Інші завдання дивись тут ...

© ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022

Питання.

1. Що називають середнім арифметичним кількох чисел? Середнім арифметичним кількох чисел називають частку від ділення суми цих чисел на кількість доданків.

 

Розв’язуємо усно

Задача 1 Заповніть ланцюжок обчислень.

6,3 : 0,9 = 7 7 – 1,4 = 5,6 5,6 : 8 = 0,7 0,7 • 0,15 = 0,105

Задача 2 Порівняйте числа:

1) 39/100 < 0,41, бо 39/100 = 0,39

3) 0,3 < 31/100, бо 31/100 = 0,31

5) 1/2 > 0,499, бо 1/2=0,5

2) 4/5 > 0,75, бо 4/5 = 0,8

4) 1/5 < 0,5, бо 1/5=0,2

6) 9/10 > 0,894, бо 9/10=0,9

Задача 3 Знайдіть четверту частину різниці 5,2 - 2,4.

(5,2 – 2,4) : 4 = 2,8 : 4 = 0,7

 

Задача 4 Знайдіть п’яту частину добутку 1,8 • 1,5.

(1,8 • 1,5) : 5 = 2,7 : 5 = 0,54

 

Задача 5 Від села до станції 2 км. Чи встигне пішохід на поїзд, якщо вийде із села за 0,6 год до відходу поїзда та буде рухатися зі швидкістю 2,5 км/год?

Розв'язання

2,5 • 0,6 = 1,5 (км)

Відповідь: не встигне на поїзд.

 

Вправи

Вправа 1102 Середнє арифметичне чисел.

1) (6 + 14) : 2 = 20 : 2 = 10

2) (10 + 15) : 2 = 25 : 2 = 12,5

3) (7,9 + 12) : 2 = 19,9 : 2 =  9,95

4) (2 + 3 + 4 + 5) : 4 = 14 : 4 = 3,5

_25 | 2    

  2    12,5

  _5

    4

   _10

     10

       0

_19,9 | 2     

  18      9,95

  _19

    18

    _10

      10

        0

_14 | 4      

  12    3,5

  _20

    20

      0

Вправа 1103

1) (10,3 + 9,1) : 2 = 19,4 : 2 = 9,7

2) (2,8 + 16,9 + 22) : 3 =

= 41,7 : 3 = 13,9

+10,3

   9,1

  19,4

_19,4 | 2   

  18     9,7

  _14

    14

      0

+ 2,8

  16,9 

  22,0

  41,7

_41,7 | 3     

  3      13,9

 _11

    9

   _27

     27

       0

Вправа 1104

1) (4,2 + 2,1) : 2 = 6,3 : 2 = 3,15

2) (3,9 + 6 + 9,18 + 15,8) : 4 =

= 34,88 : 4 = 8,72

+4,2

  2,1

  6,3

_6,3 | 2   

  6    3,15

  _3

    2

   _10

     10

       0

+ 3,90

   6,00

   9,18 

  15,00

  34,88

_34,88 | 4    

  32        8,72

  _28

    28

      _8

        8

        0

Вправа 1105

За 5 днів магазин канцтоварів продав 400 зошитів. Скільки в середньому зошитів продавали щодня?

Розв'язання

400 : 5 = 80 (з.)

Відповідь: щодня продавали в середньому 80 зошитів.

 

Вправа 1106

Зараз 10:30. Навігатор показує, що до місця призначення залишилося проїхати 90 км, а орієнтовний час прибуття становить 12:00. Для якої середньої швидкості автомобіля навігатор провів розрахунки?

Розв'язання

1) 12 год – 10 год 30 хв = 1 год 30 хв =  90 хв – час в дорозі

2) 90 : 90 = 1 (км/хв)  середня швидкість автомобіля.

Оскільки 1 год = 60 хв, тому 1 (км/хв) = 1 • 60 (км/год) = 60 (км/год)

Відповідь: навігатор провів розрахунки для середньої швидкості 60 км/год.

 

Вправа 1107

Протягом тижня о 8 год ранку Сашко вимірював температуру повітря. Він отримав такі результати: 20 °С; 18 °С; 16 °С; 15 °С; 14 °С; 17 °С; 19 °С. Знайдіть середнє значення проведених вимірювань.

Розв'язання

(20 + 18 + 16 + 15 + 14 + 17 + 19) : 7 = 119 : 7 = 17 (°С) – середня температура.

