Інші правила дивись тут...

3 КЛАС

Стилі мовлення

Стилі

Де

Приклади

Особливості

Розмовний

Удома, на вулиці

Розповідаєш про шкільні справи, розмовляєш зі сусідами

Різні слова, жести, міміка

Науково-популярний

На уроках

Презентуєш проект, пишеш реферат, читаєш підручник «Я досліджую світ»

Наукові поняття, факти, числа

Діловий

В аптеці

Купуєш ліки за рецептом, пишеш розписку, заяву

Короткий та чіткий текст; вказано назву документа, наприклад рецепт

Художній

У бібліотеці

Читаєш художню літературу, вчиш вірш

Художні засоби, наприклад порівняння, персоніфікація, висовлювання в переносному значенні

Публіцистичний

У машині

Слухаєш медіа: новини по радіо, дивишся пізнавальну передачу

Факти, думки журналістів про ці факти

Ознаки художнього стилю:

• автор висловлює своє ставлення до написаного;

• слова та словоспо­лучення, вживаються в переносному значенні;

• використання художніх засобів: прикметники, порівняння, пестливі слова, риторичні конструкції, повтори тощо.

Твори художнього стилю: поезія, казки, оповідання тощо.

В якому підручнику частіше трапляються тексти художнього стилю: у хрестоматії для читання чи підручнику...

Ознаки науково-популярного стилю:

• слова та словосполучення вживаються у прямому значенні;

• автор не висловлює своє ставлення до написаного;

• у доступній формі розповідають про наукові поняття;

• чітке висловлювання, точне повідомлення про предмет, явище;

• використовуються терміни, факти, числа.

Твори науково-популярного стилю: довідники, енциклопедії, Інтернет.

 

5 КЛАС

Стилі мовлення

Назва стилю

Де використовують висловлювання

Основні види (жанри)

Розмовний

У колі близьких людей, за неофі­ційних обставин (обмінятися особистими думками)

Бесіда на побутову тему, лист до рід­них, друзів

Науковий

У науці, освіті, техніці (передати наукову інформацію)

Лекція, наукова доповідь, наукова стаття, підручник

Художній

У художній літературі (яскраво змалювати предмет)

Казка, вірш, поема, оповідання, по­вість, роман

Публіцистичий

У суспільному житті

Промова, звернення, виступ, газетна чи журнальна стаття про життя сус­пільства

Офіційно-

діловий

У юриспруденції, у службо­вих стосунках, у стосунках між державами, у справочинстві (повідомити про щось стисло, конкретно)

Закон, постанова, наказ, статут, заява, розписка, протокол зборів (нарад, засідань), план роботи, оголошення.

Церковний

(конфесійний)

У церкві, релігійній громаді

Молитва, проповідь, богослужбові книги

Офіційно-діловий стиль мовлення відображає потреби ділового спілкування між державами, установами, організаціями, членами суспільства.  

Ознаки офіційно-ділового стилю:

• точність, логічність, ясність, стислість у викладі думок;

• використання усталених мовних зворотів;

• уживання слів тільки в прямому значенні;

• уживання термінів, зазначення дат і цифр;

• відсутність індивідуальної манери викладу та емоційно забарвлених слів.

Твори офіційно-ділового стилю: ділові папери шкільного життя — оголошення, план роботи, заява, розписка, доручення, прото­кол, складають відповідно до встановленої для кожного з них форми, тобто стандарту.

Інші правила дивись тут...