Інші правила дивись тут...

3 КЛАС

З огляду на умови спілкування, говоримо про одне й те ж по-різному: точно описуємо предмет (явище) або живописно, образно малюємо його. Тому розрізняємо стилі мовлення.

 

Стилі мовлення

Стилі

Де

Приклади

Особливості

Розмовний

Удома, на вулиці

Розповідаєш про шкільні справи, розмовляєш зі сусідами

Різні слова, жести, міміка

Науково-популярний

На уроках

Презентуєш проект, пишеш реферат, читаєш підручник «Я досліджую світ»

Наукові поняття, факти, числа

Діловий

В аптеці

Купуєш ліки за рецептом, пишеш розписку, заяву

Короткий та чіткий текст; вказано назву документа, наприклад рецепт

Художній

У бібліотеці

Читаєш художню літературу, вчиш вірш

Художні засоби, наприклад порівняння, персоніфікація, висовлювання в переносному значенні

Публіцистичний

У машині

Слухаєш медіа: новини по радіо, дивишся пізнавальну передачу

Факти, думки журналістів про ці факти

Ознаки художнього стилю:

• автор висловлює своє ставлення до написаного;

• слова та словоспо­лучення, вживаються в переносному значенні;

• використання художніх засобів: прикметники, порівняння, пестливі слова, риторичні конструкції, повтори тощо.

Твори художнього стилю: поезія, казки, оповідання тощо.

В якому підручнику частіше трапляються тексти художнього стилю: у хрестоматії для читання чи підручнику...

Ознаки науково-популярного стилю:

• слова та словосполучення вживаються у прямому значенні;

• автор не висловлює своє ставлення до написаного;

• у доступній формі розповідають про наукові поняття;

• чітке висловлювання, точне повідомлення про предмет, явище;

• використовуються терміни, факти, числа.

Твори науково-популярного стилю: довідники, енциклопедії, Інтернет.

 

5 КЛАС

Стилі мовлення

Назва стилю

Де використовують висловлювання

Основні види (жанри)

Розмовний

У колі близьких людей, за неофі­ційних обставин (обмінятися особистими думками)

Бесіда на побутову тему, лист до рід­них, друзів

Науковий

У науці, освіті, техніці (передати наукову інформацію)

Лекція, наукова доповідь, наукова стаття, підручник

Художній

У художній літературі (яскраво змалювати предмет)

Казка, вірш, поема, оповідання, по­вість, роман

Публіцистичий

У суспільному житті

Промова, звернення, виступ, газетна чи журнальна стаття про життя сус­пільства

Офіційно-

діловий

У юриспруденції, у службо­вих стосунках, у стосунках між державами, у справочинстві (повідомити про щось стисло, конкретно)

Закон, постанова, наказ, статут, заява, розписка, протокол зборів (нарад, засідань), план роботи, оголошення.

Церковний

(конфесійний)

У церкві, релігійній громаді

Молитва, проповідь, богослужбові книги

Офіційно-діловий стиль мовлення відображає потреби ділового спілкування між державами, установами, організаціями, членами суспільства.  

Ознаки офіційно-ділового стилю:

• точність, логічність, ясність, стислість у викладі думок;

• використання усталених мовних зворотів;

• уживання слів тільки в прямому значенні;

• уживання термінів, зазначення дат і цифр;

• відсутність індивідуальної манери викладу та емоційно забарвлених слів.

Твори офіційно-ділового стилю: ділові папери шкільного життя — оголошення, план роботи, заява, розписка, доручення, прото­кол, складають відповідно до встановленої для кожного з них форми, тобто стандарту.

Інші правила дивись тут...