Прикметники.

Вправа 322. Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставте дібрані з довідки й поставлені в потрібній формі прикметники. ДОВІДКА: білий, чорний, красивий, ледачий, старий, новий, ласий, поганий, добрий, тихий, глибокий.

1. ... руки роботи бояться. 2. ... душу милом не відмиєш. 3. З ... лиця води не пити. 4. У ... хазяїна й чоботи з ніг украдуть. 5. Бу­ває, і... птах ... пісні співає. 6. ... кішка до риби, та у воду лізти не хоче. 7. З ... трави не буде ... сіна. 8. ... вода ....

 

Білі руки роботи бояться. Чорну душу милом не відмиєш. 3. З красивого лиця води не пити. 4. У ледачого хазяїна й чоботи з ніг украдуть. 5. Бу­ває, і старий птах нові пісні співає. Ласа кішка до риби, та у воду лізти не хоче. З поганої трави не буде доброго сіна. 8. Тиха вода глибока.

Визначте рід, відмінок і число кожного прикметника.

Білі (мн., Н.в.), чорну (ж.р., одн., Зн.в.) , красивого (с.р., одн., Р.в.), ледачого (ч.р., одн., Р.в.), старий (ч.р., одн., Н.в.), нові (мн., Зн.в.), ласа (ж.р., одн., Н.в.), поганої (ж.р., одн., Р.в.), доброго (с.р., одн., Р.в.), тиха (ж.р., одн., Н.в.), глибока (ж.р., одн., Н.в.).

В останньому реченні підкресліть усі члени речення. Якими членами речення є в ньому прикметники?

Тиха (означення) вода (підмет) глибока (присудок).

Визначте прикметники, ужиті в переносному значенні.

Білі руки, чорну душу, доброго сіна.