Інші завдання дивись тут ...

Розв’язуємо усно

Завдання 1 Заповніть пропуски в ланцюжку обчислень:

Розв’язання

5 • 8 = 40

 

 

40 – х = 16

х = 40 – 16

х = 24

16 • х = 96

х = 96 : 16

х = 6

х : 24 = 96

х = 96 • 24

х = 2304

х • 18 = 2304

х = 2304 : 18

х = 128

128 – х = 5

х = 128 – 5

х = 123 

 

Завдання 2 Скільки потрібно використати кубиків з ребром 1 см, щоб скласти кубик з ребром 2 см?

Розв’язання 

Куб з вимірами 2 см • 2 см • 2 см буде містити 2 • 2 • 2 = 8 одиничних кубів.

 

Завдання 3 Скільки сантиметрів дроту необхідно для виготовлення дротяного каркаса прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 3 см, 5 см і 6 см?

Розв’язання

1 спосіб

Треба знайти суму довжин усіх ребер.

1) 3 + 5 + 6 = 14 (см) – сума трьох вимірів.

2) 14 • 4 = 56 (см) – довжина дротяного каркаса.

2 спосіб

1) 3 см • 4 + 5 см • 4 + 6 см • 4 = 56 (см) – довжина дротяного каркаса.

Відповідь: довжина дротяного каркаса 56 см.

 

Завдання 4 Розставте замість зірочок знаки ≪+≫ і ≪-≫ так, щоб запис 

20 * З0 * 10 * 80 * 70 = 50 став правильною рівністю.

Розв’язання

20 + 30 10 + 80 70 = 50

20 + 30 + 10 80 + 70 = 50

 

Вправи

Вправа 626° 1) Скільки сантиметрів в одному дециметрі? квадратних сантиметрів в одному квадратному дециметрі? кубічних сантиметрів в одному кубічному дециметрі?

2) Скільки сантиметрів в одному метрі? Квадратних сантиметрів в одному квадратному метрі? Кубічних сантиметрів в одному кубічному метрі?

Розв’язання

1) 1 дм = 10 см

1 дм2 = 1 дм • 1 дм = 10 см • 10 см = 100 см2

1 дм3 = 1 дм • 1 дм • 1 дм = 10 см • 10 см • 10 см = 1 000 см3

2) 1 м = 100 см

1 м2 = 1 м • 1 м = 100 см • 100 см = 10 000 см2

1 м3 = 1 м • 1 м • 1 м = 100 см • 100 см • 100 см = 1 000 000 см3

 

Вправа 627° Фігури, зображені на рисунку 177, складено з кубиків, ребра яких дорівнюють 1 см. Знайдіть об’єм кожної фігури.

Розв’язання

Об’єм дорівнює кількості об’ємів кубиків. 

1) 1 см3 • 18 = 18 см3 – об’єм першої фігури. 

2) 1 см3 • 35 = 35 см3 – об’єм другої фігури.

  

Вправа 628° Обчисліть об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 12 м, 15 м і 6 м . 

Розв’язання

1) V = 12 м • 15 м • 6 м = 1080 м3 – об’єм прямокутного паралелепіпеда.

Відповідь: об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 1080 м3

 

Вправа 629° Знайдіть об’єм куба, ребро якого дорівнює 6 см. 

Розв’язання

1) V = 63 см3 = 216 см3 – об’єм куба з ребром 6 см.

Відповідь: об’єм куба з ребром 6 см дорівнює 216 см3

 

Вправа 630° Чому дорівнює об’єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 10 дм, 8 дм і 4 дм?

Розв’язання

1) V = 10 дм • 8 дм • 4 дм = 320 дм3 – об’єм прямокутного паралелепіпеда.

Відповідь: об’єм прямокутного паралелепіпеда 320 дм3.

 

Вправа 631* Виразіть:

1) у кубічних міліметрах: 7 см3; 38 см3; 12 см3 243 мм3; 42 см3 68 мм3; 54 см3 4 мм3; 1 дм3 20 мм3; 18 дм3 172 см3; 35 дм3 67 см3 96 мм3;

2) у кубічних дециметрах: 4 м3; 264 м3; 10 м3 857 дм3; 28 м3 2 дм3; 44 000 см3; 5 430 000 см3.

