Стилі мовлення

Вправа 340. Прочитайте уривки, визначте стиль кожного з них. Свою думку доведіть.

    I. Дерева широколистих дібров за помірного клімату вкриті листям лише влітку. Стовбури й гілки дерев захищені товстою корою, брунь­ки вкриті смолистою лускою. Загальна поверхня листків велика.

    Широколистий ліс має складну ярусну будову. Надґрунтовий шар з опалого листя пухкий і товстий. Мох трапляється лише на пнях або повалених стовбурах. Затемнення в дібровах не є вели­ким. Крони дерев утворюють порівняно розріджене шатро. (З енциклопедії природознавства).  Науковий стиль: подана точна інформація, слова вживаються у прямому значенні, наукова лекція.

    Художній стиль. II. Зелене царство пишніло неповторною красою. Вітер збивав з дубів зелену піну. Із осик з тихим шелестом гвинтилося на землю жовте листя. Неначе боярські шапки, зеленів мох, розцяцькова­ний жовтим осиковим листям. Сохла папороть, згортаючи паль­мові листки. Осички просили на зиму чобітки, а дуби наглухо за­стібали кожухи. І над усім цим лісовим царством — небо, безкрає, поцинковане небо, що світить сонцем, дихає заморозками, тирли­кає жалібним квилінням запізні лих гусячих зграй.  (За Григорієм Тютюнником). Художній стиль: власне бачення автора, відхід від дійсності, використання художніх засобів, уривок із літературного жанру.

Яка, на вашу думку, мета наукового опису природи? Яка мета художнього

опису?

Мета наукового опису природи — правдиво й точно назвати змін­ні або постійні ознаки предметів, з яких складається картина природи, всі слова вживаються у прямому значенні.

Мета художнього опису природи — створити образ побачено­го, вплинути на почуття читача або слухача, широко застосовують художні засоби.