Інші завдання дивись тут...

ВИДАТНІ ВЧЕНІ-НАТУРАЛІСТИ.

Давньогрецький  вчений Феофраст (372-286 рр. до н.е.), учень Арістотеля

Йому належать перші спеціальні праці про рослини, його  називають «батьком ботаніки»

лікар Парсцельс

(1493— 1541 pp.)

Вважав, що жива і нежива природа має однаковий склад, успішно добирав речовини для лікування хворих, розвинув медицину

Голландський натураліст Антоні ван Левенгук (1632-1723)

 

У 1683 році уперше побачив живі клітини. Відкрив деякі одноклітинні організми (мікроскопічні водорості та тварини, одноклітинні мікроскопічні гриби – дріжджі) та окремі клітини багатоклітинних тварин. 

Англійський фізик і натураліст Роберт Гук (1635 – 1703 рр.) 

1665 року сконструював мікроскоп і розглянув тонісінький зріз із корку, комірки на зрізі, що нагадували бджолині соти, назвав клітинами. 

У 1665 році ввів термін клітина (хоч побачив не всю клітину, а лише її оболонку, але сам термін зберігся і донині), опублікував малюнок клітини в книзі "Мікрографія".

Карл Лінней

(1707-1778)

Розподілив живі істоти на групи, описав кілька тисяч видів рослин і тварин.

Його називають «королем ботаніки» за енциклопедичні знання, закладення основ сучасної систематики рослин і запровадження у ботаніку бінарної номенклатури (подвійних назв для видів рослин).

Михайло Ломоносов

(1711-1765)

Здійснив численні дослідження в хімії, фізиці, астрономії, відкрив закон збереження маси;  дійшов висновку, що причиною мінливості рослин і тварин  є зміни на Землі

англійський натураліст Джозеф Прістлі

(1733 - 1804)

Відкрив фотосинтез, експериментально встановив, що рослини виділяють кисень — «газ життя»

Чеський дослідник Ян Пуркіньє (1787-1869)

У 1825 році відкрив центральну структуру клітини – ядро - у клітинах рослин.

Англійський дослідник Роберт Броун (1773-1858)

 

У 1831 році відкрив центральну структуру клітини – ядро - у клітинах тварин.

Англійський учений-натураліст Чарльз Дарвін (1809—1882)

Дослідник походження видів живих організмів на Землі, написав працю «Походження видів шляхом природного добору»

Німецький ботанік Матіас Шлейден (1804-1881)

У 1839 році сформулював перші положення клітинної теорії:

1. усі організми складаються з клітин;

2. клітина є одиницею будови й розвитку всіх організмів;

3. клітини як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів загалом подібні за планом будови та основними процесами життєдіяльності;

4. поява нових клітин є наслідком розмноження материнської клітини.

Німецький зоолог Теодор Шванн (1810-1882)

 

Став першим впроваджувачем клітинної теорії, тому його теж вважають творцем клітинної теорії

Німецький вчений Рудольф Вірхов (1821-1902)

 

Уперше встановив, що клітини здатні розмножуватись: нові клітини з'являються завдяки розмноженню материнської. У 1838 році обґрунтував положення - клітина утворюється тільки від клітини.

Російський вчений Д.Й.Івановський (1864 - 1920)

Першим відкрив віруси.

Володимир Вернадський (1865-1945)

Досліджував склад земної поверхні, обґрунтував вирішальну роль живих істот в існуванні нашої планети, створив вчення про біосферу — особливу оболонку Землі, в якій поширене життя, написав працю «Біосфера»

Інші завдання дивись тут...

    

  • макс
    Клево суперово
    20 вересня 2018 18:17