Відповідь: середня температура 17 °С.

 

Вправа 1108

У таблиці наведено дані про кількість відвідувачів музею протягом тижня (у вівторок музей не працює). Скільки людей у середньому на день відвідали музей протягом цього тижня?

Розв'язання

(240 + 180 + 320 + 430 + 660 + 510) : 6 = 2340 : 6 = 390 (л.) – в середньому людей.

Відповідь: в середньому 390 людей на день відвідали музей протягом цього тижня.

 

Вправа 1109 (Домашня практична робота)

Знайдіть середню довжину свого кроку, вимірявши довжину п’яти своїх кроків.

(64 + 63 + 62 + 61 + 60) : 6 = 310 : 5 = 62 (см) – середня довжина кроку.

Відповідь: середня довжина мого кроку 62 см.

 

Вправа 1110 

Поїзд рухався 4 год зі швидкістю 64 км/год і 5 год зі швидкістю 53,2 км/год. Знайдіть середню швидкість поїзда на всьому шляху.

Розв'язання

1) 64 • 4 = 256 (км) – проїхав поїзд зі швидкістю 64 км/год.

2) 53,2 • 5 = 266 (км) – проїхав поїзд зі швидкістю 53,2 км.

3) 256 + 266 = 522 (км) – проїхав за 9 год.

4) 4 + 5 = 9 (год) – час.

5) 522 : 9 = 58 (км/год) – середня швидкість поїзда.

Відповідь: середня швидкість поїзда на всьому шляху 58 км/год.

х 64

    4

 256

х 53,2

      5

 266,0

+ 256

   266

   522

_522 | 9   

  45     58

  _72

    72

      0

Вправа 1111

Автомобіль їхав 3 год зі швидкістю 56,4 км/год і 4 год зі швидкістю 62,7 км/год. Знайдіть середню швидкість автомобіля на всьому шляху.

Розв'язання

1) 56,4 • 3 = 169,2 (км) – проїхав автомобіль за 3 год.

2) 62,7 • 4 = 250,8 (км) – проїхав автомобіль за 4 год.

3) 169,2 + 250,8 = 420 (км) – проїхав автомобіль за 7 год.

4) 420 : 7 = 60 (км/год) – середня швидкість автомобіля.

Відповідь: середня швидкість автомобіля на всьому шляху дорівнює 60 км/год.

х 56,4

      3

 169,2

х 62,7 

      4

 250,8

+ 169,2

   250,8

   420,0

Вправа 1112

В автомайстерні працює 10 людей. У двох із них місячна заробітна плата становить 9700 грн, у чотирьох — 11  000 грн, у трьох — 11  740 грн, а в однієї людини — 12  000 грн. Яка середня зарплата робітників цієї майстерні?

Розв'язання

(9700 • 2 + 11000 • 4 + 11740 • 3 + 12000) : 10 = 11062 (грн)

Відповідь: середня зарплата робітників цієї майстерні 11 062 гривні.

х 9700

    2   

 19400

х 11000 

    4     

   44000

х 11740

       

  35220

 

+ 19400

   44000

   35220

   12000

  110620

Вправа 1113

Фермер зібрав з кожного гектара поля площею 30 га по 30,2 ц пшениці, а з кожного гектара поля площею 20 га — по 32,3 ц пшениці. Який середній урожай з одного гектара зібрав фермер?

Розв'язання

1) 30,2 • 30 + 32,3 • 20 + 906 = 1552 (ц) – зібрав всього пшениці.

2) 30 + 20 = 50 (га) – загальна площа полів.

3) 1552 : 50 = 31,04 (ц) – середній урожай.

Відповідь: середній урожай 31,04 ц з одного гектара зібрав фермер.

х 30,2

      30

  906,0

х 32,3 

      20

   646,0

х 906

   646

  1552

 

_1552 | 50   

  150      31,04

   _52

     50

      _20

         0

       _200

         200

            0

Вправа 1114 Середнє арифметичне чисел 7,8 і х дорівнює 7,2. Знайдіть число х.

Розв'язання

(7,8 + х) : 2 = 7,2

7,8 + х = 7,2 • 2

7,8 + х = 14,4

х = 14,4 – 7,8 

х = 6,6

Відповідь: число 6,6.

х 7,2 

     2

 14,4

_ 14,4

    7,8

    6,6

 

Вправа 1115 Середнє арифметичне чисел 6,4 і у дорівнює 8,5. Знайдіть число у.

