Інші завдання дивись тут...

3) Таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів.

6) Знаки тригонометричних функцій за квадрантами.

7) Формули зведення.

8) Тотожності одного й того самого аргументу.

9) Теореми додавання аргументів.

10) Формули кратних дуг.

11) Формули зниження степеня синуса і косинуса.

12) Формула половинного аргументу.

13) Перетворення сум однойменних тригонометричних функцій на добуток та зворотне перетворення.

14) Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь.

Інші завдання дивись тут...