Завдання 1363

1) х + 4 = 1; 5 + 4 = 9; 9 ≠ 1, тому число –5 не є коренем рівняння

2) х • 3 = –15; 5 • 3 = 15, тому 15 –15; –5 є коренем рівняння

3) x – 1 = –6; 5 – 1 = –6, тому –6 = –6; –5 є коренем рівняння

4) х : 5 = 1; 5 : 5 = 1, тому –1 ≠ –5; –5 не є коренем рівняння

 

Завдання 1364

1) 7 + х = 2; 7 + (–8) = –1; –1 ≠ 2, тому число –8 не є коренем рівняння

2) 2х = 10; • (–8) = –16; –16 ≠ 10, тому число –8 не є коренем рівняння

3) 8 – х = 4;  8 – (–8) = 16; 16 ≠ 4, тому число –8 не є коренем рівняння

4) 20 : х = –5; 20 : (–8) = –2,5; –2,5 ≠ –5, тому число –8 не є коренем рівняння

 

Завдання 1365

1) х – 3 = 4

    х = 4 + 3

    х = 7

2) 13 + х = 2

    х = 2 – 13

    х = –11

3) х • 3 = –12

    х = –12 : 3

    х = –4

4) х : 3 = –4

   х = –4 • 3

   х = –12

Завдання 1366

1) Ні 4х – х = 5

2) Так

3) Так

4) Ні Зх – 2х = –2 + 1

Завдання 1367

1) 5х + 1 = 6

   4х = 6 – 1

   4х = 5

2) –2х – 5 = 4

   –2х = 4 + 5

   –2х = 9

3) 7х – 2 = 0

   7х = 0 + 2

   7х = 2

4) –2х + 1 = 4

   –2х = 4 – 1

   –2х = 3

Завдання 1368

1) 9х = 2 – 3х

    9х + 3х = 2

    12х = 2

2) 5m = –1 + 3m

    5m – 3m = –1

    2m = –1

3) –2y = 4 – 3y

   –2y + 3y = 4

   у = 4

4) –2p = 3p + 7

   –2p – 3p = 7

   –5р = 7

Завдання 1369

1) 5x + 3 = 9 – 2x

    5x + 2x = 9 – 3

3) –2y – 3 = –3y + 4

   –2y + 3y = 4 + 3

2) 9m – 4 = 5m + 2

   9m – 5m = 2 + 4

4) –3р + 2 = 2р – 1

   –3р – 2р = –1 – 2

Завдання 1370

1) –2x + 4 = 9 – 3x

    –2x + 3x = 9 – 4

3) –5p – 2 = 2p + 3

   –5p – 2p = 3 + 2

2) 7y + 1 = –2y – 5

    7y + 2y = –5 – 1

4) 3n – 2 = –2n + 4

   3n + 2n = 4 + 2

Завдання 1371

1) 4(–2 + 5) = 12; 12 ≠ 8, тому число –2 не є коренем рівняння 4(х + 5) = 8;

2) 4(–3 + 5) = 8; 8 = 8, тому число –3 є коренем рівняння 4(х + 5) = 8;

3) 4(0 + 5) = 20; 20 ≠ 8, тому число 0 не є коренем рівняння 4(х + 5) = 8.

 

Завдання 1372

1) 3(0 – 1) = –3;  –3 ≠ –15, тому число 0 не є коренем рівняння 3(х – 1) = –15;

2) 3(–3 – 1) = –12; –12 ≠ –15, тому число –3 не є коренем рівняння 3(х – 1) = –15;

3) 3(–4 – 1) = –15; –15 = –15, тому число –4 є коренем рівняння 3(х – 1) = –15.

