БІЛОЧКА ВОСЕНИ

На гіллячках на тоненьких,

поки день ще не погас,

сироїжки та опеньки

білка сушить про запас.

 

Так нашпилює охайно,

так їх тулить на сосні

і міркує: а нехай-но

ще побудуть тут мені!

Буде холодно надворі,

сніг посиплеться з дубів,

буде в мене у коморі

ціла в'язочка грибів!

 

Але білочці не спиться.

Дятел стукає: тук-тук!

Щоб не вкрала їх лисиця

або хитрий бурундук.

Поки дні іще хороші,

поки є іще тепло,

а як випадуть пороші, 

заберу їх у дупло.

Тема: розповідь про руду білку-трудівницю.

Головна думка: «але білочці не спиться».

Мета: заклик бути дбайливими господарями своєї землі.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «нашпилює охайно», «дні хороші», «хитрий бурундук».

Метафора: «білка… нашпилює… тулить…міркує», «поки день ще не погас». 

Анафора: «Так…», «Поки…», «Буде… ».

Риторичні оклики: «… ще побудуть при мені!», «… ціла в’язочка грибів!», «Дятел стукає: тук-тук!»

Пестливі слова: «гіллячках», «тоненьких», «в’язочка», «білочці».

Звуконаслідування: «тук-тук».

Інверсія: «а як випадуть пороші».

 

Кількість строф: п’ять.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний хорей.

по

ки

дні

і

ще

хо

ро

ші

по

ки

є

і

ще

те

пло

 

а

як

ви

па

дуть

по

ро

ші

за

бе

ру

їх

у

ду

пло

 

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Рими: тоненьких – опеньки, погас – запас, охайно – нехай-но, сосні – мені, хороші – пороші, тепло – дупло, надворі – коморі, дубів – грибів, спиться – лисиця, тук – бурундук.

 

Дитячий віршик про осінні турботи рудої господині – білочки.

У літературній творчості білочка асоціюється з працелюбством, тому про цю тварину складено багато художніх творів.

У перших чотирьох строфах йдеться про те, як білочка сушить гриби. Восени тваринка дбайливо готує запаси їжі, щоб у своєму дуплі пережити холодну і голодну зиму.

І як кожній дбайливій господині недостатньо тільки зібрати врожай, а треба також  потурбуватися про його збереження до зими, так білочці доводиться стерегти гриби від лисиці чи бурундука, про що мовиться в останній строфі.

 

Як білка запасається на зиму