Розв’язання

1) 7 см3 = 7 • 1 см • 1 см • 1 см = 7 • 10 мм • 10 мм • 10 мм = 7000 мм3

38 см3 = 38 • 1 см • 1 см • 1 см = 38 • 10 мм • 10 мм • 10 мм= 38000 мм3 

12 см3 243 мм3 = 12 • 1 см • 1 см • 1 см + 243 мм3 = 12 • 10 мм • 10 мм • 10 мм +

+ 243 мм3 = 12000 мм3 + 243 мм3 = 12243 мм3

42 см3 68 мм3 = 42 • 1 см • 1 см • 1 см + 68 мм3 = 42 • 10 мм • 10 мм • 10 мм +

+ 68 мм3 = 42000 мм3 + 68 мм3 = 42068 мм3

54 см3 4 мм3 = 54 • 1 см • 1 см • 1 см + 4 мм3 = 54 • 10 мм • 10 мм • 10 мм + 4 мм3 =

= 54000 мм3 + 4 мм3 = 54004 мм3

1 дм3 20 мм3 = 1 дм • 1 дм • 1 дм + 20 мм3 = 100 мм • 100 мм • 100 мм + 20  мм3 =

= 1000000 мм3 + 20 мм3 = 1000020 мм3

18 дм3 172 см3 = 18 • 1 дм • 1 дм • 1 дм + 172 • 1 см • 1 см • 1 см =

= 18 • 100 мм • 100 мм • 100 мм + 172 • 10 мм • 10 мм • 10 мм =

=18000000 мм3 + 172000 мм3 = 18172000 мм3

35 дм3 67 см3 96 мм3 = 35 • 1 дм • 1 дм • 1 дм + 67 • 1 см • 1 см • 1 см + 96 мм3 =

= 35 • 100 мм • 100 мм • 100 мм + 67 • 10 мм • 10 мм • 10 мм + 96 мм3

= 35000000 мм3 + 67000 мм3 + 96 мм3 = 35067096 мм3

2) 4 м3 = 4 • 1 м • 1 м • 1 м = 4 • 10 дм • 10 дм • 10 дм = 4000 дм3

264 м3 = 264 • 1 м • 1 м • 1 м = 264 • 10 дм • 10 дм • 10 дм = 264000 дм3

10 м3 857 дм3 = 10 • 1 м • 1 м • 1 м + 857 дм3 = 10 • 10 дм • 10 дм • 10 дм +

+ 857 дм3 = 10000 дм3 + 857 дм3 = 10857 дм3

28 м3 2 дм3 = 28 • 1 м • 1 м • 1 м + 2 дм3 = 28 • 10 дм • 10 дм • 10 дм + 2  дм3 =

= 28000 дм3 + 2 дм3 = 28002 дм3

44000 см3 = 44 • 10 см • 10 см • 10 см = 44 • 1 дм • 1 дм • 1 дм= 44 дм3

5430000 см3 = 5430 • 10 см • 10 см • 10 см = 5430 • 1 дм • 1 дм • 1 дм = 5430 дм3

 

Вправа 632* Виразіть у кубічних сантиметрах: 8 дм3; 62 дм3; 378 000 мм3; 520 000 мм3; 78 дм3 325 см3; 56 дм3 14 см3; 8 м3 4 дм3 6 см3.

Розв’язання

8 дм3 = 8 • 1 дм • 1 дм • 1 дм = 8 • 10 см • 10 см • 10 см = 8000 см3

62 дм3 = 62 • 1 дм • 1 дм • 1 дм = 62 • 10 см • 10 см • 10 см = 62000 см3

 

378000 мм3 = 378 • 10 мм • 10 мм • 10 мм = 378 • 1 см • 1 см • 1 см = 378  см3

або 

378000 мм3 = (378000 : 1000) см3 = 378 см3

 

520000 мм3 = 520 • 10 мм • 10 мм • 10 мм = 520 • 1 см • 1 см • 1 см = 520  см3

або

520000 мм3 = (520000 : 1000) см3 = 520 см3

 

78 дм3 325 см3 = 78 • 1 дм • 1 дм • 1 дм + 325 см3 = 78 • 10 см • 10 см • 10 см +

