Мова та мовлення

Вправа 13. Прочитайте прислів'я та поміркуйте, про які види мовленнєвої діяльності йдеться в кожному з них. Готуючись до відповіді, скорис­тайтеся схемою «Види мовленнєвої діяльності».

Слово вух шукає, щоб у них гніздо звити (про говоріння). Скажеш — не вернеш, напишеш — не зітреш (про говоріння та письмо). З розумним розговориться, що меду напиться (про говоріння). Написаного сокирою не вирубаєш (про писання). Хто багато читає, той багато знає (про читання). Написав писака, що не прочита читака (про письмо, читання).

Прочитайте вголос і запишіть ті прислів'я, у яких ідеться одночасно про два види мовленнєвої діяльності.

Скажеш — не вернеш, напишеш — не зітреш. Написав писака, що не прочита читака (про письмо, читання).