СТОРІНКА 56
Завдання 1
Із двох міст одночасно виїхали назустріч один одному два велосипедисти. Перший велосипедист рухався зі швидкістю 10 км/год, а другий — 11 км/год. Визнач відстань між містами, якщо велосипедисти зустрілися за 2 год.
 
Швидкість
Час
Загальна відстань
I
10 км/год
2 год
?
?
II
11 км/год 2 год ?

Розв'язання

1) 10  2 = 20 (км) – проїхав I велосипедист
2) 11  2 = 22 (км) – проїхав II велосипедист
3) 20 + 22 = 42 (км)
Відповідь: між містами 42 кілометрів. 
Запиши розв’язання оберненої задачі, одержаної Іваном.
 
Швидкість
Час
Загальна відстань
I
10 км/год
2 год
?
42 км
II
? 2 год ?

Розв'язання

1) 10  2 = 20 (км) – проїхав I велосипедист
2) 42  20 = 22 (км) – проїхав II велосипедист
3) 22 : 2 = 11 (км/год)
Відповідь: швидкість руху другого велосипедиста. 
Зміна напрямку руху в задачі Юлі не вплине на розв'язування задачі.

 

Завдання 2
Перевір вирази, складені до тексту.
Два автобуси виїхали одночасно. Швидкість руху першого автобуса становить а км/год. Знайди швидкість руху другого автобуса, якщо:
1) автобуси почали рухатися з одного місця в протилежних напрямках, а відстань між ними за 5 год після початку руху становила s км;
v2 = (8  a  5) : 5
2) відстань між автобусами на момент початку руху становила s км і вони зустрілися за 5 год.
v2 = (8  a  5) : 5

 

Сторінка 57
Завдання 3
У місті Києві від двох зупинок, відстань між якими 15000 м, одночасно вирушили назустріч один одному два швидкісні трамваї і зрівнялися за 10 хв. Швидкість руху одного із трамваїв — 800 м/хв. Знайди швидкість руху іншого трамвая.
Запиши розв’язання оберненої задачі, одержаної Іваном.
 
Швидкість
Час
Загальна відстань
I
800 м/хв
10 хв
?
15000 м
II
? 10 хв ?

Розв'язання

1) 800  10 = 8000 (м) – проїхав I трамвай
2) 15000  8000 = 7000 (м) – проїхав II трамвай
3) 7000 : 10 = 700 (м/хв)
Відповідь: швидкість руху другого трамвая 700 м/хв. 

 

Завдання 4

х 2427

    412

  4854

 2427

9708  

999924  

_226452 |  452

 2260       501

    _452

      452

         0

х  786

    534

  3144

 2358

3930  

419724 

Перевірка:

_999924 |  412 

 824         2427

_1759

  1648

   _1112

      824

     _2884

       2884

            0

х  501

   452

  1002

 2505

2004  

226452

_419724 |  534 

 3738        786

 _4592

   4272

   _3204

     3204

          0

_215472 |  268 

  2144       804

    _1072

      1072

           0

х 1567

    563

  4701

 9402

7835   

882221

_17892 |  639 

  1278      28

   _5112

     5112

          0

Перевірка:

х  804

    268

  6432

 4824

1608  

215472

_882221 |  563 

 563        1567

_3192

  2815

  _3772

    3378

    _3941

      3941

           0

х 639

    28

 5112

1278 

17892

Письмове множення і письмове ділення

х  508

    345

  2540

 2032

1524  

175260

_226972 |  634

 1902        358

 _3677

   3170

   _5072

     5072

          0

х 2540

    234

 10160

 7620

5080  

594360

Перевірка:

_175260 |  345 

 1725        508

   _2760

     2760

          0

х  358

    634

  1432

 1074

2148  

226972

_594360 |  234  

 468         2540

_1263

  1170

    _936

      936

         0

 

Сторінка 58

Завдання 1
1) Мисливець і борсук опинилися біля куща, злякались один одного й одночасно побігли в протилежних напрямках. Як і на скільки змінюється відстань між ними щосекунди, якщо борсук рухається зі швидкістю 3 м/с, а мисливець — зі швидкістю 5 м/с?

Розв'язання

3 + 5 = 8 (м/с)
Відповідь: на 8 метрів збільшується відстань щосекунди. 
2) Мисливець і борсук опинилися біля куща, злякались один одного й одночасно побігли в протилежних напрямках. Яка відстань буде між ними за 45 с, якщо борсук рухається зі швидкістю 3 м/с, а мисливець — зі швидкістю 5 м/с?
Розв’язання
1) 5 + 3 = 8 (м) — на стільки віддаляються мисливець і борсук один від одного щосекунди.
2) 8  45 = 360 (м) — на стільки віддаляться мисливець і борсук один від одного за 45 с.
Відповідь: відстань між мисливцем і борсуком за 45 с становитиме 360 м.
Склади задачу 3 за коротким записом, поданим нижче.
3) Із двох місць одночасно назустріч один одному наближалися мисливець і борсук. Мисливець рухався зі швидкістю 5 м/с, а борсук — 3 м/с. Яка відстань була спочатку між ними, якщо вони зустрілися за 45 с.
Розв’язання
1-й спосіб
1) 5  45 = 225 (м) – відстань пройде мисливець
2)  45 = 135 (м) – відстань подолає борсук
3) 225 + 135 = 360 (м)
2-й спосіб
1) 5 + 3 = 8 (м/с) — швидкість зближення.
2) 8  45 = 360 (м)
Відповідь: спочатку між мисливцем і борсуком було 360 метрів.
 

 

Сторінка 59
Завдання 2
Розв’яжи задачу двома способами.
З одного аеродрому одночасно вилетіли в протилежних напрямках два вертольоти. Яка відстань буде між ними за 4 год, якщо швидкість руху одного вертольота становила 120 км/год, а іншого — 150 км/год?
 
Швидкість
Час
Загальна відстань
I
120 км/год
4 год
?
?
II
150 км/год 4 год ?

Розв'язання

1) 120  4 = 480 (км) – пролетів I вертоліт
2) 150  4 = 600 (км) – пролетів II вертоліт
3) 480 + 600 = 1080 (км)
2-й спосіб
1) 120 + 150 = 270 (км/год) — швидкість зближення
2) 270  4 = 1080 (м)
Відповідь: спочатку між мисливцем і борсуком було 360 м.

 

Завдання 3

_215472 |  268 

 2144        804

   _1072

     1072

          0

_226452 |  452 

 2260        501

    _452

      452

         0

_158179 |  59   

  118        2681

  _401

    354

    _477

      472

        _59

          59

            0

Перевірка:

х  804

    268

  6432

 4824

1608  

215472

х  501

    452

  1002

 2505

2004  

226452

х  2681

      59

  24129

13405  

158179

х  508

    345

  2540

 2032

1524   

175260

х 1567

    563

  4701

 9402

7835   

882221

х 2540

    234

 10160

 7620

5080   

594360

Перевірка:

_175260 |  345 

 1725        508

   _2760

     2760

          0

_882221 |  563 

 563        1567

_3192

  2815

  _3772

    3378

     _3941

       3941

            0

_594360 |  234 

 486        2540

_1263

  1170

   _936

     936

        0

Інші завдання дивись тут...