Інші правила дивись тут...

МОВА — це сукупність засобів, які використовують для спілкування: звуки (фонетичні засоби); слова (лексичні засоби); форми слів (морфологічні засоби); словосполучення і речення (синтаксичні засоби). Наша мова постійно розвивається: з появою нових предметів з'являються і нові слова, а назви тих предметів, які вже віджили або були замінені іншими, виходять з ужитку.

 

МОВЛЕННЯ — це спілкування за допомогою мови, тобто її мовних засобів (слів, словосполучень, речень, текстів). 

Види мовлення: усне та писемне, монологічне та діалогічне (форми передачі своїх думок, почуттів).

Слова — це немовби одяг твоїх думок. Нехай же думки твої завжди будуть гарними і ясними, а слова — добрими й розумними.

 

Види мовлення

Характеристика

Вимоги

Усне мовлення 

ГОВОРИМО — ЧУЄМО

Звукове мовлення (важливу роль у вимові звуків мови мають губи, або, як казали у давні часи, уста).

має бути правильним, виразним, зрозумі­лим для всіх, хто його слухає.

Писемне мовлення

ПИШЕМО — ЧИТАЄМО

Запис слів буквами.

має бути грамотним та літературним

Монологічне мовлення

Мовлення одної людини

 

Діалогічне мовлення

Мовлення між двома і більше людьми

 

 

Види мовленнєвої  діяльності: сприйняття чужого мовлення (аудіювання та читання) і творення власного мовлення (говоріння та письмо).

 

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

Культура мовлення —

це вміння правильно говорити і писати. 

Вимоги

Володіти культурою писемного мовлення —

означає правильно, точно,

грамотно і каліграфічно оформляти думки на письмі, щоб кожен міг прочитати і зрозуміти

Писати треба каліграфічно, розбірливо, охайно, без помилок

Володіти культурою усного мовлення —

означає висловлювати думки правильно,

виразно, зрозуміло для всіх, хто слухає

Під час розмови потрібно: 

• дивитись на співрозмовника;

 вдумливо добирати слова;

• послідовно викладати думки, правильно пов'язуючи їх між собою;

• чітко, виразно вимовляти кожне слово;

• дотримуватися потрібної інтонації (передавати голосом запитання, здивування, різні почуття);

• доводити свою думку до кінця;

• вживання слів із правильним наголосом.

Під час розмови не можна:

• пропускати слова;

• викрикувати; розмахувати руками;

• вживати зайві та грубі слова;

• неуважно слухати співрозмовника та перебивати його, не вибачившись;

• залишати розповідь незакінченою; 

• вживати слова, значення яких не розумієш

 

СПІЛКУВАННЯ це процес передавання та сприймання інформації в будь-якій формі людиною.

Готуючись до спілкування, треба обміркувати (спланувати):

• тему висловлювання;

• головну думку висловлювання;

• форму висловлювання (монологічну чи діалогічну, усну чи писемну);

• стиль висловлювання.

З огляду на умови спілкування, говоримо про одне й те ж по-різному: точно описуємо предмет (явище), або живописно, образно малюємо його.

Ситуація спілкування — умови, за яких відбувається спілкування.

Адресант мовлення — той, хто висловлюється.

Адресат мовлення — той, кому адресують мовлення.

Інші правила дивись тут...