Інші завдання дивись тут...

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА.

Натуральні числа – числа, які використовують під час лічби (3,5,8, третій, п'ятий, восьмий).

Натуральне число використовується не тільки для лічби предметів, а й для характеристики порядку предметів. Порядкові та кількісні числа пов'язані між собою. Наприклад, якщо лічити предмети по порядку і останній з них восьмий, то це означає, що всього предметів вісім.

 

Цифри – знаки 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. Ними записують натуральні числа.

 

Якщо натуральні числа розмістити так, щоб кожне наступне число було на 1 більше за попереднє, то дістанемо натуральний ряд чисел (ряд натуральних чисел):

1, 2, З,4, 5 ,6 ,7 ,8 , 9, 10,11,12, 13, 14, 15,...

 

Найменше натуральне число 1.

Найбільшого натурального числа не існує. 

Після будь–якого великого натурального числа можна записати число на 1 більше, і так продовжуватиметься нескінченно, бо натуральний ряд чисел нескінченний. 

Число 0 (читаємо нуль) не є натуральним числом.

 

 

Числа першої сотні

1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

2

12

22

32

42

52

62

72

82

92

3

13

23

33

43

53

63

73

83

93

4

14

24

34

44

54

64

74

84

94

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

6

16

26

36

46

56

66

76

86

96

7

17

27

37

47

57

67

77

87

97

8

18

28

38

48

58

68

78

88

98

9

19

29

39

49

59

69

79

89

99

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Читаємо числа від 1 до 100 (першої сотні)

1 – оди́н, 2 – два, 3 – три, 4 – чоти́ри, 5 – п’ять, 6 – шість, 7 – сім, 8 – ві́сім, 9 – де́в’ять, 10 – де́сять

 

11 – одина́дцять, 12 – двана́дцять, 13 – трина́дцять, 14 – чотирна́дцять, 15 – п’ятна́дцять, 16 – шістна́дцять, 17 – сімна́дцять, 18 – вісімна́дцять, 19 – дев’ятна́дцять, 20 – два́дцять

 

21 – двадцять один, 22 – двадцять два, 23 – двадцять три, 24 – двадцять чотири, 25 – двадцять п’ять, 26 – двадцять шість, 27 – двадцять сім, 28 – двадцять вісім, 29 – двадцять дев’ять, 30 – три́дцять

 

31 – тридцять один, 32 – тридцять два, 33 – тридцять три, 34 – тридцять чотири, 35 – тридцять п’ять, 36 – тридцять шість, 37 – тридцять сім, 38 – тридцять вісім, 39 – тридцять дев’ять, 40 – со́рок

 

41 – сорок один, 42 – сорок два, 43 – сорок три, 44 – сорок чотири, 45 – сорок п’ять, 46 – сорок шість, 47 – сорок сім, 48 – сорок вісім, 49 – сорок дев’ять, 50 – п’ятдеся́т

 

51 – п’ятдесят один, 52 – п’ятдесят два, 53 – п’ятдесят три, 54 – п’ятдесят чотири, 55 – п’ятдесят п’ять, 56 – п’ятдесят шість, 57 – п’ятдесят сім, 58 – п’ятдесят вісім, 59 – п’ятдесят дев’ять, 60 – шістдеся́т

 

61 – шістдесят один, 62 – шістдесят два, 63 – шістдесят три, 64 – шістдесят чотири, 65 – шістдесят п’ять, 66 – шістдесят шість, 67 – шістдесят сім, 68 – шістдесят вісім, 69 – шістдесят дев’ять, 70 – сімдеся́т

 

71 – сімдесят один, 72 – сімдесят два, 73 – сімдесят три, 74 – сімдесят чотири, 75 – сімдесят п’ять, 76 – сімдесят шість, 77 – сімдесят сім, 78 – сімдесят вісім, 79 – сімдесят дев’ять, 80 – віісімдеся́т

 

81 – вісімдесят один, 82 – вісімдесят два, 83 – вісімдесят три, 84 – вісімдесят чотири, 85 – вісімдесят п’ять, 86 – вісімдесят шість, 87 – вісімдесят сім, 88 – вісімдесят вісім, 89 – вісімдесят дев’ять, 90 – дев’яно́сто

 

91 – дев’яносто один, 92 – дев’яносто два, 93 – дев’яносто три, 94 – дев’яносто  чотири, 95 – дев’яносто п’ять, 96 – дев’яносто шість, 97 – дев’яносто сім, 98 – дев’яносто вісім, 99 – дев’яносто дев’ять, 100 – сто

Відмінювання числівників

 

Числа, для запису яких використовують одну цифру, назива­ють одноцифровими (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9).

Числа, для запису яких використовують дві цифри, назива­ють двоцифровими (10, 11, 12, 13, 14, 15, ...).

Числа, для запису яких використовують три цифри, назива­ють трицифровими (100, 101, 102, 103, 104, 105, ...) і так далі.

 

 ЛІЧИЛКА (автор невідомий)

Одна маленька дівчинка

пішла гуляти в сад.

Там дві зелені яблуньки

край тину стали вряд.

 

Під вітами три квітоньки,

чотири будяки.

Над ними п'ять метеликів

ведуть свої танки.

 

Шість коників змагаються -

хто вище всіх стрибне!

А сім пташок цвірінькають,

вітаючи мене.

 

До тину між деревами

драбиноньку припну.

Угору по драбиноньці

аж вісім раз ступну.

 

У мене дев'ять друзів є,

покличу їх мерщій.

І десять стиглих яблучок

складу у кошик свій.

 

Смачних рум'яних яблучок

нам вистачить усім:

я друзям дам по одному,

сама десяте з'їм.

Інші завдання дивись тут...