Інші правила дивись тут...

3 КЛАС

Стилі мовлення

Стилі

Де

Приклади

Особливості

Розмовний

Удома, на вулиці

Розповідаєш про шкільні справи, розмовляєш зі сусідами

Різні слова, жести, міміка

Науково-популярний

На уроках

Презентуєш проект, пишеш реферат, читаєш підручник «Я досліджую світ»

Наукові поняття, факти, числа

Діловий

В аптеці

Купуєш ліки за рецептом, пишеш розписку, заяву

Короткий та чіткий текст; вказано назву документа, наприклад рецепт

Художній

У бібліотеці

Читаєш художню літературу, вчиш вірш

Художні засоби, наприклад порівняння, персоніфікація

Публіцистичний

У машині

Слухаєш медіа: новини по радіо, дивишся пізнавальну передачу

Факти, думки журналістів про ці факти

 

5 КЛАС

Стилі мовлення

Назва стилю

Де використовують висловлювання

Основні види (жанри)

Розмовний

У колі близьких людей, за неофі­ційних обставин

Бесіда на побутову тему, лист до рід­них, друзів

Науковий

У науці, освіті, техніці

Лекція, наукова доповідь, наукова стаття, підручник

Художній

У художній літературі

Казка, вірш, поема, оповідання, по­вість, роман

Публіцистич­

ний

У суспільному житті

Промова, звернення, виступ, газетна чи журнальна стаття про життя сус­пільства

Офіційно-

діловий

У юриспруденції, у службо­вих стосунках, у стосунках між державами, у справочинстві

Закон, постанова, наказ, статут, заява, розписка, протокол зборів (нарад, засідань), план роботи, оголошення.

Церковний

(конфесійний)

У церкві, релігійній громаді

Молитва, проповідь, богослужбові книги

Офіційно-діловий стиль мовлення відображає потреби ділового спілкування між державами, установами, організаціями, членами суспільства ( ділові папери шкільного життя — оголошення, план роботи, заява, розписка, доручення, прото­кол, складають відповідно до встановленої для кожного з них форми, тобто стандарту).

Ознаки офіційно-ділового стилю:

точність, логічність, ясність, стислість у викладі думок;

використання усталених мовних зворотів;

уживання слів тільки в прямому значенні;

уживання термінів, зазначення дат і цифр;

відсутність індивідуальної манери викладу та емоційно забарвлених слів.

Інші правила дивись тут...