+ 325 см3 = 78000 см3 + 325 см3 = 78325 см3

56 дм3 14 см3 = 56 • 1 дм • 1 дм • 1 дм + 14 см3 = 56 • 10 см • 10 см • 10 см + 14 см3 =

= 56000 см3 + 14 см3 = 56014 см3

8 м3 4 дм3 6 см3 = 8 • 1 м • 1 м • 1 м + 4 • 1 дм • 1 дм • 1 дм + 6 см3 =

= 8 • 100 см • 100 см • 100 см + 4 • 10 см • 10 см • 10 см + 6 см3 =

=8000000 см3 + 4000 см3 + 6 см3 = 8004006 см3

 

Вправа 633* Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 15 дм, довжина на 3 дм більша за ширину, а висота у 3 рази менша від довжини. Знайдіть об’єм даного паралелепіпеда.

Розв’язання

1) 15 + 3 = 18 (дм) – довжина прямокутного паралелепіпеда.

2) 18 : 3 = 6 (дм) – висота прямокутного паралелепіпеда.

3) V = 18 дм • 15 дм • 6 дм = 1620 дм3 – об’єм даного паралелепіпеда.

Відповідь: об’єм даного паралелепіпеда 1620 дм3.

 

Вправа 634* Висота прямокутного паралелепіпеда дорівнює 20 см, що на 4 см менше від його довжини і в 5 разів більше за його ширину. Обчисліть об’єм даного паралелепіпеда.

Розв’язання

1) 20 + 4 = 24 (см) – довжина прямокутного паралелепіпеда.

2) 20 : 5 = 4 (см) – ширина прямокутного паралелепіпеда.

3) V = 24 см • 4 см • 20 см = 1920 см3– об’єм прямокутного паралелепіпеда.

Відповідь: об’єм прямокутного паралелепіпеда 1920 см3.

 

Вправа 635* Об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 560 см3, довжина — 14 см, ширина — 8 см. Знайдіть висоту даного паралелепіпеда.

Розв’язання

1-ий варіант запису

1) 560 : 8 : 14 = 5 (см) – висота даного паралелепіпеда.

2-ий варіант запису

1) 14 • 8 = 112 (см2) – площа основи паралелепіпеда.

2) 560 : 112 = 5 (см) – висота даного паралелепіпеда.

3-ий варіант запису

а = 14 см

b = 8 см

V = 560 см3

h – ?

1) S = а • b = 14 см • 8 см = 112 см2 – площа основи паралелепіпеда.

2) h = V : S = 560 см3 : 112 см2 = 5 см – висота даного паралелепіпеда.

Відповідь: висота даного паралелепіпеда 5 см.

 

Вправа 636* Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 18 см, висота — 15 см, а об’єм — 3240 см3. Знайдіть ширину даного паралелепіпеда.

Розв’язання

1-ий варіант запису

1) 3240 : 15 : 18 = 12 (см) – ширина даного паралелепіпеда.

2-ий варіант запису

а = 18 см

h = 15 см

V = 3240 см3

b – ?

1) b = V : а : h = 3240 см3 : 18 см : 15 см = 12 см – ширина даного паралелепіпеда. 

Відповідь: ширина даного паралелепіпеда 12 см.

 

Вправа 637* Об’єм кімнати, яка має форму прямокутного паралелепіпеда, дорівнює 144 м3, а висота — 4 м. Знайдіть площу підлоги кімнати.

Розв’язання

1-ий варіант записму

1) 144 : 4 = 36 (м2) – площа підлоги кімнати.

2-ий варіант запису

V = 144 м3

h = 4 м

S – ?

1) S = V : h = 144 м3 : 4 м = 36 м2 – площа підлоги кімнати.

Відповідь: площа підлоги кімнати 36 м2.

 

Вправа 638* Площа підлоги спортивного залу, який має форму прямокутного паралелепіпеда, дорівнює 192 м2, а його об’єм — 960 м3. Знайдіть висоту спортивного залу.

Розв’язання

1-ий варіант запису

1) 960 : 192 = 5 (м) – висота спортивного залу.

2-ий варіант запису

S = 192 м2

V = 960 м3

h – ? 

1) h = V : S = 960 м3 : 192 м2 = 5 м – висота спортивного залу.

Відповідь: висота спортивного залу 5м.

