ДО ШКОЛИ

Останній день канікул,

мов свічка, догорів.

Готуйтеся до праці,

маленькі школярі.

 

Ідіть завжди до школи

веселі, не сумні,

шукайте щастя, долі

в науці, у знанні.

 

Наука дасть вам силу

дістатись до мети,

а Україні милій —

в потребі помогти.

 

Тема: поетична розповідь про початок навчального року.

Головна думка: «наука дасть вам силу дістатись до мети».

Мета: заклик старанно вчитися.

 

Художні засоби

Епітети: «останній день», «Україні милій».

Метафора: «день .. догорів», «наука дасть силу», «шукайте щастя, долі в науці, у знанні».

Порівняння: «мов свічка, догорів».

Антитеза (протиставлення): «веселі, не сумні».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: тристопний ямб.

на

у

ка

дасть

вам

си

лу

ді

ста

тись

до

ме

ти

 

а

У

кра

ї

на

ми

ла

в по

тре

бі

по

мо

гти

 

/U_/U_/U_/

/U_/U_/U

/U_/U_/U_/

/U_/U_/U

Римування: перехресне (АБАБ)

Рими: догорів – школярі, школи – долі, сумні – знанні, мети – допомогти.

 

Дитячий вірш про значення навчального року в житті учнів.

В останній літній день закінчується відпочинок школярів, до школи кличе новий навчальний рік, який розпочинається 1 вересня. Навчання – це наполеглива праця для школярів, тому автор закликає учнів шукати «щастя, долі в науці, у знанні». Про це йдеться у перших двох строфах вірша.

Знання, здобуті в школі, допоможуть обрати професію, стати майстром своєї праці, працювати на потреби рідної країни – про це мовиться в останній строфі.  

 

Настрій вірша: оптимістичний.

Вірш треба читати голосно, у піднесеному настрої, з пришвидшеним темпом.