Інші завдання дивись тут...

Завдання 519 Ділення з остачею
1) 75 — ділене; 2) — дільник; 3) 8 — неповна частка; 3) 3 — остача

 

Завдання 520
Сергійко сказав, що на 0 ділиться будь-яке натуральне число без остачі. Чи правий Сергійко? Ні, бо на 0 ділити не можна.

 

Завдання 521
1) 14 : 3 = 4 (ост. 2)
2) 21 : 5 = 4 (ост. 1)
3) 35 : 10 3 (ост. 5)
4) 29 : 4 7 (ост. 1)
5) 31 : 9 3 (ост. 4)
6) 40 : 7 5 (ост. 5)
Завдання 522
1) При діленні на 3 усі можливі остачі: 0, 1, 2
2) При діленні на 7 усі можливі остачі: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Завдання 523
1) _220 | 6   

     18      36

     _40

       36

         4

2) _375 | 17   

     34     22

     _35

       34

         1

3) _780 | 23   

     69        33

     _90

       69

        21

4) _1010 | 45 

      90      22

    _110

       90

       20

5) _12081 | 63  

      63       191

     _578

       567

       _111

          63

          48

6) _65650 | 320 

     640       205

     _1650

       1600

          50

Завдання 524
1) _127 | 5   

     10      25

     _27

       25

         2

2) _502 | 12   

     48     41

     _22

       12

       10

3) _7880 | 51   

     51        154

    _278

      255

      _230

        204

          26

4) _6790 | 250   

     500        27

    _1790

      1750

         40

Завдання 525
Перевірте, чи правильно Оленка виконала ділення з остачею:
1) 144 : 10 = 14 (ост. 4); Правильно, бо 14 • 10 + 4 = 144
2) 425 : 28 = 15 (ост. 7). Неправильно, бо 15 • 28 + 7 = 420 + 7 = 427

 

Завдання 526
Довжина відрізка АВ дорівнює 18 см. Скільки рівних відрізків завдовжки 5 см можна відкласти на відрізку АВ, починаючи від точки А?
Розв’язання
18 : 5 = 3 (ост. 3)
Відповідь: можна відкласти три рівних відрізків.

 

Завдання 527
Довжина відрізка CD дорівнює 20 см. Скільки рівних відрізків завдовжки 3 см можна відкласти на відрізку CD, починаючи від точки С?
Розв’язання
20 : 3 = 6 (ост. 2)
Відповідь: можна відкласти шість рівних відрізків.

 

Завдання 528
Скільки зошитів вартістю 13 грн зможе купити Дмитрик, якщо він має 100 грн? Скільки гривень залишиться у Дмитрика?
Розв’язання
100 : 13 = 7 (ост. 9)
Відповідь: зможе купити 3 зошити і залишиться 9 грн.

 

Завдання 529
Пачка морозива коштує 14 грн. Скільки гривень було в Ганнусі, якщо вона купила 4 пачки морозива й у неї залишилося 4 грн?
Розв’язання
1) 14  4 = 56 (грн) – вартість морозива;
2) 56 + 4 = 60 (грн) – грошей було в Ганусі.
Вираз: 14  4 + 4 = 60
Відповідь: 60 гривень.

 

Завдання 530
Для пошиття одного костюма потрібно 3 м тканини. Скільки костюмів можна пошити з рулону тканини, у якому 25 м? Скільки метрів тканини залишиться?
Розв’язання
25 : 3 = 8 (ост. 1)
Відповідь: можна пошити 8 костюмів і 1 м тканини залишиться.

 

Завдання 531
Для пошиття одного костюма потрібно 3 м тканини. Скільки метрів тканини було в рулоні, якщо пошили 5 костюмів і залишилось 2 м тканини?
Розв’язання
1) 3  5 = 15 (м) – потрібно тканини на костюми;
2) 15 + 2 = 17 (м) – було в рулоні.
Вираз:  5 + 2 = 17
Відповідь: 17 метрів.

 

Завдання 532
Які цифри треба поставити замість зірочок, щоб одержати правильні обчислення?
1) _90| 24   

     72      37

    _185

      168

        17

2) _236| 18   

     18       131 

     _56

       54

       _20

         18

           2

Завдання 533
Придумайте число, при діленні якого на 12 одержимо остачу: 1) 5; 2) 10;
1) Знайдемо х  12 + 5, якщо, наприклад, х = 3, маємо  12 + 5 = 41
Відповідь: число 41.
2) Знайдемо х  12 + 10, якщо, наприклад, х = 3, маємо  12 + 10 = 46
Відповідь: число 46.

 

Завдання 534
Придумайте число, при діленні якого на 9 одержимо остачу: 1) 4; 2) 8.
1) Знайдемо х  9 + 4, якщо, наприклад, х = 2, маємо  9 + 4 = 22
Відповідь: число 22.
2) Знайдемо х  9 + 8, якщо, наприклад, х = 2, маємо  9 + 8 = 26
Відповідь: число 26.