 

Вправа 639* Знайдіть об’єм фігури, зображеної на рисунку 178 (розміри дано в сантиметрах).

Розв’язання

Загальний об’єм знайдемо через різницю таких об’ємів.

1) V1 = 30 см • 20 см • 25 см = 15000 см3

2) V2 = 15 см • 20 см • 5 см = 1500 см3

3) V = V1 – V2 = 15000 см3 – 1500 см3 = 13500 см3.

Відповідь: об’єм фігури 13500 см3.

 

Вправа 640* Знайдіть об’єм фігури, зображеної на рисунку 179 (розміри дано в сантиметрах).

Розв’язання

Загальний об’єм знайдемо через суму таких об’ємів.

1) V1 = 12 см • (8 см + 8 см) • 14 см = 2688 см3

2) V2 = 8 см • 8 см • (14 см + 8 см) = 1408 см3

3) V3 = 15 см • (8 см + 8 см) • 14 см = 3360 см3

3) V = V1 + V2 + V3 = 2688 см3 + 1408 см3 + 3360 см3 = 7456 см3.

Відповідь: об’єм фігури 7456 см3.

 

Вправа 641’ Ребро куба, виготовленого з цинку, дорівнює 4 см. Знайдіть масу куба, якщо маса 1 см3 цинку становить 7 г.

Розв’язання

1) 43 = 64 (см3) – об’єм куба.

2) 7 • 64 = 448 (г) – маса куба.

Відповідь: маса куба 448 г.

 

Вправа 642* Знайко сконструював машину, що за 8 год може викопати траншею, яка має форму прямокутного паралелепіпеда і довжина якої дорівнює 150 м, глибина — 80 см, а ширина — 60 см. Скільки кубометрів землі викопує ця машина за 1 год? Роботу скількох коротунів виконує ця машина, якщо за 8 год один коротун може викопати 240 дм3 землі?

Розв’язання

1 спосіб

150 м = 15000 см. 

1) 15000 • 80 • 60 = 72000000 (см3) = 72 (м3) – кубометрів викопує за 8 год.

2) 72 : 8 = 9 (м3) – кубометрів викопує за 1 год.  

3) 240 : 8 = 30 (дм3) – об’єм викопує 1 коротун за 1 год.

9 м3 = 9 • 1 м • 1 м • 1 м = 9 • 10 дм • 10 дм • 10 дм = 9000 дм3

4) 9000 : 30 = 300 (к.) – коротунів треба для цієї роботи.

2 спосіб

150 м = 15000 см. 

1) 15000 • 80 • 60 = 72000000 (см3) = 72 (м3) – кубометрів викопує за 8 год.

2) 72 : 8 = 9 (м3) – кубометрів викопує за 1 год.  

72 м3 = 72 • 1 м • 1 м • 1 м = 72 • 10 дм • 10 дм • 10 дм = 72000 дм3

4) 72000 : 240 = 300 (к.) – коротунів треба замість цієї роботи.

Відповідь: за 1 год машина викопує 9 кубометрів землі, машина виконає роботу 300 коротунів.

 

Вправа 643** Куб і прямокутний паралелепіпед мають рівні об’єми. Знайдіть площу поверхні куба, якщо довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 12 см, що у 2 рази більше за ширину і в 4 рази більше за висоту паралелепіпеда.

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (см) – ширина паралелепіпеда.

2) 12 : 4 = 3 (см) – висота паралелепіпеда.

3) V = 12 см • 6 см • 3 см = 216 см3 – об’єм паралелепіпеда або куба.

Об'єми рівні, тому V = 216 см= 6 см • 6 см • 6 см 

 

4) оскільки ребро куба дорівнює 6 см, маємо

6 • 6 = 36 (см2) – площа грані куба.

5) оскільки куб має 6 граней, маємо

36 • 6 = 216 см2 – площа поверхні куба. 

Відповідь: площа поверхні куба 216 см2.

 

Вправа 644” Ребро одного куба в 4 рази більше за ребро другого. У скільки разів: 

1) площа поверхні першого куба більша за площу поверхні другого; 

Розв’язання

Нехай х – ребро другого куба, тоді х2 – площа грані другого куба, 6х2 – площа поверхні другого куба. Тоді 4х – ребро першого куба, 4х • 4х = 16х2 – площа грані першого куба, 6 • 16х2 = 96х2 – площа поверхні першого куба.

