Інші завдання дивись тут...

§ 38. ГОЛОВНИЙ МОЗОК.

Контрольні запитання

1. Із яких відділів складається головний мозок?

У головному мозку виділяють п'ять віддалів: довгастий мозок, задній мозок, середній мозок, проміжний мозок та передній мозок.

 

2. Яка будова та функції стовбура головного мозку?

Довгастий мозок, міст, середній та проміжний мозок утворюють мозковий стовбур, який є ніби продовженням спинного мозку. Від мозкового стовбура відходять 12 пар черепно-мозкових нервів, ядра яких залягають у ньому на різних рівнях.

Через мозковий стовбур проходять важливі провідні шляхи, які зв'язують спинний мозок із головним мозком, і навпаки, головний мозок — із спинним. 

 

3. Які функції мозочка?

Координації рухів, погодження різних рухових актів, адаптація рухових реакцій до умов навколишнього середовища, регуляція м'язового тонусу, підтримування рівноваги та пози тіла.

 

4. Яка будова та функції проміжного мозку?

До складу проміжного мозку входять таламус і гіпоталамус. Таламус відповідає за емоційну регуляцію й пам'ять, регулює сон і неспання, або бадьорість.

Гіпоталамус регулює діяльність залоз внутрішньої секреції (бере участь у регуляції обміну речовин, температури тіла, діяльності травної та серцево-судинної систем). 

 

5. Яка будова переднього мозку?

Передній мозок складається з двох півкуль, з'єднаних мозолистим тілом. Поверхня великих півкуль утворена сірою речовиною — корою, яка формує звивини та борозни, що збільшують її загальну поверхню.

 

6. Що таке мозолисте тіло?

Масивний пучок волокон, що з'єднує дві великі півкулі.

 

7. На які долі поділяють великі півкулі? Які їх основні функції?

Великі півкулі головного мозку поділяються борознами на лобну, тім'яну, скроневу та потиличну частки.

Функція лобної частки: планування, контроль поведінки людини та регуляція рухів. Функція тім'яної частки: здатність пізнавати довкілля.

Функція скроневої частки: аналіз слухової інформації, здатність до мовної діяльності. Основна функція потиличної частки: регуляція зорового сприйняття. 

 

8. Які зміни в поведінці людини спостерігаються, якщо буде ушкоджено її мозочок?

Порушиться координація рухів, втрата рівноваги, швидка втома.

 

9. Що відбудеться, якщо буде ушкоджено потиличну частку великих півкуль?

Порушиться зір.

 

Завдання. Заповніть таблицю в зошиті.

Відділи головного мозку Функції
Довгастий мозок Рефлекторна та провідникова
Мозочок Рефлекторна
Середній мозок Рефлекторна
Проміжний мозок Рефлекторна та провідникова
Передній, або великий, або кінцевий, мозок Рефлекторна, провідникова, психічна

Інші завдання дивись тут...