Інші завдання дивись тут...

Географія (від грецького гео – «земля», графо – «пишу»)землеопис, наука, що вивчає поверхню землі. Уперше термін застосував давньогрецький учений Ератосфен.

Картографія (з латинської карта означає «аркуш, папір», з грецької графо означає «пишу») наука про географічні карти як особливий спосіб зображення земної поверхні, їх створення й роботу з ними (зображує великі ділянки Землі або всю нашу планету на площині).

 

Потреба в наочному зображенні земної поверхні виникла, коли люди вперше почали мандрувати й освоювати нові те­риторії, щоб легко орієнтуватися на місцевості, знаходити потрібні об'єкти, уникати небезпеки або навіть робити стратегічні плани проведення воєнних дій. Перші зображення Землі були у вигляді малюнків — пейзажів, проте з роками пейзажі змінювалися, тому люди зрозуміли неефективність такого способу, тоді малюнки змінилися на карти.

 

СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ:

Малюнок

Роблять з поверхні Землі, земну поверхню зображають у її реальному, але зменшеному вигляді під будь–яким кутом зору, він дає уявлення про місцевість, проте на ньому не видно розміри і форми ділянки загалом. У вигляді малюнків на скелях, каменях були перші зображення поверхні Землі.

Фотознімок

Зазвичай роблять з поверхні Землі, зображають у її реальному, але зменшеному вигляді під будь–яким кутом зору, він дає уявлення про місцевість, проте на ньому не видно, які розміри і форми має ділянка загалом.

Глобус

 Об'ємна зменшена модель планети, всі материки, океани, моря показані відповідно до їхнього роз­міщення на земній кулі.

Географічна карта

Зменшене, узагальнене зобра­ження земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних позначень.

План місцевості

Зменшене та виконане за допомогою умовних знаків зображення невеликої ділянки земної по­верхні.

Аерофотознімок

Зображення місцевості з літака, на ньому об'єкти схожі на їхній дій­сний вигляд на місцевості, видно їхні розміри і взаємне розташування, є зменшеними зображеннями реального вигляду земної поверхні зверху.

Космічний знімок

Зменшене зображення реального вигляду земної поверхні зверху за допомогою штучних супутників з космосу, причому чим вище перебуває супутник, тим менш деталь­ним буде зображення. Дають зображення великих скупчень хмар, циклонів і антициклонів, за ними можна визначити масштаби повеней і лісових пожеж, відстежувати рух морських суден та в багатократному збільшенні навіть фіксувати певні події.

Спеціальна комп’ютерна програма

Дає змогу моделювати й прогнозувати природні явища та їхні наслідки.

 

 

• Плани, карти і глобуси є зменшеними картографічними зображеннями земної поверхні, оскільки для її відобра­ження на них використовують систему умовних позначень.

• На планах про об'єкти місцевості до­дається якісна і кількісна характеристика, наприклад, кількість поверхів будівлі, матеріал покриття дороги тощо.

• Карта – основний інструмент, що допомагає мандрівникові орі­єнтуватися, для точного і  безпечного орієнтування потрібно володіти певними навичками орієнтування за картами та мовою карти.

• Знімки використовують як основу для оновлення планів місцевості, створення електронних карт, пошуку географічних об'єктів тощо, баз даних географічних інформаційних систем, якими ми користуємося на екранах своїх мобільних при­строїв. Завдяки зйомкам з космосу і повітря з'явилась можливість детального вивчення об'єктів, доступність яких раніше була під питанням.

 

Усі види зображень виконують у певному масштабі, який дозволяє максимально точно зобразити розташування об'єктів.

Масштаб — число, що показує, у скільки разів зменшено зображення об'єкта щодо його реальних розмірів.

Інші завдання дивись тут...