Розв'язання

(6,4 + у) : 2 = 8,5

6,4 + у = 8,5 • 2

6,4 + у = 17

у = 17 – 6,4 

у = 10,6

Відповідь: число 10,6.

х 8,5 

     2

 17,0

_ 17,0

    6,4

  10,6

 

Вправа 1116

Середнє арифметичне двох чисел, одне з яких у 4 рази менше від другого, дорівнює 10. Знайдіть ці числа.

Розв'язання

(х + 4х) : 2 = 10

5х = 10 • 2

5х = 20

х = 20 : 5

х = 4 – перше число

4х = 4 • 4 = 16 – друге число

Відповідь: 4; 16. 

 

Вправа 1117

Середнє арифметичне двох чисел, одне з яких на 4,6 більше за друге, дорівнює 8,2. Знайдіть ці числа.

Розв'язання

(х + х + 4,6) : 2 = 8,2

2х + 4,6 = 8,2 • 2

2х + 4,6 = 16,4

2х = 16,4 – 4,6

2х = 11,8

х = 11,8 : 2

х = 5,9 – перше число

х + 4,6 = 5,9 + 4,6 = 10,5 – друге число

Відповідь: 5,9; 10,5. 

 

Вправа 1118

Беручи участь у математичній олімпіаді, Оленка розв’язала 10 задач. За кожну задачу вона могла отримати не більше 12 балів. За перші вісім задач дівчинка отримала середню оцінку 7 балів. Скільки балів отримала Оленка за кожну з решти двох задач, якщо середня кількість балів за одну розв’язану задачу становила 8?

Розв'язання

1) 10 • 8 = 80 (б.) – балів отримала за 10 задач.

2) 7 • 8 = 56 (б.) – сума балів перших 8 задач.

3) 80 – 56 = 24 (б.) – балів отримала за 2 задачі.

4) 24 : 2 = 12 (б.) – балів отримала за кожну з решти двох задач.

Відповідь: за кожну з решти двох задач Оленка отримала 12 балів.  

 

Вправа 1119

В університеті оцінка за семестр є середнім арифметичним оцінок за 5 тестів, які складають студенти й студентки протягом семестру. Найбільша можлива оцінка за кожний тест дорівнює 100 балам. Середня оцінка студентки Марії за чотири складені нею тести становить 88 балів. Скільки балів має отримати Марія за п’ятий тест, щоб її оцінка за семестр становила 90 балів?

Розв'язання

Нехай за п'ятий тест Марія отримала х балів. Складемо рівняння.

(88 • 4 + х) : 5 = 90

(352 + х) = 90 • 5

352 + х = 450

х = 450 – 352

х = 98

Відповідь: за п'ятий тест Марія має отримати 98 балів, щоб її оцінка за семестр становила 90 балів. 

 

Вправа 1120

Автомобіль їхав 3,4 год по шосе зі швидкістю 90 км/год і 1,6 год по ґрунтовій дорозі. З якою швидкістю їхав автомобіль по ґрунтовій дорозі, якщо середня швидкість на всьому шляху становила 75,6 км/год?

Розв'язання

1) 3,4 + 1,6 = 5 (год) – був в дорозі.

2) 75,6 • 5 = 378 (км) – всього проїхав.

3) 90 • 3,4 = 306 (км) – проїхав по шосе.

4) 378 – 306 = 72 (км) – проїхав по ґрунтовій дорозі.

5) 72 : 1,6 = 45 (км/год) – швидкість по ґрунтовій дорозі.

Відповідь: швидкість автомобіля по ґрунтовій дорозі 45 км/год.

+ 3,4

   1,6

   5,0

х 75,6 

      5

 378,0

х 3,4

     90

  306,0

 

_ 378

   306

     72

_720 | 16   

  64      45

  _80

    80

      0

Вправа 1121

Було куплено 2 кг цукерок одного виду по 64 грн за кілограм, 4 кг цукерок другого виду по 82 грн і ще 3 кг цукерок третього виду. Середня ціна куплених цукерок становила 88 грн за кілограм. Скільки коштував кілограм цукерок третього виду?

Розв'язання

1) 2 + 4 + 3 = 9 (кг) – всього купили.

2) 88 • 9 = 792 (грн) – заплатили за всі цукерки.

3) 64 • 2 = 128 (грн) – заплатили по 64 грн за 1 кг.

