Словосполучення.

Вправа 17. Утворіть словосполучення з поданих парами слів і запишіть їх. У кожному визначте головне і залежне слова.

Урок мови; рідне слово; навчатися із задоволенням; за новим підручником; чітке правило; яскрава ілюстрація; багато табли­ць; слухати уважно; працювати  наполегливо; гарна оцінка; чудовий настрій.

Як установити змістовий зв'язок між словами у словосполученні?

Змістовий зв'язок між словами у словосполученні можна установити запитанням від головного слова до залежного.

Урок  (чого?) мови; рідне (яке?) слово; навчатися (як?) із задоволенням; за новим (за яким?) підручником; чітке (яке?) правило; яскрава (яка?) ілюстрація; багато (чого?) табли­ць; слухати (як?) уважно; працювати (як?) наполегливо; гарна (яка?) оцінка; чудовий (який?) настрій.

Який зв'язок установлюється між словами у словосполученні за допомо­гою закінчення або закінчення та прийменника?

За допомогою закінчення: урок мови; рідне слово; чітке правило; яскрава ілюстрація; багато табли­ць; слухати уважно; працювати  наполегливо; гарна оцінка; чудовий настрій.

За допомогою закінчення і прийменника: навчатися із задоволенням; за новим підручником.