96х2 : х2 = 96 (разів) – у стільки разів площа поверхні першого куба більша, ніж другого куба.

Відповідь: площа поверхні першого куба в 96 разів більша, ніж другого куба.

2) об’єм першого куба більший за об’єм другого?

Розв’язання

Нехай х – ребро другого куба, х3 – об’єм другого куба. Тоді 4х – ребро першого куба, 4х • 4х • 4х = 64х3 – об’єм першого куба.

64х3 : х3 = 64 (разів) – у стільки разів об’єм першого куба більший, ніж другого куба.

Відповідь: об’єм першого куба у 64 рази більший, ніж другого куба.

 

Вправа 645** Як зміниться об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо:

1) довжину збільшити в 4 рази, ширину — у 2 рази, висоту — у 5 разів;

2) ширину зменшити в 4 рази, висоту — у 2 рази, а довжину збільшити в 16 разів?

Розв’язання

1) збільшиться у 4 • 2 • 5 = 40 разів (V1 = аbh, V2 = 4а • 2b • 5h = 40 аbh = 40V1).

2) збільшиться у 16 : 4 : 2 = 2 рази (V1 = аbh, V2 = 16а • b : 4 • h : 2 = 2 аbh = 2V1).

Відповідь: 1) збільшиться у 40 разів; 2) збільшиться у 2 рази. 

 

Вправа 646*’ Як зміниться об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо:

1) кожний вимір збільшити у 2 рази;

2) довжину зменшити в 3 рази, висоту — у 5 разів, а ширину збільшити в 15 разів?

Розв’язання

1) збільшиться в 2 • 2 • 2 = 8 разів (V1 = аbh, V2 = 2а • 2b • 2h = 8 аbh = 8V1).

2) не зміниться  (V1 = аbh, V2 = b • 15 • а : 3 • h : 5 = 1 аbh = V1).

Відповідь: 1) збільшиться у 8 разів; 2) не зміниться. 

 

Вправа 647” У басейн, площа дна якого дорівнює 1 га, налили 1 000 000 л води. Чи можна в цьому басейні провести змагання з плавання?

Розв’язання

1 л = 1 дм3

1 000 000 л = 1 000 000 дм3

1 га = 10000 м2 = 1000000 дм2

S = 1000000 дм2

V = 1000000 дм3

h - ?

1) h = V : S = 1000000 дм3 : 1000000 дм2 = 1 дм – висота об’єму, що займає вода.

Відповідь: у басейні, де вода налита до 1 дм, плавати не можна.

 

Вправа 648” У кубі, ребро якого дорівнює З см, зробили три наскрізних квадратних отвори зі стороною 1 см (рис. 180). Знайдіть об’єм частини, що залишилась.

Розв’язання

1) 33 = 27 (см3) – об’єм великого куба.

2) 3 + 2 + 2 = 7 (шт.) – кубиків вирізали. 

2) 1 см3 • 7 = 7 см3 – об’єм трьох наскрізних квадратних отвори.

3) 27 – 7 = 20 (см3) – об’єм фігури.

Відповідь: об’єм частини, що залишилась, 20 см3.

 

Вправа 649* Розміри куска мила, що має форму прямокутного паралелепіпеда, дорівнюють 12 см, 6 см і 4 см. Щодня витрачають однакову масу мила. Через 14 днів усі розміри куска мила зменшились у 2 рази. На скільки днів вистачить куска мила, що залишився?

Розв’язання

1) 12 • 6 • 4 = 288 (см3) – об’єм мила спочатку.

2) (12 : 2) • (6 : 2) • (4 : 2) = 6 • 3 • 2 = 36 (см3) – об’єм мила, що залишився.

3) 288 – 36 = 252 (см3) – витратили мила за 14 днів.

4) 252 : 14 = 18 (см3) – витратили мила за 1 день.

5) 36 : 18 = 2 (дні) – днів вистачить.

Відповідь: куска мила, що залишився, вистачить на 2 дні.

 

Вправи для повторення

Вправа 650 З одного міста одночасно в протилежних напрямах виїхали автобус і вантажівка. Через 4 год після початку руху відстань між ними становила 528 км. Швидкість руху автобуса 58 км/год. З якою швидкістю рухалась вантажівка?