 

Завдання 1373 Рівняння

1) 2х + 6 = 8

    2х = 8 – 6

    2х = 2

    х = 1

2) 3 – 4у = –1

   –4у = –1 – 3

   –4у = –4

   у = 1

3) –10 + 5m = 4

   5m = 4 + 10

   5m = 14

   m = 14 : 5

   m = 2,8

4) 7x = 3x – 5

    7x – 3x = –5

    4x = –5

    x = –5 : 4

    x = –1,25

5) –2m = 14 + 8m

   –2m – 8m = 14

   –10m = 14

   m = 14 : (–10)

   m = –1,4

6) 3y = –5y + 16

   3y + 5y = 16

   8y = 16

    y = 16 : 8

    y = 2

Завдання 1374

1) 3x + 10 = 16

    3x = 16 – 10

    3x = 6

    x = 6 : 3

    x = 2

2) 2 – 3y = –4

   –3y = –4 –2

   –3y = –6

   y = –6 : (–3)

   y = 2

3) –5 + 2t = –7

   2t = –7 + 5

   2t = –2

   t = –2 : 2

   t = –1

4) 5x = –8 + x

   5x – x = –8

   4x = –8

   x = –8 : 4

   x = –2

5) –4y = 7 + 3y

    –4y –3y = 7

    –7y = 7

    y = 7 : (–7)

    y = –1

6) 8m = –2m + 9

   8m + 2m = 9

   10m = 9

   m = 9 : 10

   m = 0,9

Завдання 1375

1) 5x + 3 = 4x + 8

    5x – 4x = 8 – 3

    x = 5

2) 3x – 16 = 8x + 19

   3x – 8x = 19 + 16

   –5x = 35

   x = 35 : (–5)

   x = –7

3) 5 – 3x = 4 – 2x

   –3x + 2x = 4 – 5

   –x = –1

   x = –1 : (–1)

   x = 1

4) 0,8m + 2,4=0,4m – 1,6

   0,8m – 0,4m=–1,6 – 2,4

   0,4m = –4

   m = –4 : 0,4

   m = –10

5) 0,17x – 1,8=0,18x + 1,2

   0,17x – 0,18x=1,2 + 1,8

   –0,01x = 3

   x = 3 : (–0,01)

   x = –300

6) 0,8x + 1,16=0,9x – 1,8

   0,8x – 0,9x=–1,8 – 1,16

   –0,1x = –2,96

   x = –2,96 : (–0,1)

   x = 29,6

Завдання 1376

1) 6x + 12 = 5x + 3

   6x – 5x = 3 – 12

   x = –9

2) 7y – 11 = 10y + 16

   7y – 10y = 16 + 11

   –3y = 27

   y = 27 : (–3)

   y = –9

3) 3m + 7 = 6m –2

    3m – 6m = –2 – 7

   –3m = –9

    m = –9 : (–3)

    m = 3

4) 4,6 + 0,6y=0,3y – 2,3

    0,6y – 0,6y=–2,3 – 4,6

    0,3y = – 6,9

    y = –6,9 : 0,3

    y = –23

5) 0,27x – 3,8=0,28x + 5,2

    0,27x – 0,28x=5,2 + 3,8

    –0,01x = 9

    x = 9 : (–0,01)

    x = –900

6) 0,7m + 1,98=0,8m – 4,4

    0,7m – 0,8m=–4,4 – 1,98

    –0,1m = –6,38

    m = –6,38 : (–0,1)

    m = 63,8

Завдання 1377

1) 1/2x – 5 = 7 – 1/2x

   1/2 x + 1/2x = 7 + 5

   x = 12

2) 1 1/3x + 8 = 1/3x – 7

   1 1/3x – 1/3x = – 7 – 8

   x = –15

3) 1 1/5x – 9 = – 4/5x + 4

   1 1/5x + 4/5x = 4 + 9

   2x = 13

   x = 13 : 2

   x = 6,5

4) 4/7x + 3 = 3/7x – 2

    4/7 x – 3/7 x = –2 – 3

    1/7 x = –5

    x = –5 : 1/7

    x = –5 • 7

    x = –35

5) –2 2/7x + 9 = – 2/7x – 5

    –2 2/7x + 2/7x = –5 – 9

    –2x = –14

    x = –14 : (–2)