4) 82 • 4 = 328 (грн) – заплатили по 82 грн за 1 кг.

5) 128 + 328 = 456 (грн) – заплатили разом за цукерки двох видів.

6) 792 – 456 = 336 (грн) – заплатили за цукерки третього виду.

7) 336 : 3 = 112 (грн) – коштують цукерки третього виду.

Відповідь: кілограм цукерок третього виду коштував 112 грн.

х 88

    9

 729

х 64 

    2

 128

х 82

    4

 328

 

+ 128

   328

   456

_  792

    456

    336

_336 | 3   

  3     112

  _3

    3

     _6

       6

        0

Вправа 1122

Середнє арифметичне чотирьох чисел дорівнює 2,1, а середнє арифметичне трьох інших чисел — 2,8. Знайдіть середнє арифметичне цих семи чисел.

Розв'язання

1) 2,1 • 4 = 8,4 – сума чотирьох чисел.

2) 2,8 • 3 = 8,4 – сума трьох чисел.

3) 8,4 + 8,4 = 16,8 – сума семи чисел.

4) 16,8 : 7 = 2,4 – середнє арифметичне цих семи чисел.

Відповідь: середнє арифметичне цих семи чисел дорівнює 2,4.

х 2,1

     4

  8,4

х 2,8 

     3

  8,4

х 8,4

   8,4

  16,8

 

_16,8 | 7   

  14     2,4

  _28

    28

      0

Вправа 1123

Середнє арифметичне семи чисел дорівнює 10,2, а середнє арифметичне трьох інших чисел — 6,8. Знайдіть середнє арифметичне цих десяти чисел.

Розв'язання

1) 10,2 • 7 = 71,4 – сума семи чисел.

2) 6,8 • 3 = 20,4 – сума трьох чисел.

3) 71,4 + 20,4 = 91,8 – сума десяти чисел.

4) 91,8 : 10 = 9,18 – середнє арифметичне цих десяти чисел.

Відповідь: середнє арифметичне цих десяти чисел дорівнює 9,18.

х 10,2

      7

  71,4

х 6,8 

    3

 20,4

+ 71,4

   20,4

   91,8

 

_91,8 | 10    

  90      9,18

  _18

    10

    _80

      80

        0

Вправа 1124

Середній вік 11 футболістів команди становить 22 роки. Під час гри одного з футболістів було виведено з поля, після чого середній вік гравців, які залишилися, став дорівнювати 21 року. Скільки років футболісту, який залишив поле?

Розв'язання

1) 22 • 11 = 242 (р.) – загальний вік усіх 11 футболістів.

2) 21 • 10 = 210 (р.) – загальний вік 10 футболістів, що залишилися на полі.

3) 242 – 210 = 32 (р.) – вік вилученого футболіста.

Відповідь: футболісту, котрий залишив поле, 32 роки.

 

Вправа 1125

Протягом календарного року середня зарплата Олесі становила 11 000 грн на місяць. Коли вона за свою натхненну працю наприкінці року отримала премію, то її середньомісячний дохід склав 13 000 грн. Скільки гривень становила премія?

Розв'язання

(13 000  11 000) • 12 = 24 000 (грн)

Відповідь: премія становила 24 000 гривень.

 

Вправа 1126

На скільки середнє арифметичне всіх парних чисел від 1 до 1000 включно більше за середнє арифметичне всіх непарних чисел від 1 до 1000 включно?

Розв'язання

Від 1 до 1000 є 500 непарних і 500 парних чисел. Кожне непарне число менше від наступного на 1. Отже, в сумі всі непарні числа менші від парних на 500.
Нехай сума непарних чисел — х, тоді сума парних чисел (х + 500).
Різниця між середнім арифметичним парних і середнім арифметичним непарних чисел дорівнює:

(х + 500) : 500  х : 500 = (х + 500  х ) : 500 = 500 : 500 = 1

Відповідь: різниця між середнім арифметичним парних і середнім арифметичним непарних чисел дорівнює 1.

