КВІТЕНЬ

Квітень на хмаринку сів,

до нас в гості прилетів.

А за ним, як діточки,

поспішають квіточки.

 

Ось конвалії й в'юнки,

барвінкові килимки.

А кульбабки і дзвіночки —

малюкам плести віночки.

 

Тема: поетичне оспівування квітня.

Головна думка: «Квітень … до нас в гості прилетів».

Мета: квіти дали назву місяцю.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш

Вид лірики: пейзажна.

 

Художні засоби

Епітети: «барвінкові килимки».

Уособлення: «квітень … сів, … в гості прилетів», «поспішають квіточки». 

Порівняння: «як діточки».

Зменшуваний суфікс: «хмаринку», «діточки», «квіточки», «кульбабки», «віночки».

Інверсія: «поспішають діточки».

 

Кількість строф: дві.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: тристопний хорей.

кві

тень

на

хма

рин

ку

сів

до

нас

в го

сті

при

ле

тів

а

за

ним

як

ді

то

чки

по

спі

ша

ють

ді

то

чки

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_

 

Римування: суміжне (ААББ)

Рими: сів – прилетів, діточки – квіточки, в’юнки – килимки, дзвіночки – віночки.

 

Короткий віршик про середину весни – місяць квітень.

У цю пору землю прикрашають квіткові килимки конвалій, в’юнка, барвінку, кульбаби, дзвіночків.

На прогулянці з малюками можна сплести барвисті віночки.

Квітковий розмай дав назву місяцю.

 

Чому квітень називають місяцем хліборобів і народні прикмети

Прислів'я про весняні місяці 

Чому місяць квітень має таку назву