Завдання 667

а) –6 : (–0,3) = 20

  –4 : 0,8 = –5

  12 : (–1,2) = –10

  –1 : (–0,5) = 2

б) 3,5 : (–7) = –0,5

   –2,8 : 4 = –0,7

   –3,6 : (–18) = 0,2

   2,5 : (–5) = –0,5

в) –2,4 : 0,4 = –6

    –1,3 : 1,3 = –1

    –3,2 : (–0,8) = 4

    –1,5 : (–0,5) = 3

Завдання 668

а) –3,2 : 0,8 < 0

б) –12,4 : (–2,5) > 0

в) 0 : (–0,3) = 0

Завдання 669

Найбільший вираз: Б –2,085 : (–1,39)

 

Завдання 670 Рівняння

а) –2x = 6

   х = 6 : (–2)

   х = –3

б) 7x = –3,5

   х = (–3,5) : 7

   х = –0,5

в) –0,4x = –0,8

    х = –0,8 : (–0,4)

    х = 2

Завдання 671

а) 10,5 : (–21) = –0,5

ґ) 72,5 : (–29) = –2,5

ж) –3 : 0,25 = –12

в) –9,24 : (–2,2) = 4,2

д) 70,2 : (–2,6) = –27

з) 0,6 : (–0,15) = –4

г) –11,1 : 0,37 = –30

є) –5,4 : 3,6 = –1,5

і) –1,69 : (–1,3) = 1,3

Завдання 672

а) –43,2 : 18 = –2,4

ґ) –3,77 : (–2,9) = 1,3

ж) 0,2 : (–5) = –0,04

б) –5,04 : 2,1 = –2,4

д) –83,7 : 0,27 = –310

з) –0,6 : (–0,75) = 0,8

г) 1,41 : (–0,47) = –3

є) –19,6 : (–1,4) = 14

і) 3,24 : (–0,18) = –18

Завдання 673

а) −1 1/3 : 8 = −4/3 : 8 = −4/3 • 1/8 = −1/6

б) −7/9 : (−7) = −7/9 • (−1/7) = 1/9

в) 4/5 : (−1/15) = 4/5 • (−15/1) = 12

г) −6/7 : (−3/7) = −6/7 • (−7/3) = 2

ґ) −1/2 : 1/4 = −1/2 • 4/1 = −2

д) −3/7 : (−3) = −3/7 • (−1/3) = 1/7

е) −3/5 : (−9/20) = −3/5 • (−20/9) = 4/3 = 1 1/3

є) 1 1/5 : (−2 2/5) = 6/5 : (−12/5) = 6/5 • (−5/12) = −1/2

 

Завдання 674

а) −2 : 1/2 = −2 • 2 = −4

б) 2/5 : (−5) = 2/5 • (−1/5) = −2/25

в) −2 1/4 : (−9) = −9/4 • (−1/9) = 1/4

г) (−4/7) : (−4/21) = (−4/7) • (−21/4) = 3

ґ) −1/3 : 1/6 = −1/3 • 6/1 = −2

д) −3 1/2 : 7/16 = −7/2 : 7/16 = −7/2 • 16/7 = −8

е) 3 1/3 : (−2/3) = 10/3 • (−3/2) = −5

є) −2 1/2 : (−1 1/4) = −5/2 : (−5/4) = −5/2 • (−4/5) = 2

 

Завдання 675

х

–3

–2

–0,1

0,4

0,6

1,2

1,5

6 : x

−2

−3

−60 15 10 5 4

x : (–5)

0,6

0,4

0,02 −0,08 −0,12 −0,24 −0,3
Завдання 676, 677 Відношення

а) 3,5/2,8 = 1,25

б) −5/0,2 = −25

в) −3/1,5 = −2

г) 2,4/(−15) = −0,16

а) 2,4/3,2 = 0,75

б) −8/0,4 = −20

в) 1,3/(−6,5) = −0,2

г) 0,36/(−4,5) = −0,08

Завдання 678

а) (−0,2)² : (−0,4)² = 0,04 : 0,16 = 0,25

б) (−1)3 : (−0,5)3 = −1 : (−0,125) = 8

 

