Інші завдання дивись тут...

Завдання 219 Буквенні вирази
1) 4  t
2) 5  45 + 7
3) a + 78  (b – c)
4) a + 8  a

Завдання 220 

1) 4t
2) 78b
3) 8a
4) ab

Завдання 221  

1) 8 + a; Вісім додати а
2) c : 5; Це поділити на п'ять
3) mп; Ем помножити на ен
4) х – у. Ікс відняти ігрик

Завдання 222

1) 3t + ab; . Три те додати а бе
2) ab : n + 6; А бе поділити на ен додати шість
3) 35х – 100у. Тридцять п'ять ікс відняти сто ігрик

 

Завдання 223
1) різниця чисел b і а;  a
2) сума числа 4 й числа с; 4 + c
3) добуток чисел n і m; nm
4) частка числа a й числа 10. а : 10

Завдання 224

1) різниця числа р і числа 5; р  5
2) сума чисел m і с; m + c
3) добуток числа 12 і числа а; 12a
4) частка чисел a і n. а : n

Завдання 225

1) на 2 більший за х; x + 2
2) на 2 менший від х; х  2
3) у 2 рази більший за х; 2х
4) у 2 рази менший від х. х : 2

Завдання 226

1) на 5 більший за а; а + 5
2) на 15 менший від а; а  15
3) у 20 разів більший за а; 20а
4) у 3 рази менший від a. а : 3

Завдання 227

1) a на 5 більше за с; а + 5 = с
2) a на 7 менше від с; а  7 = с
3) a у 5 разів більше за с; 5а = с
4) a у 7 разів менше від с; а : 7 = с
5) a на b менше від с; а  b = c
6) a у b разів більше за с. аb = c

Завдання 228

1) х на 10 більше за у; – y = 10
2) х на 11 менше від у; y – x = 11
3) х у 12 разів більше за у; x : y = 12
4) х у 20 разів менше від у. y : x = 20

 

Завдання 229° Вирази
1) Якщо a = 0, тоді a + 15 = 0 + 15 = 15
2) Якщо a = 20, тоді a + 15 = 20 + 15 = 35
3) Якщо a = 41, тоді a + 15 = 41 + 15 = 56
4) Якщо a = 123, тоді a + 15 = 123 + 15 = 138

 

Завдання 230
1) Якщо m = 0, тоді m + 9 = 0 + 9 = 9
2) Якщо m = 1, тоді m + 9 = 1 + 9 = 10
3) Якщо m = 24, тоді m + 9 = 24 + 9 = 33
4) Якщо m = 200, тоді m + 9 = 200 + 9 = 209

 

Завдання 231°
1) Якщо а = 7, тоді 3а – 1 = • 7  1 = 21  1 = 20
2) Якщо а = 10, тоді 3а – 1 = • 10  1 = 3 1 = 29
3) Якщо а = 15, тоді 3а – 1 = • 15  1 = 4 1 = 44

 

Завдання 232°
1) а метрів у сантиметрах; а м = 100а см
3) n гривень у копійках; n грн = 100n коп.
2) b кілограмів у грамах; b кг = 1000b г
4) m годин у хвилинах. m год = 60m хв

 

Завдання 233°
Вираз: 5а + 45
1) Якщо а = 2, тоді 5а + 45 = • 2 + 45 = 55
2) Якщо а = 3, тоді 5а + 45 = • 3 + 45 = 60 
3) Якщо а = 5, тоді 5а + 45 = • 5 + 45 = 70

 

Завдання 234°. Число 4 збільшили в b разів, потім результат попередньої операції збільшили на 10. Складіть вираз. Знайдіть
його значення, якщо:
Вираз: 4b + 10
1) Якщо b = 3, тоді 4b + 10 = • 3 + 10 = 22
2) Якщо b = 10, тоді 4b + 10 = • 10 + 10 = 50

 

Завдання 235°.
У 5-А класі навчається n дітей, а в 5-Б — на 8 дітей більше. Скільки дітей навчається в цих п’ятих класах?
Розв'язання
n + (n + 8) = 2n + 8 (д.) – навчається в цих п'ятих класах.
1) Якщо n = 25, тоді 2n + 8 = • 25 + 8 = 58 (уч.)
2) Якщо n = 30тоді 2n + 8 = • 30 + 8 = 68 (уч.)
3) Якщо n = 32тоді 2n + 8 = • 32 + 8 = 72 (уч.)

