Відповіді до підручника

"Матемематика 5 клас" Мерзляк А. Г.

ГДЗ НОВА ПРОГРАМА 2014 року

§ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА.

1. Ряд натуральних чисел ... 5. Вправа 1-16.

2. Цифри ... 18. Вправа 17 - 43.

3. Відрізок. Довжина відрізка... 19 Вправа , стор. 18

4. Площина. Пряма. Промінь... 33

5. Шкала. Координатний промінь... 41

6. Порівняння натуральних чисел... 48 Вправа 143-167.

§ 2. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ.

7. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання... 58

8. Віднімання натуральних чисел...65

9. Числові і буквені вирази. Формули...75

10. Рівняння...83

11. Кут. Позначення кутів...88

12. Види кутів. Вимірювання кутів... 93

13. Многокутники. Рівні фігури.

14. Трикутник і його види.

15. Прямокутник.

§ 3. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ.

16. Множення. Переставна властивість множення

17. Сполучна і розподільна властивості множення.

18. Ділення.

19. Ділення з остачею.

20. Степінь числа.

21. Площа. Площа прямокутника.

22. Прямокутний паралелепіпед. Піраміда.

23. Об'єм прямокутного паралелепіпеда.

24. Комбінаторні задачі.

§ 4. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ.

25. Уявлення про звичайні дроби.

26. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів.

27. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

28. Дроби і ділення натуральних чисел.

29. Мішані числа.

§ 5. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ.

30. Уявлення про десяткові дроби.

31. Порівняння десяткових дробів.

32. Округлення чисел.

33. Додавання і віднімання десяткових дробів.

34. Множення десяткових дробів.

35. Ділення десяткових дробів.

36. Середнє арифметичне. Середнє значення величини.

37. Відсотки. Знаходження відсотків від числа.

38. Знаходження числа за його відсотками.

Вправи для повторення за курс 5 класу.