Завдання 679, 680

а) 33,5 : (–6,7) + 13 = −5 + 13 = 8

б) 1,89 : (–6,3) – 2,7 = −0,3 − 2,7 = −3

в) 25 – 2,5 : (–0,5) = 25 + 5 = 30

г) 32,4 + 6 : (–0,15) = 32,4 − 40 = −7,6

ґ) –2,5 + 2,25 : (–0,75) = −2,5 − 3 = −5,5

д) 5,85 – 5,4 : (–36) = 5,85 + 0,15 = 6

а) 22,8 : (–5,7) – 26 = −4 − 26 = −30

б) –30,5 : (–6,1) – 2,8 = 5 − 2,8 = 2,2

в) 2,2 : (–0,5) + 4,8 = −4,4 + 4,8 = 0,4

г) –6,3 : (–0,21) – 1,7 = 30 − 1,7 = 28,3

ґ) –1,7 – 36,6 : (–6,1) = −1,7 + 6 = 4,3

д) 11 + 4,84 : (–0,11) = 11 − 44 = −33

Завдання 681

а) якщо x = –1,6, тоді –12 : x – 3,5 = –12 : (–1,6) – 3,5 = 7,5 – 3,5 = 4

б) якщо a = –2,5, тоді 2,8 + a : (a + 2) = 2,8 + (–2,5) : (–2,5 + 2) = 2,8 + (–2,5) : (–0,5) =

= 2,8 + 5 = 7,8

 

Завдання 682

а) якщо x = –1,5, тоді –0,3 : x – 1 = –0,3 : (–1,5) – 1 = 0,2 – 1 = –0,8

б) якщо x = –0,6,  тоді 2,2 + x : (x + 3,6) = 2,2 + (–0,6) : ((–0,6) + 3,6) = 2,2 + (–0,6) : 3 =

= 2,2 + (–0,2) = 2

 

Завдання 683

 Д; 2  Г; 3  В; 4  А

 

Завдання 684 Рівняння

а) 8x = –4,8

   х = (–4,8) : 8

   х = –0,6

б) 0,5x + 13,5 = 8

   0,5х = 8 – 13,5

   0,5х = –5,5

   х = –5,5 : 0,5

   х = –11

в) 1,9 – 8x = 2,3

    8х = 1,9 – 2,3

    8х = –0,4

    х = –0,4 : 8

    х = –0,05

Завдання 685

а) 14 : x = –7 : 13

   –7х = 182

   х = 182 : (–7)

   х = –26

б) x : (–0,5) = –12 : 100

   100х = 6

   х = 6 : 100

   х = 0,06

в) 2,6 : 5 = 3,9 : (–x)

   –2,6х = 195

    х = 195 : (–2,6)

    х = –7,5

Завдання 686

а) 18 : а = 6 : (–11)

   6а = –198

   а = –198 : 6

   а = –33

б) –2,5 : 0,8 = x : (–2,4)

   0,8х = 6

   х = 6 : 0,8

   х = 7,5

в) 2,8 : 3 = 1,4 : (–x)

   –2,8х = 4,2

   х = 4,2 : (–2,8)

   х = –1,5

Завдання 687

а) –3 : х = –1/27 : 4/9

   –1/27х = –4/3

    х = –4/3 : (–1/27)

    х = –4/3 • (–27/1)

    х = 36

б) 1 1/3 : 2/3 = 4/5 : х

   4/3 х = 8/15

   х = 8/15 : 4/3

   х = 8/15 • 3/4

   х = 2/5

в) х : (–2/3) = (–3) : 1/2

   1/2х = 2

   х = 2 : 1/2

   х = 2 • 2

   х = 4

г) 1 3/4 : (–7/15) = х : (–4/5)