 

Завдання 236°
Зошит коштує а грн, а блокнот — у 2 рази дорожчий. Скільки гривень коштує блокнот?
Розв'язання
а + 2а  = 3а (грн) – коштує блокнот.
1) Якщо а = 8, тоді 3а = 8 = 24 (грн)
2) Якщо а = 10, тоді 3а = • 10 = 30 (грн)
3) Якщо а = 12, тоді 3а = • 12 = 36 (грн)

 

Завдання 237°
Швидкість автомобіля — 60 км/год. Знайдіть відстань, яку проїде автомобіль за час t.
Розв'язання
60t (км) – відстань проїде автомобіль.
1) Якщо t = 4 год, тоді 60t = 60 • 4 = 240 (км)
2) Якщо t = 5 год, тоді 60t = 60 • 5 = 300 (км)
3) Якщо t = 12 год, тоді 60t = 60 • 12 = 720 (км)

 

Завдання 238°
Один кілограм печива коштує 34 грн. Обчисліть вартість m кілограмів печива.
Розв'язання
34m (кг) – вартість печива.
1) Якщо m = 4 кг, тоді 34m = 34 • 4 = 136 (кг)
2) Якщо m = 5 кг, тоді 34m = 34 • 5 = 170 (кг)
3) Якщо m = 10 кг, тоді 34m = 34 • 10 = 340 (кг)

 

Завдання 239°
Швидкість катера становить 50 км/год. Знайдіть відстань, яку пропливе катер за час t.
Розв'язання
50t (км) – відстань пропливе катер.
1) Якщо t = 2 год, тоді 50t = 50 • 2 = 100 (км)
2) Якщо t = 4 год, тоді 50t = 50 • 4 = 200 (км)
3) Якщо t = 10 год, тоді 50t = 50 • 10 = 500 (км)

 

Завдання 240
1) різниця чисел 123 і 78, зменшена на а;
(123  78) – а
2) сума чисел a і 4, поділена на с;
(а + 4) : с
3) добуток числа 56 і суми чисел n і m;
56 • (n + m)
4) частка суми чисел a і 5b та різниці чисел n і m.
(a + 5b) : (n  m)

 

Завдання 241
У класі a хлопчиків і b дівчаток. Складіть рівність за умовою:
1) хлопчиків утричі більше, ніж дівчаток; а = 3b
2) хлопчиків на 4 менше, ніж дівчаток; a = b – 4
3) хлопчиків стільки само, скільки й дівчаток. a = b

 

Завдання 242
1) Якщо х = 10, у = 1, тоді х – 4у + 1 = 10 – 4 • 1 + 1 = 7
2) Якщо х = 15, у = 2, тоді х – 4у + 1 = 15 – 4 • 2 + 1 = 8
3) Якщо х = 100, у = 10, тоді х – 4у + 1 = 100 – 4 • 10 + 1 = 61

 

Завдання 243
1) Якщо х = 5, у = 2, тоді 4ху = • • 2 = 20 • 2 = 40
2) Якщо х = 3, у = 11, тоді 4ху = • • 11 = 12 • 11 = 132
3) Якщо х = 15, у = 7, тоді 4ху = • 1• 7 = 60 • 7 = 420

 

Завдання 244
1) Якщо a = 10, с = 8, тоді а – с + 5 = 10 – 8 + 5 = 7
2) Якщо a = 20, с = 7, тоді а – с + 5 = 20 – 7 + 5 = 18

 

Завдання 245
Олівець коштує х грн, пензлик — у грн, а альбом — z грн. Поясніть, який зміст мають вирази:
1) 3х (грн) коштують три олівці.
2) 5у (грн) коштують п'ять  пензликів.
3) у + z (грн) коштують пензлик і альбом.
4) у + х (грн) коштують пензлик і олівець.
5) х + у + z (грн) коштують олівець, пензлик і альбом.
6) 3х + 2у + z (грн) коштують два олівці, два пензлика і альбом.

