Інші завдання дивись тут...

ВИДАТНІ ВЧЕНІ-НАТУРАЛІСТИ.

лікар Парсцельс

(1493— 1541 pp.)

Вважав, що жива і нежива природа має однаковий склад, успішно добирав речовини для лікування хворих, розвинув медицину

Карл Лінней

(1707-1778)

Розподілив живі істоти на групи, описав кілька тисяч видів рослин і тварин

Михайло Ломоносов

(1711-1765)

Здійснив численні дослідження в хімії, фізиці, астрономії, відкрив закон збереження маси;  дійшов висновку, що причиною мінливості рослин і тварин  є зміни на Землі

англійський натураліст Джозеф Прістлі

(1733 - 1804)

Відкрив фотосинтез, експериментально встановив, що рослини виділяють кисень — «газ життя»

Англійський учений-натураліст Чарльз Дарвін (1809—1882)

Дослідник походження видів живих організмів на Землі, написав працю «Походження видів шляхом природного добору»

Володимир Вернадський (1865-1945)

Досліджував склад земної поверхні, обґрунтував вирішальну роль живих істот в існуванні нашої планети, створив вчення про біосферу — особливу оболонку Землі, в якій поширене життя, написав працю «Біосфера»

Інші завдання дивись тут...