Інші завдання дивись тут...

Розглянемо прямокутний трикутник з катетами а, b та гіпотенузою с.

Теорема Піфагора

Для прямокутного трикутника квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів:

с2 = а2 + b

 

З теореми Піфагора випливають наступні формули для знаходження довжини сторін прямокутного трикутника:

 

Інші завдання дивись тут...