1. Процеси біотичного перетворення: фотосинтез, дихання, біоакумуляція, мінералізація.

2. Процеси абіотичного перетворення: розчинення, окиснення, горіння.

3. Основне депо Карбону — літосфера (вапняки, викопне паливо, крейда, нафта), гідросфера (в розчиненому вигляді), та атмосфера (СО2, – вуглекислий газ, СН4 – метан,  СО – чадний газ). Карбонати та органічні речовини — основна доступна форма. 

4. Колообіг карбону в природі.

    СО2 — форма вуглецю для рослин у процесі фотосинтезу. Трофічними ланцюгами від продуцентів через консументи (або минаючи їх) вуглець проходить до редуцентів. При диханні продуцентів і консументів (виділяється СО2), розкладі органічної речовини редуцентами (чадний газ, і метан утворюються при неповному або анаеробному розкладанні органічних сполук, а в атмосфері обидва окислюються до С02) вуглекислий газ знову потрапляє до глобального колообігу.

    Водно-болотні угіддя акумулюють надлишковий вуглекислий газ, а їхнє осушення вивільняє його знову в атмосферу. Метан, який підтримує стабільність озонового шару в верхній частині тропосфери, у природі в основному утворюється у водно-болотних угіддях.

    Самозаймання, блискавки, рукотворні пожежі та виверження вулканів, спалення людиною викопного палива в процесі господарської діяльності збільшує вміст не тільки вуглекислого газу, чадного газу та інших шкідливих сполук.

    Часті оранки землі сприяють вивільненню вуглецю з ґрунту (окислення гумусу, дихання ґрунту), причому сезонні сільськогосподарські культури не можуть компенсувати втрати з ґрунту.

     В океанічному циклі глобального кругообігу вуглецю велика його частина  накопичується у мінералізованих відкладах вапнякових скелетів, стулок та мушель відмерлих безхребетних тварин.

      Накопичення СО (смертельної отрути для людини) в глобальних масштабах нічим не загрожує, але в містах, де повітря застоюється, підвищення концентрації цього газу в повітрі починає бути загрозливим для всіх мешканців.

5. Висновок.

Урівноважувати співвідношення між вилученням з депо та поверненням до нього речовин – важливе завдання господарської діяльності людини, вплив якої на природу став дуже суттєвим.

   

Реферат на тему "Екологічні проблеми теплоенергетики та тепловикористання"

Природа – наш дім. Текст-міркування

ПОВІТРЯ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ, ЗНАЧЕННЯ АТМОСФЕРИ

Реферат на тему "Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів (СОЗ)"