 

Завдання 246
Ціна 1 кг помідорів становить a грн, а огірків — b грн. Поясніть, який зміст мають вирази:
1) а + b (грн) – коштують 1 кг помідорів і 1 кг огірків.
2) а + 2b (грн) – коштують 1 кг помідорів і 2 кг огірків.
3) 6а (грн) – коштують 6 кг помідорів.
4) 4а + 8b (грн) – коштують 4 кг помідорів і 8 кг огірків.

 

Завдання 247
Число а має в записі x тисяч, y сотень, b десятків і c одиниць. Подайте число а як суму розрядних доданків.
а = 1000x + 100y + 10b + c

 

Завдання 248 
Число m має в записі а тисяч, с десятків і р одиниць. Подайте число m як суму розрядних доданків.
m = 1000a + 10c + p

 

Завдання 249
З якою швидкістю летить літак, якщо за 2 год він пролітає:
1) 1900 км; 1900 : 2 = 950 (км/год)
2) 1800 км; 1800 : 2 = 900 (км/год)
3) 1810 км? 1810 : 2 = 905 (км/год)

 

Завдання 250
Скільки часу потрібно автомобілю, щоб подолати 240 км, якщо його швидкість дорівнює:
1) 80 км/год; 240 : 80 = 3 (год)
2) 60 км/год; 240 : 60 = 4 (год)
3) 120 км/год? 240 : 120 = 2 (год)

 

Завдання 251
Швидкість автомобіля — 90 км/год. Знайдіть час, за який автомобіль проїде:
1) 360 км; 360 : 90 = 4 (год)
2) 450 км. 450 : 90 = 5 (год)

 

Завдання 252
s
1000 км
14 км
32 км
240 км
v
100 км/год
7 км/год
8 км/год
60 км/год
t
10 год
2 год 4 год 4 год

Завдання 253

Один кілограм кавуна коштує 5 грн. Скільки кілограмів важить кавун, якщо за нього заплатили:
1) 15 грн; 15 : 5 = 3 (грн)
2) 30 грн? 30 : 5 = 6 (грн)

Завдання 254

За 8 стільців заплатили 9200 грн. Скільки гривень коштує 1 стілець?
Розв'язання
9200 : 8 = 1150 (грн) – коштує 1 стілець.
Відповідь: 1150 гривень.

 

Завдання 255
Діти купили 6 піц. За формулою Р = 6m знайдіть ціну піци, якщо за покупку заплатили:
1) Якщо Р = 546 грн, тоді m = P : 6 = 546 : 6 = 91 (грн)
2) Якщо Р = 300 грн, тоді m = P : 6 = 300 : 6 = 50 (грн)
3) Якщо Р = 432 грн, тоді m = P : 6 = 432 : 6 = 72 (грн)

 

Завдання 256
Марійка купила а кг груш по 10 грн і с кг яблук по 5 грн. Запишіть формулу вартості покупки Марійки.
Вираз: 10а + 5с (грн) – формула вартості покупки Марійки.
1) Якщо а = 2, с = 1, тоді 10а + 5с = 10 • 2 + 5 • 1 = 20 + 5 = 25 (грн)
2) Якщо а = 3, с = 5, тоді 10а + 5с = 10 • 3 + 5 • 5 = 30 + 25 = 55 (грн)
3) Якщо а = 10, с = 10, тоді 10а + 5с = 10 • 10 + 5 • 10 = 100 + 50 = 150 (грн)

 

Завдання 257
Петрик купив х кг печива по 30 грн і у кг цукерок по 80 грн. Запишіть формулу вартості покупки Петрика.
Вираз: 30х + 80у (грн) – формула вартості покупки Петрика.
1) Якщо х = 1, у = 1, тоді 30х + 80у = 30 • 1 + 80 • 1 = 30 + 80 = 110 (грн)
2) Якщо х = 4, у = 6, тоді 30х + 80у = 30 • 1 + 80 • 1 = 30 + 80 = 110 (грн)

 

Завдання 258*
У записі числа є х сотень, у десятків і z одиниць. х  9,  у  7, z  6. Знайдіть число, якщо сума його цифр дорівнює 18.
Розв'язання
Нехай x = 9, тоді 9 + y + z = 18, звідси y + z = 18 – 9, y + z = 9.
За умовою 5 ≤ y ≤ 7; z ≤ 6, тому у = 5 і z = 4, або у = 6 і z = 3, або у = 7 і z = 2,
отже, маємо такі числа: 954, 963, 972.
Відповідь: 954; 936; 972.

