Інші завдання дивись тут...

Розглянемо прямокутний трикутник з катетами а, b та гіпотенузою с.

 

Для прямокутного трикутника справджуються формули:

 

Синус кута прямокутного трикутника дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи.

sin α = прилеглий катет : гіпотенуза

 

Косинус кута прямокутного трикутника дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи.

cos α = прилеглий катет : гіпотенуза

 

Тангенс кута прямокутного трикутника відношенню прилеглого катета до протилежного катета.

tg α = прилеглий катет : протилежний катет

 

Котангенс кута прямокутного трикутника дорівнює відношенню протилежного катета до прилеглого катета.

ctg α = 1 : tg α = протилежний катет : прилеглий катет

Інші завдання дивись тут...