювання і творення слів. Твірне слово.

128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153

Сторінка 79 – 80 §14 Перехід слів із однієї частини мови в іншу.

154   155   156

Сторінка 81 – 87 §15 Чергування приголосних при творенні слів.

157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179

Сторінка 88 – 89 §16. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.

180   181   182   183   184

Сторінка 90 – 93 §17 Правопис складних і складноскорочених слів.

185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Сторінка 94 – 95 §18 Загальна характеристика частин мови. Іменник.

199   200

ІМЕННИК

Сторінка 96 – 99 §19 Іменник як частина мови.

201   202   203   204   205   206   207

Сторінка 100 – 102 § 20 Рід іменників. Іменники спільного роду.

208   209   210   211   212   213   214   215   216

Сторінка 103 – 105 § 21. Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини.

217   218   219   220   221   222  

Сторінка 105 – 107 § 22. Відмінки іменників, їхнє значення. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників   .

223   224   225   226

Сторінка 107 – 113 Відмінювання іменників першої дієвідміни.

227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240  241

Сторінка 114 – 122 Відмінювання іменників другої дієвідміни.

242   243   444   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260

Сторінка 122 – 125 Відмінювання іменників третьої дієвідміни.

261   262   263   264   265   266   267   268

Сторінка 125 – 126 Відмінювання іменників четвертої дієвідміни.

269   270   271   272   273

Сторінка 127 – 134 Незмінювані іменники. Відмінювання іменників множинної форми.

274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294

Сторінка 135 – 136 § 23. Написання не з іменниками.

295   296   297   298   299   300   301

Сторінка 136 – 139 § 24 Особливості творення іменників.

302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312

Сторінка 140 – 142 § 25 Написання та відмінювання імен по батькові.

313   314   315   316   317   318   319   320

ПРИКМЕТНИК

Сторінка 143 – 145 § 26 Прикметник як частина мови.

321   322   323   324

Сторінка 145 – 153 § 27 Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис.

325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341

Сторінка 153 – 159 § 28 Ступені порівняння якісних прикметників.

342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354

Сторінка  160 – 162 § 29 Повні й короткі форми прикметників.

355   356   357  358    359

Сторінка 162 – 166 § 30 Прикметники твердої і м'якої груп. Відмінювання прикметників.

360   361   362   363   364   365   366   367   368   369  370

Сторінка 160 – 171 § 31 Творення прикметників.

371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385

Сторінка 172 – 173 § 32 Написання не з прикметниками.

386   387   388   389   390   391   392   393

Сторінка 174 – 176 § 33 Написання -нн- і -н- у прикметниках.

394   395   396   397   398   399   400   401

Сторінка 176 – 177 § 34 Написання складних прикметників через дефіс або разом.

402   403   404   405   406  407

Сторінка 179 – 181 § 35 Перехід прикметників у іменники.

408   409   410   411   412   413

Сторінка 182 – 183 § 36 Написання прізвищ прикметникової форми.

414   415   416

ЧИСЛІВНИК

Сторінка 184 – 189 § 37 Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники.

417   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427  428

Числівники прості, складні та складені

Сторінка 189 – 198 § 38 Відмінювання кількісних числівників.

429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   411   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451  452

Сторінка 199 – 205 § 39 Відмінювання порядкових числівників.

453   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464

ЗАЙМЕННИК

Сторінка 206 – 207 § 40 Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням.

465   466  

Сторінка 207 – 212 § 41 Особові займенники і зворотний займенник себе.

467   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478

Сторінка 213 – 215 § 42 Питальні й відносні займенники.

479   480   481   482   483

Сторінка 216 – 220 § 43 Заперечні й неозначені займенники. Ні в заперечних займенниках.

484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494

Дефіс у неозначених займенниках

Сторінка 220 – 222 § 44. Присвійні займенники.

495   496   497   498   499   500   501

Сторінка 223 – 226 § 45 Вказівні й означальні займенники.

502   503   504   505   506   507   508

Сторінка 227 – 233 Повторення та узагальнення вивченого.

509   510   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535   536

 

Інші ГДЗ дивись тут...