    x = 7

6) 2 1/3x + 2 = 4 – 2 2/3x

   2 1/3x + 2 2/3x = 4 – 2

    5x = 2

    x = 2 : 5

    x = 0,4

Завдання 1378

1) 1/3x – 2 = 5 – 2/3x

   1/3 x + 2/3x = 5 + 2

   x = 7

2) 1 4/5x + 2 = 4/5x – 8

    1 4/5x – 4/5x = –8 – 2

    x = –10

3) 1 1/7x – 5 = 6/7x + 9

    1 1/7x + 6/7x = 9 + 5

    2/7x = 14

    x = 14 : 2/7

    x = 49

4) 5/9x + 2 = 4/9x

    5/9 x – 4/9x = –2

    1/9 x = –2

    x = –2 : 1/9

    x = –18

5) –3 1/8x + 3 = – 1/8x – 6

   –3 1/8x + 1/8x = –6 – 3

   –3x = –9

   x = –9 : (–3)

   x = 3

6) 5 1/4x – 12 = 8 – 4 3/4x

   5 1/4x + 4 3/4x = 8 + 12

   10x = 20

   x = 20 : 10

   x = 2

Завдання 1379

1) 2(x – 3) = 5x

Розкриваємо дужки: 2x – 6 = 5x

Переносимо доданки, які містять невідоме, в одну частину рівняння (зазвичай в ліву), а решту доданків — у другу частину рівняння, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні: 5x – 2х = 6

Зводимо подібні доданки в лівій та правій частинах рівняння: 3x = 6

Знаходимо корінь рівняння: x = –6 : 3; x = –2.

2) 3(4x – 1) = –7(x – 2):

Розкриваємо дужки: 12x – 3 = –7x + 14

Переносимо доданки, які містять невідоме, в одну частину рівняння (зазвичай в ліву), а решту доданків — у другу частину рівняння, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні: 12x + 7x = 14 + 3

Зводимо подібні доданки в лівій та правій частинах рівняння: 19x = 17

Знаходимо корінь рівняння: x = 17/19

 

Завдання 1380

1) 2(x – 3) = 4x

    2x – 6 = 4x

    2x – 4x = 6

    –2x = 6

    x = 6 : (–2)

    x = –3

2) –(4x – 3) = –x

    –4x + 3 = –x

    –4x + x = –3

    –3x = –3

    x = –3 : (–3)

    x = 1

3) –4(x + 5) = –16

    –4x –20 = –16

    –4x = –16 + 20

    –4x = 4

    x = 4 : (–4)

    x = –1

4) 3(x + 7) = 2(x – 8)

    3x + 21 = 2x – 16

    3x – 2x = –16 – 21

    x = –37

5) 4(–x + 7) = –(x + 2)

   –4x + 28 = –x –2

   –4x + x = –2 – 28

   –3x = –30

   x = –30 : (–3)

   x = 10

6) –3(2 – x) = 4(x + 9)

   –6 + 3x = 4x + 36

   3x – 4x = 36 + 6

   –x = 42

   x = 42 : (–1)

   x = –42

Завдання 1381

1) 3(x – 4) = 5x

   3x – 12 = 5x

   3x – 5x = 12

   –2x = 12

   x = 12 : (–2)

   x = –6

2) –(5x – 8) = –x

   –5 + 8 = –x

   –5x + x = –8

   –4x = –8

   x = –8 : (–4)

   x = 2

3) –5(x + 2) = –15

   –5x – 10 = –15

   –5x = –15 + 10

   –5x = –5

   x = 1

4) 7(x – 2) = 6(x +1)

   7x – 14 = 6x + 6

   7x – 6x = 6 + 14

   x = 20

5) 3(–x + 2) = –(x – 8)