Розв’язання

1 спосіб

1) 528 : 4 = 132 (км/год) – швидкість віддалення. 

2) 132 – 58 = 74 (км/год) – швидкість вантажівки.

2 спосіб

1) 58 • 4 = 232 (км) – відстань автобуса.

2) 528 – 232 = 296 (км) – відстань вантажівки.

3) 296 : 4 = 74 (км/год) – швидкість вантажівки.

Відповідь: вантажівка рухалась зі швидкістю 74 км/год.

 

Вправа 651 Із двох населених пунктів, відстань між якими дорівнює 54 км, одночасно виїхали назустріч один одному два велосипедисти і зустрілися через 2 год після початку руху. Швидкість руху першого велосипедиста становила 12 км/год. З якою швидкістю рухався другий велосипедист?

Розв’язання

1 спосіб

1) 54 : 2 = 27 (км/год) – швидкість зближення.

2) 27 – 12 = 15 (км) – швидкість другого велосипедиста.

2 спосіб

1) 12 • 2 = 24 (км) – відстань першого велосипедиста.

2) 54 – 24 = 30 (км) – відстань другого велосипедиста.

3) 30 : 2 = 15 (км/год) – швидкість другого велосипедиста.

Відповідь: другий велосипедист рухався зі швидкістю 15 км/год.

 

Вправа 652 Знайдіть значення виразу:

1) якщо а + b = 14, тоді 7а + 7b = 7 (а + b) = 7 • 14 = 98

2) якщо m + n = 1000, тоді m • 17 + n • 17 = 17 (m + n) = 17 • 1000 = 17000

3) якщо k + l = 12, тоді k • 9 + 9l = 9 (k + l) = 9 • 12 = 108

4) якщо с – d = 125, тоді 4с – 4d = 4 (с – d) = 4 • 125 = 500

5) якщо х – у = 4, тоді х • 23 – 23 • у = 23 (х – у) = 23 • 4 = 92  

6) якщо р – r = 11, тоді 56 • р – r • 56 = 56 (р – r) = 56 • 11 = 616 

 

Задача від Мудрої Сови

Задача 653 У записі одного трицифрового числа використано тільки цифри 2 і 3, а в записі другого — тільки цифри 3 і 4. Чи може добуток цих чисел бути записаним тільки цифрами 2 і 4?

Розв’язання

Добуток може закінчуватися цифрою 2, якщо остання цифра першого числа 3, а другого числа – 4, бо 3 • 4 = 12. 

Цифрами 2 і 3, щоб остання цифра була 3, можуть бути записані такі трицифрові числа 223, 233, 323.

Цифрами 3 і 4, щоб остання цифра була 4, можуть бути записані такі трицифрові числа 344, 434, 334.

Переберемо добутки цих чисел.

223 • 344 = 76712

223 • 434 = 96782

223 • 334 = 74482

233 • 344 = 80152

233 • 434 = 101122

233 • 334 = 77822

323 • 344 = 111112

323 • 434 = 140182

323 • 334 = 107882

Як бачимо добуток таких чисел не можна бути записаним тільки цифрами 2 і 4. 

 

Питання

1. Які властивості має об'єм фігури? Рівні фігури мають рівні об’єми. Об’єм фігури дорівнює сумі об’ємів фігур, з яких вона складається.

2. Який куб називають одиничним? Куб, ребро якого дорівнює одиничному відрізку, називають одиничним.

3. Наведіть приклади одиниць виміру об'єму. Кубічний міліметр (мм3), кубічний сантиметр (см3), кубічний дециметр (дм3), літр (л), кубічний метр (м3), кубічний кілометр (км3).

4. Що означає виміряти об'єм фігури? Виміряти об’єм фігури — це означає підрахувати, скільки одиничних кубів у ній вміщується.

5. Чому дорівнює об'єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами а, Ь і с. Об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку трьох його вимірів. 

6. За якою формулою обчислюють об'єм куба? V = аЬс, де V — об’єм паралелепіпеда, а, Ь і с — його виміри, виражені в одних і тих самих одиницях.

7. Як обчислити об'єм прямокутного паралелепіпеда, якщо відомо його площу основи та висоту? Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку площі основи на висоту V = Sh

Інші завдання дивись тут ...