Мова та мовлення

Вправа 14. Прочитайте народну легенду «Знахар». Поясніть, що дала чарівна квітка юна­кові й чого позбавила його змія. Чи можливе мовлення без знання мови?

Цвіт папороті дав йому чарівну здатність розуміти мову тварин і рослин, а змія зробила його німим, позбавила говоріння.

Дайте відповіді на запитання: що таке мовлення? Як пов'язані між собою мова і мовлення?

До якого виду мовленнєвої діяльності ви не вдавалися, виконуючи вправу?

Писання, аудіювання.

Доведіть, що текст легенди містить і монолог, і діалог.

Діалог – розмова двох осіб.

— Чула, що царівна тяжко захворіла? — щебече перша пташка.

— Чула. Я знаю, як її вилікувати, — відповідає друга.

— А як? А як? — запитує перша.

— Завтра вранці випаде така роса, що всі недуги лікуватиме.

Діалог складається з монологів (висловлювання однієї особи) кожного.

Які почуття охопили батька, коли його дочку було зцілено? Що відчували люди, яких вилікував знахар? Тлумачення слів, які називають ці почуття, відшукайте в поданому в кінці підручника Словничку назв почуттів.

Батька охопило багато почуттів: вдячність (почуття поваги до іншої людини за зроблене нею добро, надану допомогу, підтримку чи послугу), довіра (почуття, спричинене впевненістю в чиїйсь правоті, чесності, щирості, порядності, доброзичливості, надійності), задоволення (приємне почуття, спричинене чим-небудь: досягненням мети, забезпеченням потреби та ін.), захоплення (переживання радісних почуттів як вияву найбільшого задоволення, замилування кимось або чимось; відчуття великого інтересу до когось або чогось), повага (почуття пошани, прихильне й поважливе ставлення до когось або чогось, що ґрунтується на визнанні позитивних якостей або заслуг), радість (почуття задоволеності своїми діями або спільними діями групи людей, посилюється схваленням з боку інших осіб), щастя (стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдово­лення й безмежної радості).

План.