   –3x + 6 = –x + 8

   –3x + x = 8 – 6

   –2x = 2

   x = 2 : (–2)

   x = –1

6) –5(7 – x) = 6(x + 2)

   –35 + 5x = 6x + 12

   5x – 6x = 12 + 35

   –x = 47

   x = 47 : (–1)

   x = –47

Завдання 1382

1) 3(x – 2) = –10x

    3x – 6 = –10x

    3x + 10x = 6

    13x = 6

    x = 6/13

2) –(2x – 5) = –5x

   –2x + 5 = –5x

   –2x + 5x = –5

   3x = –5

   x = – 5/3

   x = –1 2/3

3) –3(x – 3) = 7

   –3x + 9 = 7

   –3x = 7 – 9

   –3x = –2

   x = 2/3

4) 5(x + 2) = 11(x – 3)

   5x + 10 = 11x – 33

   5x – 11x = –33 – 10

   –6x = –43

   x = 43/6

   х = 7 1/6

Завдання 1383

1) 4(x – 2) = –5x

   4x – 8 = –5x

   4x + 5x = 8

   9x = 8

   x = 8/9

2) –(4x – 7) = –7x

   –4x + 7 = –7x

   –4x + 7x = –7

   3x = –7

   x = –7/3

   x = –2 1/3

3) –6(x – 1) = 13

   –6x + 6 = 13

   –6x = 13 – 6

   –6x = 7

   x = – 7/6 

   х = –1 1/6

4) 2(x + 1) = 9(x – 3)

   2x + 2 = 9x – 27

   2x – 9x = –27 – 2

   –7x = –29

   x = 29/7

   х = 4 1/7

Завдання 1384

1) 2(0,2x – 3) – 8(0,7x – 4) = 39

   0,4x – 6 – 5,6x + 32 = 39

   0,4x – 5,6x = 39 + 6 – 32

   –5,2x = 13

   x = 13 : (–5,2)

   x = –2,5

2) 3,2(2 –3y) = 3(0,8y – 1) + 3,4

   6,4 – 9,6y = 2,4y – 3 + 3,4

   –9,6y – 2,4y = –3 + 3,4 – 6,4

   –12y = –6

   y = –6 : (–12)

   y = 0,5

3) 3(0,4x + 7) – 4(0,8x – 3) = 2

   1,2x + 21 – 3,2x + 12 = 2

   1,2x – 3,2x = 2 – 21 – 12

   –2x = –31

    x = –31 : (–2)

    x = 15,5

4) 0,3(2x – 1) – 0,9 = 0,2(5x – 2)

   0,6x – 0,3 – 0,9 = x – 0,4

   0,6x – x = –0,4 + 0,3 + 0,9

   –0,4x = 0,8

   x = 0,8 : (–0,4)

   x = –2

Завдання 1384

1) 5(0,3х + 6) – 4(0,2х – 7) = –5

   1,5х + 30 – 0,8х + 28 = –5

   1,5х – 0,8х = –5 – 30 – 28

   0,7х = –63

   х = –63 : 0,7

   х = –90

2) 0,5(3у – 4) + 4,4 = 0,9(4у –2)

   1,5у – 2 + 4,4 = 3,6у – 1,8

   1,5у – 3,6у = –1,8 + 2 – 4,4

   –2,1у = –4,2

   у = –4,2 : (–2,1)

   у = 2,0

–ху/18 = –(–90 • 2)/18 = 10 (ст.) – століття, в якому

було засновано місто Володимир–Волинський Волинської області.