 

Вправи для повторення

Вправа 1127 Знайдіть числа, яких не вистачає в ланцюжку

1) 9,88 : а = 3,8

а = 9,88 : 3,8

а = 2,6

3,8 – b = 1,74

b = 3,8 – 1,7

b = 2,06

1,74 • с = 6,09

с = 6,09 : 1,74

с = 3,5

2) 6,2 • х = 17,36

х = 17,36 : 6,2

х = 2,8

17,36 + y = 20,1

y = 20,1 – 17,36

y = 2,74

20,1 : z = 1,5

z = 20,1 : 1,5 

z = 13,4

_98,8 | 38 

  76     2,6

 _228

   228

      0

_173,6 | 62 

  124     2,6

  _496

    496

       0

_ 3,80

   1,74

   2,06

 

_ 20,10 

   17,36

    2,74

_609 | 174 

  522    3,5

  _870

    870

       0

_201 | 15  

  15    13,4

  _51

    45

    _60

      60

        0

Вправа 1128

Периметр прямокутника дорівнює 36,6 см, а одна із його сторін — 13,8 см. Обчисліть площу прямокутника.

Розв'язання

1) 36,6 : 2 = 18,3 (см) – сума двох сусідніх сторін прямокутника.

2) 18,3 – 13,8 = 4,5 (см) – довжина другої сторони прямокутника.

3) 13,8 см • 4,5 см = 62,1 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 62,1 см2.

_36,6 | 2    

  2       18,3

 _16

   16

     _6

       6

        0

_ 18,3

   13,8

     4,5

х 13,8

    4,5

   690

  552 

  62,10

  

Вправа 1129

Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 7,2 см, що становить 0,8 його довжини та 0,18 його висоти. Обчисліть об’єм паралелепіпеда.

Розв'язання

1) 7,2 : 8 • 10 = 9 (см)  довжина паралелепіпеда.

2) 7,2 : 18 • 100 = 40 (см)  висота паралелепіпеда.

3) V = 7,2 см • 9 см • 40 см = 2592 см3  об'єм паралелепіпеда.

Відповідь: об'єм паралелепіпеда 2592 см3.

 

Вправа 1130

1) У 25 банок розлили порівну 32 кг меду. Скільки меду налили в кожну банку? Відповідь округліть до десятих. 2) Між 9 командами розділили порівну 25 кг призових цукерок. Скільки кілограмів цукерок отримала кожна команда? Відповідь округліть до десятих.

Розв'язання

1) 32 : 25 = 1,28 ≈ 1,3 (кг) – меду налили в кожну банку.

Відповідь: у кожну банку налили приблизно 1,3 кг меду.

2) 25 : 9 = 2,777 ≈ 2,8 (кг) – цукерок отримала кожна команда.

Відповідь: кожна команда отримала приблизно 2,8 кг цукерок.

 

Вправа 1131

(Знайдіть помилку) Василь Ледащенко замість того, щоб самостійно розв’язати задачу 1111, скористався ГДЗ і списав таке: (56,4 + 62,7) : 2 = 59,55 (км/год). Знайдіть помилку.

Розв'язання

1) 56,4 • 3 = 169,2 (км) – проїхав за 3 год.

2) 62,7 • 4 = 250,8 (км) – проїхав за 4 год.

3) 169,2 + 250,8 = 420 (км) – проїхав за 7 год.

4) 420 : 7 = 60 (км/год) – середня швидкість автомобіля.

Відповідь: середня швидкість автомобіля на всьому шляху дорівнює 60 км/год.

 

Задача від Мудрої Сови

Задача 1132

Одночасно на сковороду можна покласти два карасі. Щоб підсмажити карася з одного боку, потрібна 1 хв. Чи можна за 3 хв підсмажити з двох боків трьох карасів? 

Міркуємо так. Маємо 1-карась, 2-карась, 3-карась.

За першу хвилину смажимо перший бік 1-карася і перший бік 2-карася.

3а другу хвилину забираємо 2-карася, смажимо другий бік 1-карася і перший бік 3-карася.

За третю хвилину забираємо 1-карася, смажимо другий бік 2-карася і другий бік 3-карася.

Відповідь: можна.

 

Вправа 1133

Сім гномів зібрались увечері навколо вогнища. Виявилося, що зріст кожного гнома дорівнює середньому арифметичному зросту двох його сусідів. Доведіть, що всі гноми були одного зросту. 

Властивість арифметичної прогресії. 

Якби гноми були різного зросту, то вони б сиділи у порядку зростання зросту, тоді виявилося би, що зріст першого (найменшого)  гнома мав би дорівнювати середньому арифметичному другого (вищого від нього) та сьомого (найвищого), що є хибною умовою. Отже, усі гноми були одного зросту. 

Відповідь: усі гноми були однакового зросту.

Інші завдання дивись тут ...