   –7/15 х = –7/5

   х = –7/5 : (–7/15)

   х = –7/5 • (–15/7)

   х = 3

 1,6; –0,4; 0,1; –0,025; 0,00625

 

Завдання 689

а) 7,8 : (–2,6) + 11,5 : (–2,3) = –3 – 5 = –8

б) –8,7 : 2,9 – (9,9 – 3,1) : (–0,17) = –3 – 6,8 : (–0,17) = –3 + 40 = 37

в) –1,8 : (–0,45) – 3,5 : 0,14 – 11,75 : (–4,7) – (–2,1)2 : (–7) = 4 – 25 + 2,5 + 0,63 = 24,13

 

Завдання 690

а) –16,1 : 2,3 – 10,2 : (–1,7) = –7 + 6 = –1

б) –3,8 : (–19) – 0,51 : (2,1 – 0,4) = 0,2 – 0,51 : (1,7) = 0,2 – 0,3 = –0,1

в) –3,04 : 3,8 – 9,5 : (–19) – 1,24 : (–0,31) – (–1,2)2: 0,6 = –0,8 + 0,5 + 4 – 2,4 = 1,3

 

Завдання 691

а) (1/2 – 2/3) : (– 1 1/6) = –1/6 : (– 7/6) = –1/6 • (–6/7) = 1/7

б) (–1/3 – 2 1/2) : (2 1/3 – 4 3/5) = (–2/6 – 2 3/6) : (2 5/15 – 4 9/15) =

= –2 5/6 : (–2 4/15) = –17/6  : (–34/15) = –17/6 • (–15/34) = 5/4 = 1 1/4

в) –2/3 : 4/9 – 2/5 : (–4/15) = –2/3 • 9/4 – 2/5 • (–15/4) = –3/2 + 3/2 = 0

г) –1 1/2 : 0,6 – 2/7 : (–1/14) = –3/2 : 3/5 – 2/7 : (–1/14) = –3/2 • 5/3 – 2/7 • (–14/1) =

= –5/2 – 4 = –2,5 – 4 = –6,5

 

Завдання 892

а) (1/4 – 3/5) : (–1 1/20) = (–7/20) : (–21/20) = (–7/20) • (–20/21) = 1/3

б) (–1 1/24 – 1 3/8) : (1 2/3 – 3 3/4) = –2 10/24 : (–2 1/12) = –58/24 : (–25/12) = –58/24 • (–12/25) =

= 58/25 = 1 4/5

в) –7/24: 5/12 – (–11/12) : (–5/18) = –7/10 – 33/10 = –40/10 = –4

г) – 1 1/3 : 1 7/9 + 2,4 : (–1 3/5) = –4/3 : 16/9 + 12/5 : (–8/5) = –4/3 • 9/16 + 12/5 • (–5/8) =

= –3/4 – 3/2 = –9/4 = –2 1/4

 

Завдання  693

a

–2

–2?5

0,2

0,3

1,6

3,6

b

0,5

–0,1

–0,04

–6

–0,8

–0,45

a : b

−4

25

−5 −0,05 −2 −8

b : a

–0,25

0,04

–0,2 –20 –0,5 –0,125
Завдання 694 

а) 4,2(–0,3x + 7,3) = –8,4

   –0,3x + 7,3 = –8,4 : 4,2

   –0,3x + 7,3 = –2

   –0,3x = –9,3

    х = 31

б) 2,6(0,2х – 3,5) = –6,5

   0,2х – 3,5 = –6,5 : 2,6

   0,2х – 3,5 = –2,5

   0,2х = –2,5 + 3,5

   0,2х = 1

   х = 1 : 0,2

   х = 5

в) –0,2(–3 – 0,9x) = 0,24

   –3 – 0,9x = 0,24 : (–0,2)

