БАРВИСТА ОСІНЬ

Осінній дощик дрібно плаче,

і листячко жовтогаряче

з дерев поволі опадає,

лиш клен рудий горить-палає.

 

Дарує нам барвиста осінь

буяння фарб і неба просинь1,

ранкові прохолодні роси,

верби старої жовті коси,

 

багрянець лісу світанковий,

пташиний щебет загадковий

і павутиння візерунки —

це щедрі осені дарунки. 

1. Просинь — синій колір чистого неба.

 

Тема: поетичне змалювання барвистої осені.

Головна думка: «це щедрі осені дарунки».

Мета: замилування красою барвистої осені, її щедрими дарунками.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: пейзажна.

 

Художні засоби

Епітети: «дрібно плаче», «листячко жовтогаряче», «клен рудий», «барвиста осінь», «прохолодні роси», «верби старої жовті коси», «багрянець світанковий», «щебет загадковий», «щедрі дарунки».

Уособлення: «дощик плаче», «клен … горить-палає», «дарує … осінь».

Метафора: «осені дарунки».

Повтори: «горить-палає».

Інверсія: «дарує нам барвиста осінь».

Звуконаслідування: «плаче», «щебет».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний ямб.

о

сі

нній

до

щик

дрі

бно

пла

че

і

ли

стя

чко

жов

то

га

ря

че

з де

рев

по

віль

но

о

па

да

є

лиш

клен

ру

дий

го

рить

па

ла

є

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U

 

Римування: суміжне (ААББ)

Рими: плаче – жовтогаряче, опадає – палає, осінь – просинь, роси – коси, світанковий – загадковий, візерунки – дарунки.

 

Ознаки осені

«осінній дощик»

більше дощових днів

«листячко жовтогаряче»

жовтіє листя на деревах

«клен рудий горить-палає»

Темно-червоне листя клена нагадує пожежу.

«дарує барвиста осінь буяння фарб»

природа має різні барви листя, хвої, осінніх квітів.

«дарує неба просинь»

часто синє небо заволочують хмари

«ранкові прохолодні роси»

ранки прохолодніші, над землею стеляться тумани.

«пташиний щебет загадковий»

перелітні птахи відлітають і вирій, а осілі – селяться ближче до людських осель

«багрянець лісу світанковий»

жовто-багряними стають ліси

«павутиння візерунки»

«бабине літо»

«щедрі дарунки»

урожай у садках і на городах

Багатство осінніх кольорів: жовтогаряче (листячко), рудий (клен), барвиста (осінь), просинь (неба), жовті (коси).

 

Цікавий віршик про дарунки барвистої осені, яка зачаровує своїми кольорами і приносить дарунки, у яких спостережливий читач швидко впізнає характерні ознаки неповторної осінньої пори.

   

Спостереження як приходить до нас осінь

Погода у  вересні