Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ/ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника

«Українська мова 6 клас" Глазова О. П.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2014 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ

ВСТУП

Сторінка 6 – 12 Вправа 1-16 Вступ Краса і багатство української мови.  

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Сторінка 13 – 17 Вправа 17-26 § 1 Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення.

Сторінка 17 – 20 Вправа 27-34 § 2 Звертання. Вставні слова та сполучення слів.

Сторінка 20 – 23 Вправа 35-42 § 3 Пряма мова. Діалог.

Сторінка 24 – 33 Вправа 43-57 § 4 Тема і головна думка тексту. Мікротема, тематичне речення. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Стилі і типи мовлення.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

Сторінка 35 – 43 Вправа 58-73 § 5 Групи слів за їхнім походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова.

Сторінка 43 – 48 Вправа 74-84 § 6 Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.

Сторінка 49 – 54 Вправа 85-95 § 7 Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова.

Сторінка 55 – 56 Вправа 97-101 § 8 Просторічні слова.

Сторінка 56 – 60 Вправа 102-109 § 9 Офіційно-ділова лексика.

Сторінка 61 – 64 Вправа 110-118 §10 Фразеологія.

Поняття про фразеологізм, його лексичне значення

Сторінка 64 – 66 Вправа 119-123 §11 Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів.

Сторінка 67 – 68 Вправа 124-127 §12 Фразеологізми в ролі членів речення.

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

Сторінка 69 – 78 Вправа 128-153 §13 Змінювання і творення слів. Твірне слово.

Сторінка 79 – 80 Вправа 154-156 §14 Перехід слів із однієї частини мови в іншу.

Сторінка 81 – 87 Вправа 157-179 §15 Чергування приголосних при творенні слів.

Сторінка 88 – 89 Вправа 180-184 §16. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.

Сторінка 90 – 93 Вправа 185 -198 §17 Правопис складних і складноскорочених слів.

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Сторінка 94 – 95 Вправа 189-200 §18 Загальна характеристика частин мови. Іменник

ІМЕННИК

Сторінка 96 – 99 Вправа 201-207 §19 Іменник як частина мови.

Сторінка 100 – 102 Вправа 208-216 § 20 Рід іменників. Іменники спільного роду.

Сторінка 103 – 105 Вправа 217-222 § 21. Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини.

Сторінка 105 – 107 Вправа 223-226 § 22. Відмінки іменників, їхнє значення. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників.

Сторінка 107 – 113 Вправа 227-241 Відмінювання іменників першої дієвідміни.

Сторінка 114 – 122 Вправа 142-260 Відмінювання іменників другої дієвідміни.

Сторінка 122 – 125 Вправа 261-268 Відмінювання іменників третьої дієвідміни.

Сторінка 125 – 126 Вправа 269-273 Відмінювання іменників четвертої дієвідміни.

Сторінка 127 – 134 Вправа 274-294 Незмінювані іменники. Відмінювання іменників множинної форми.

Сторінка 135 – 136 Вправа 295-301 § 23. Написання не з іменниками.

Сторінка 136 – 139 Вправа 302-312 § 24 Особливості творення іменників.

Сторінка 140 – 142 Вправа 313-320 § 25 Написання та відмінювання імен по батькові.

ПРИКМЕТНИК

Сторінка 143 – 145 Вправа 321-324 § 26 Прикметник як частина мови.

Сторінка 145 – 153 Вправа 325-341 § 27 Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис.

Сторінка 153 – 159 Вправа 342-354 § 28 Ступені порівняння якісних прикметників.

Сторінка  160 – 162 Вправа 355-359 § 29 Повні й короткі форми прикметників.

Сторінка 162 – 166 Вправа 360-370 § 30 Прикметники твердої і м'якої груп. Відмінювання прикметників.

Сторінка 160 – 171 Вправа 371-385 § 31 Творення прикметників.

Сторінка 172 – 173 Вправа 386-393 § 32 Написання не з прикметниками.

Сторінка 174 – 176 Вправа 394-401 § 33 Написання -нн- і -н- у прикметниках.

Сторінка 176 – 177 Вправа 402-407 § 34 Написання складних прикметників через дефіс або разом.

Сторінка 179 – 181 Вправа 408-413 § 35 Перехід прикметників у іменники.

Сторінка 182 – 183 Вправа 414-416 § 36 Написання прізвищ прикметникової форми.

ЧИСЛІВНИК

Сторінка 184 – 189 Вправа 417-428 § 37 Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники.

Числівники прості, складні та складені

Сторінка 189 – 198 Вправа 429-452 § 38 Відмінювання кількісних числівників.

Сторінка 199 – 205 Вправа 453-464 § 39 Відмінювання порядкових числівників.

ЗАЙМЕННИК

Сторінка 206 – 207 Вправа 465-466 § 40 Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням.

Сторінка 207 – 212 Вправа 467-478 § 41 Особові займенники і зворотний займенник себе.

Сторінка 213 – 215 Вправа 479-483 § 42 Питальні й відносні займенники.

Сторінка 216 – 220 Вправа 484-494 § 43 Заперечні й неозначені займенники. Ні в заперечних займенниках.

Дефіс у неозначених займенниках

Сторінка 220 – 222 Вправа 495-501 § 44. Присвійні займенники.

Сторінка 223 – 226 Вправа 502-508 § 45 Вказівні й означальні займенники.

Сторінка 227 – 233 Вправа 509-536 Повторення та узагальнення вивченого.

Інші ГДЗ дивись тут...