Завдання 1386

1) (х – 2)/(х – 3) = 7/5

    5(х – 2) = 7(х – 3)

    5х – 10 = 7х – 21

    5х – 7х = –21 + 10

    –2х = –11

    х = –11 : (–2)

    х = 5,5

2) (у + 0,3)/5 = (0,2 – у)/3

    3(у + 0,3) = 5(0,2 – у)

    3у + 0,9 = 1 – 5у

    3у + 5у = 1 – 0,9

    8у = 0,1

    у = 0,1 : 8

    у = 0,0125

3) (2,3z – 11,2)/7 = (9,4 – 1,7z)/21

   21(2,3z – 11,2) = 7(9,4 – 1,7z)

   48,3z – 235,2 = 65,8 – 11,9z

   48,3z + 11,9х = 65,8 + 235,2

   60,2z = 301

   z = 301 : 60,2

   z = 5

4х + 240у + 368z = 4 • 5,5 + 240 • 0,0125 + 368 • 5 = 22 + 3 + 1840 =

= 1865 (р.) – рік заснування Одеського національного університету.

Завдання 1387

1) 4/15х + 2,8 = 6,3 – 3/20х

   4/15 х + 3/20х = 6,3 – 2,8

   16/60 х + 9/60х = 3,5

   25/60 х = 3,5

   5/12 х = 3,5

   х = 3,5 : 5/12

   х = 3 1/2 : 5/12

   х = 7/2  12/5

   х = 42/5

   х = 8,4

2) 5 3/7 – 4х = 3/7 – 1/4х

   –4х + 1/4х = 3/7 – 5 3/7

   –3 3/4х = –5

   –15/4х = –5

   х = –5 : (–15/4)

   х = –5  (–4/15)

   х = 4/3

   х = 1 1/3 

3) 5 5/12х – 2 3/14 = 5 1/4х – 3 5/7

   5 5/12х – 5 1/4х = 2 3/14 – 3 5/7

   5/12х – 5 1/4х = 2 3/14 – 3 10/14

   1/6х = –1 1/2

   х = –3/2 : 1/6

   х = –3/2  6/1

   х = –9

4) 4/9(1 1/2х – 3/8) = 1 5/6 – 1 1/3х

   2/3 х – 1/6 = 1 5/6 – 1 1/3х

   2/3 х + 1 1/3х = 1 5/6 + 1/6

   2х = 2

   х = 2 : 2

   х = 1

Завдання 1388

1) (х – 5)/(х + 3) = 9/7

    7(х – 5) = 9(х + 3)

    7х – 35 = 9х + 27

    7х – 9х = 27 + 35

    –2х = 62

    х = –31

2) 2/21х + 3,7 = 2,5 – 1/14х

   2/21 х + 1/14х = 2,5 – 3,7

   1/6 х = –1,2

   х = –1,2 : 1/6

   х = –7,2

3) 11 5/12 – 3х = 1 5/12 – 7/9х

    –3х + 7/9х = 1 5/12 – 11 5/12

    –2 2/9х = –10

    х = –10 : (–2 2/9)

    х = 4 1/2

Завдання 1389, 1390

5(2 – х) = –3(5 + 2х)

10 – 5х = –15 – 6х

–5х + 6х = –15 – 10

х = –25

0,3(5у – 7) = 3(0,2у + 3,2)

1,5у – 2,1 = 0,6у + 9,6

1,5у – 0,6у = 9,6 + 2,1

0,9у = 11,7

у = 11,7 : 0,9

у = 13

Завдання 1391

1) 0,77(8/11х – 3/7) – 4,5 (7/15х + 2/9) = 1,75

    0,56х – 0,33 – 2,1х – 1 = 1,75

    0,56х – 2,1х = 1,75 + 1 + 0,33

    –1,54х = 3,08

    х = 3,08 : (–1,54)

    х = –2

2) 4/9 (0,36 – 4,5х) – 5/7 (0,21 – 1,4х) = –1

   0,16 – 2х – 0,15 + х = –1

   –2х + х = –1 – 0,16 + 0,15

   –х = –1,01

   х = –1,01 : (–1)

   х = 1,01

 

