Інші завдання дивись тут... 

Логіка (від грецького слова «логос», що означає «розум», «мислення») — це наука про мистецтво мислення.

Ще в стародавні часи в Китаї, Індії, Греції люди на дозвіллі розв'язували різні «хитрі» задачі, які згодом назвали  логічними.

 

РЕБУС — це загадка, в якій у вигляді малюнків, букв, знаків закодовано слово.

Правила складання ребуса.

Апострофи перед малюнком означають, скільки букв треба відкинути від початку слова.

Апострофи після малюнку вказують, скільки букв треба відкинути в кінці слова.

Знак дорівнює між буквами вказує, що у слові треба замінити букву.

 

ПАЗЛ (з англ. – загадка, головоломка) – гра, у якій потрібно зібрати зображення з окремих його фрагментів.

Колись у Лондоні Джон Спілсбері, котрий виготовляв географічні карти, зробив дерев'яну карту світу й роз­пилив її на шматочки, а на уроках географії учні складали ці шматочки докупи - таким був перший пазл.

Гра складається з рамки та основної частини. Фраг­менти пазла, які утворюють рамку, є основою майбутньої картинки і підказують, яку наступну деталь слід вибрати.

Щоб скласти пазл, потрібно:

► вибрати фрагменти пазла для рамки: з одним рівним краєм — для боків майбутньої картинки, з двома рівними краями — для її кутів;

► відшукати сусідні фрагменти за кольором і фор­мою стиків.

 

ТАНГРАМ - давня китайська головоломка. Одна з її китайських назв («Чи-Чао-Тю») у перекладі означає «хитромудрий візерунок із 7 частин».

Для цієї гри зазвичай використовують квадрат, розрі­заний певним чином на 7 частин, із цих частин скла­дають різні фігурки (людей, тварин, букви, цифри тощо). Частини танграма не повинні пере­кривати одна одну.

 

КРОСВОРД — це перети­нання слів. Перший су­часний кросворд було надруковано сто років тому в Америці.

 

ЛАБІРИНТ — це споруда із заплутаними ходами. Розв'язком таких завдань, як правило, є знаходження виходу з лабіринту.

Найдовший лабіринт у світі є в Англії, він складається із 16 000 дерев, а довжина всіх ходів — 2 700 метрів.

 

 

ЛОГІЧНИЙ РЯДОК — це послідовність об'єктів, розташованих за певним алгоритмом. Розв'язком таких завдань є продовження послідовності, причому для цього спочатку слід установити алгоритм, за яким розташовані об'єкти.

 

«МАГІЧНИЙ» КВАДРАТ

 

Інші завдання дивись тут...