 

Завдання 535
У шафі було 64 книжки. Для перевезення їх розклали в коробки, по 10 книжок у кожну. Скільки було повних коробок із книжками? Скільки книжок було в неповній коробці?
Розв’язання
64 : 10 = 6 (ост. 4)
Відповідь: було 6 повних коробок і 4 книжки в неповній коробці.

 

Завдання 536
У класі 30 дітей. На уроці фізкультури їх вишикували в шеренги по 8 осіб. Скільки було повних шеренг? Скільки дітей було в неповній шерензі?
Розв’язання
30 : 8 = 3 (ост. 6)
Відповідь: було 3 повних шеренг і 6 дітей в неповній шерензі.

 

Завдання 537
Двом друзям — Тарасові й Богданові — потрібно було поділити одне й те саме число: Тарасові на 7, а Богданові — на 9. Тарас одержав неповну частку 28 й остачу 2. Скільки було в частці у Богдана?
Міркуємо так. Оскільки Тарас поділив число на 7 і одержав неповну частку 29 й остачу 2, то 29  7 + 2 = 205 є числом, яке ділили друзі.
205 : 9 = 22 (ост. 7), отже, в частці у Богдана було число 22.

 

Завдання 538
При діленні 798 на інше число Тетянка одержала неповну частку 66 й остачу 6. Знайдіть дільник у прикладі Тетянки.
Розв’язання
У формулу a = bq + r підставляємо відомі числа і розв'язуємо рівняння.
798 = b • 66 + 6
66 • b = 798 – 6
66 • b = 792
b = 792 : 66
b = 12
Відповідь: 12.

 

Завдання 539

Софійка під час виконання домашнього завдання поділила числа 100 і 90 на одне й те саме число. У першому випадку вона одержала в остачі 4, а в другому — 18. На яке число ділила Софійка?

Міркуємо так. Оскільки при діленні 100 на шукане число в остачі отримали 4, то число 100 – 4 = 96 ділиться націло на це число. Аналогічно, оскільки при діленні 90 на шукане число в остачі отримали 18, то число 90 – 18 = 72 ділиться націло на це число. За умовою задачі остача від ділення 90 на шукане число  більша за 10, то шукане число дорівнює 96 – 72 = 24.

Відповідь: 24.

 

Завдання 540 
Коли трицифрове число, у якого цифри сотень і десятків однакові, а цифра одиниць дорівнює 5, поділили на одноцифрове число, то в остачі одержали 8. Чому дорівнюють ділене, дільник і неповна частка?
Міркуємо так. Оскільки в остачі одержали число 8, тоді 15 – 8 = 7, тобто число, що закінчується цифрою 7, має ділитися націло, тому дільником є число 9. Шуканим трицифровим числом є одне з чисел 115, 225, 335, 445, 555, 665, 775, 885, 995, тому поділимо кожне на 9:
115 : 9 = 12 (ост. 7); 225 : 9 = 25 (ост. 0); 335 : 9 = 37 (ост. 2); 445 : 9 = 49 (ост. 4);
555 : 9 = 61 (ост. 6); 665 : 9 = 73 (ост. 8); 775 : 9 = 86 (ост. 1); 885 : 9 = 98 (ост. 3);
995 : 9 = 110 (ост. 5). За умовою задачі підходить лише число 665. Отже, ділене дорівнює 665, дільник  9, неповна частка  73.

 

Завдання 541 
При діленні на 9 одне число дає в остачі 5, друге — 6, а третє — 2. Яка буде остача при діленні на 9 суми цих трьох чисел? Сума цих чисел 5 + 6 + 2 = 13, а 13 : 9 = 1 (ост. 4), отже, остача 4.

 

Завдання 542 
Дідусь з онуком виготовляють клітки для кролів. Для цього їм потрібно розрізати дріт завдовжки 50 м на частини по 12 м. 1) Скільки частин дроту вони одержать? 2) Скільки метрів дроту залишиться?
Розв’язання
50 : 12 = 4 (ост. 2)
Відповідь: вийде 4 частини по 12 м і залишиться 2 м дроту.

 

Завдання 543 
У бабусі в саду розквітли 13 білих і 8 червоних троянд.
1) Скільки букетів може зробити бабуся, якщо до одного букету входять 3 білі та 2 червоні троянди? 
13 : 3 = 4 (ост. 1) і 8 : 2 = 4, отже, можна зробити 4 букети.
2) Скільки квітів залишиться?
Оскільки остача 1, то залишиться одна біла троянда.
3) На другий день розквітли 5 білих і 3 червоні троянди. Скільки ще букетів зможе зробити бабуся, враховуючи ті квіти, які залишилися на кущах з попереднього дня?
Разом є 1 + 5 = 6 білих троянд, тому білих троянд є для 6 : 3 = 2 букетів і червоних троянд є 3 : 2 = 1 (ост. 1) для 1 букета, тому бабуся може зробити тільки 1 букет.