   –3 – 0,9x = –1,2

   –0,9x = –1,2 + 3

   –0,9x = 1,8

    х = 1,8 : (–0,9)

    х = –2

г) 3,5 (2|х| – 10,2) = –14,7

    2|х| – 10,2 = –14,7 : 3,5

    2|х| – 10,2 = –4,2

    2|х| = –4,2 + 10,2

    2|х| = 6

    |х| = 3

    х = 3 або х = –3

Завдання 695

а) 6,8(–0,2x + 1,7) = –17

   –0,2x + 1,7 = –17 : 6,8

   –0,2x + 1,7 = –2,5

   –0,2x = –2,5 – 1,7

   –0,2х = –4,2

    х = –4,2 : (–0,2)

    х = 21

б) 1,4(0,8х – 3,6) = –2,8

   0,8х – 3,6 = –2,8 : 1,4

   0,8х – 3,6 = –2

   0,8х = –2 + 3,6

   0,8х = 1,6

   х = 1,6 : 0,8

   х = 2

в) –2,4(1,6 – 0,5x) = 3,6

   1,6 – 0,5x = 3,6 : (–2,4)

   1,6 – 0,5x = –1,5

   –0,5x = –1,5 – 1,6

   –0,5x = –3,1

    х = –3,1 : (–0,5)

    х = 6,2

г) 2,6 (2|х| − 5,5) = −11,7

   2|х| − 5,5 = −11,7 : 2,6

   2|х| − 5,5 = −4,5

   2|х| = − 4,5 + 5,5

   2|х| = 1

   |х| = 1 : 2

   |х| = 0,5

   х = 0,5 або х = −0,5

Завдання 700

Чи можуть значення виразів (a • c) : a і a • (c : a) не дорівнювати одне одному? Ні.

Приклади. Якщо а = 8, с = 5, тоді

(a • c) : a = (8 • 5) : 8 = 40 : 8 = 5

a • (c : a) = 8 • (5 : 8) = 8 • 0,625 = 5

 

Завдання 701

Чи може бути додатним або від’ємним значення виразу a/|a| – |а|/а? Від'ємним.

 

Завдання 702

Якого найбільшого значення і при якому значенні а може набувати вираз 18 – (а + 2)²?

Якщо а = 2,2,  тоді 18 – (2,2 + 2)² = 18 – 4,2² = 18 – 17,64 = 0,36

 

Завдання 703

Коли б людина двометрового зросту могла обійти земну кулю по екватору чи меридіану, то її голова описала б коло більшого радіуса. Припусти, на скільки довжина цього кола була б більшою від довжини екватора чи меридіана. Обчисли цю різницю.

Rз = 6378 км (по екватору)
l1 = 2пRз = 2 • 3,14 • 6378 = 40053,84 (км)
l2 = 2п(Rз +2) = 2 • 3,14 • 6380 = 40066,4 (км)
l2  l1 = 40066,4  40053,84 = 12,56 (км)

 

Вправи для повторення

Завдання 704

а) (–3,4 + 3,2)² = (–0,2)² = 0,04

б) (12,7 – 11,7)² = 1² = 1

Завдання 705

Одне число становить 25 % другого, а їх різниця дорівнює 33. Знайди ці числа.

Розв'язання

Нехай друге число дорівнює х, тоді перше  0,25х. Складаємо рівняння:

х – 0,25х = 33

0,75х = 33

х = 33 : 0,75

х = 44 – другее число;

0,25 • 44 = 11 - перше число.

Відповідь: 11 і 44.

 

Завдання 706

Промінь ділить розгорнутий кут на два кути, міри яких відносяться як 4 : 5. Знайди міри цих кутів.

Розв'язання

4х + 5х = 180°

9х = 180°

х = 180° : 9

х = 20°

4 • 20° = 80°  менший кут;

4 • 20° = 100°  більший кут.

Відповідь: 80° і 100°.

Інші завдання дивись тут...