Завдання 1392

1) 1/9 (0,45 – 2,7х) – 1/17 (0,51 – 3,4х) = 0,08

   0,05 – 0,3х – 0,03 + 0,2х = 0,08

   –0,3х + 0,2х = 0,08 + 0,03 – 0,05

   –0,1х = 0,06

   х = 0,06 : (–0,1)

   х = –0,6

2) 25,5(9/17у – 2/3) – 43,2(11/18у – 7/8) = 59,5

   13,5у – 17 – 26,4у + 37,8 = 59,5

   –12,9у = 59,5 + 17 – 37,8

   –12,9у = 38,7

   у = 38,7 : (–12,9)

   у = –3

 

Завдання 1393

(а – 8)х = 5 + 3а; Якщо х = 2, тоді 

(а – 8) • 2 = 5 + 3а

2а – 16 = = 5 + 3а

2а – 3а = 5 + 16

–а = 21

а = –21

 

Завдання 1394

1) 2(х – 2) + х = 3(х – 1)

   2х – 4 + х = 3х – 3

   3х – 3х = –3 + 4

   0х = 1 – рівняння

   не має розв’язків.

2) 4(х – 2) + 2х = 2(3х – 4)

   4х – 8 + 2х = 6х – 8

   6х – 6х = –8 + 8

   0 • х = 0

   х – будь–яке число.

Завдання 1395

2 1/10х – 4 1/6у = 2 1/10 • 2 1/7 – 4 1/6 • 2 2/5 = 21/10 • 15/7 – 25/6 • 12/5 =

= 9/2 – 10 = 4,4 – 10 = –5,5

 

Завдання 1396

За першу годину велосипедист проїхав 15 % відстані, після чого йому залишилося проїхати ще 68 17/20 км. Яку відстань мав проїхати велосипедист?

Розв'язання

1) 100% – 15% = 85% = 0,85 – залишилося проїхати;

2) 68 17/20 : 0,85 = 68,85 : 0,85 = 81 (км) – відстань велосипедиста.

Відповідь: 81 км.

 

Завдання 1397

До 120 г 10–відсоткового розчину солі долили 80 г води. Яка концентрація солі в новому розчині?

Розв'язання

120 + 80 = 200 (г) – маса нового розчину;

120 г  10%

200 г  х%

120/200 = х/10; х = 120 • 10 : 200; х =  6 (%) – концентрація солі у новому розчині.

Відповідь: 6%.

 

Завдання 1398

У магазині всі меблі продають у розібраному стані. Можна замовити складання меблів удома. Вартість такої послуги становить 12% від вартості меблів, які придбали. Ліжко коштує 9700 грн. Скільки коштів заощадить родина Федоренків, якщо батько із сином зберуть ліжко самотужки?

Розв'язання

9700 • 0,12 = 1164 (грн) – зекономить родина.

Відповідь: родина Федоренків зекономить 1164 грн., якщо зберуть ліжко самостійно.

 

Завдання 1399

Кожну сторону квадрата зменшили на 20 % . На скільки відсотків у цьому разі змінився периметр квадрата і на скільки змінилася його площа?

Розв'язання

Нехай сторона квадрата дорівнює а, тоді периметр дорівнює Р1 = 4а, а площа дорівнює S1 = а².

Після зменшення на 20%, сторона квадрата дорівнює а – 0,2а = 0,8а, тоді периметр дорівнює

Р2 = 4 • 0,8а = 3,2а, а площа дорівнює S1 = (0,8а)² =  0,64а².

1) 4а – 3,2а = 0,8а – на стільки зменшився периметр;

   0,8а : 4а • 100% = 0,2 • 100% = 20% – на стільки відсотків зменшився периметр.

2) а² – 0,64а² = 0,36а² – на стільки зменшилася площа;

   0,36а² : а² • 100% = 0,36 • 100% = 36% – на стільки відсотків зменшилася площа.

Відповідь: на 20% та 36%.

Інші завдання дивись тут...