 

Завдання 259*
Автомобіль рухається зі швидкістю 90 км/год. Знайдіть відстань (у метрах), яку проїде автомобіль за:
1) 120 хв = 2 год, тому 90  2 = 180 (км) = 180 000 (м)
2) 3600 с 1 год, тому 90  1 = 90 (км) = 90 000 (м)
3) 300 хв 5 год, тому 90  5 = 450 (км) = 450 000 (м)

 

Завдання 260*
На кінцевій зупинці в автобус зайшло a осіб. На першій зупинці вийшло b осіб, а зайшло в 3 рази більше, ніж вийшло. На другій зупинці вийшло c осіб, а зайшло стільки само, як на кінцевій зупинці. Скільки пасажирів стало в автобусі?
Розв'язання
а – b + 3b = a + 2b  (ос.) – стало осіб в автобусі після першої зупинки.
+ 2b – с + а = 2а + 2b – c (ос.) – стало осіб а автобусі.
Відповідь: 2a + 2b – c осіб.

 

Завдання 261*
Петрик і Тетянка читають одну й ту саму книжку. Петрикові залишилося прочитати а сторінок, а Тетянці — b сторінок. Скільки сторінок прочитала Тетянка, якщо Петрик прочитав 40 сторінок?
Розв'язання
Вираз: 40 + а – b (с.) – прочитала Тетянка.
1) Якщо а = 20, b = 8, тоді 40 + а – b = 40 + 20 – 8 = 52 (с.)
2) Якщо а = 13, b = 23, тоді 40 + а – b = 40 + 13 – 23 = 30 (с.)

 

Завдання 262
У класі навчаються a дівчат і b хлопців. Сьогодні, у зв’язку із хворобою, на заняття не прийшли c дівчат і d хлопців.
Розв'язання
1) а + b (уч.) – всього учнів навчаються в класі.
2) с + d (уч.) – всього учнів не прийшли на заняття.
3) а  с (уч.) – дівчат прийшло на заняття.
4)  d (уч.) – хлопців прийшло на заняття.
5) (а + b) – (с + d) (уч.) – всього учнів сьогодні прийшло на заняття.
або (а  с) + (b  d) (уч.) – всього учнів сьогодні прийшло на заняття.
6) Обчисліть значення виразу, одержаного за попереднім запитанням, якщо:
a) Якщо a = 18, b = 13, c = 4, d = 5, тоді
(а + b) – (с + d) = (18 + 13) – (4 + 5) = 31 – 9 = 22
або (а  с) + (b  d) = (18  4) + (13  5) = 14 + 8 = 22
б) Якщо a = 14, b = 15, c = 6, d = 2, тоді 
(а + b) – (с + d) = (14 + 15) – (6 + 2) = 29 – 8 = 21
або (а  с) + (b  d) = (14  6) + (15  2) = 8 + 13 = 21

 

Завдання 263
Відстань від вас до грозового фронту наближено визначається за часом затримки гуркоту грому відносно спалаху блискавки. Швидкість звуку — 344 м/с (за 3 секунди звук проходить понад 1 кілометр). Нехай t — час між спалахом блискавки і відповідним йому гуркотом грому (у секундах), S — відстань до місця знаходження грози (у метрах). За формулою S = 344t знайдіть відстань до грозового фронту, якщо після спалаху до грому пройшло:
1) Якщо t = 3 c, то s = 344 • 3 = 1032 (м)
2) Якщо t = 10 c, то s = 344 • 10 = 3440 (м)